Informare Camera de Comerţ şi Industrie a României cu privire la consultare publică a Programului Operațional Educație și Ocupare


Informare Camera de Comerţ şi Industrie a României cu privire la  consultare publică a Programului Operațional Educație și Ocupare

Ministerul Investițiilor și Proiectclor Eutopene (MIPE) consultă partenerii lnstituționali privind noile programe operaționale, cu obiectivul ca instrumentele de finanțare să asigure o căt mai bună acoperire a nevoilor aferente domeniilor edricație, formare profesională și ocuparea forței de muncă.

Alocările la nivelul programului/ priorităților sunt indicative, acestea urmând a fi supuse aprobării Guvernulul României. Totodată, MIPE a informat că autoi‘itățile române se află în dialog infonnal cu reprezentanții COM, iar în cadrul negocierilor atat intervențiile cât si alocările pot suferi modificări.

Vă rugăm să analizați documentul, respectiv să transmiteți eventuale  observații  pe  adresa  de  e-mail  cristina.ionescu   ccir.ro,   până  la  data  de 19 noiembrie 2021.

Pentru orice informatii suplimentare vă puteți adresa Ditecției Strategii, Politici și Proiecte, dlrector Cristina lonescu, telefon 021.319.01.00, email: cristina.ionescu ccir.ro; proiecte ccir.ro.

Descărcați aici:

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2, sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56

www.ccir.ro