Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

INS: 66% din întreprinderile româneşti au fost non-inovative în perioada 2006-2008

A- A A+
INS: 66% din întreprinderile româneşti au fost non-inovative în perioada 2006-2008

Rezultatele cercetării statistice de inovare pentru perioada 2006-2008 arată că 33,3% din rândul întreprinderilor româneşti au fost întreprinderi inovative, cu inovări tehnologice sau non-tehnologice, în timp ce 66,7% au fost întreprinderi non-inovative, a transmis miercuri INS.

Astfel. potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), în perioada 2006-2008, din sfera de cuprindere a cercetării statistice, 19,7% întreprinderi au fost inovatori tehnologici, introducând produse şi procese noi sau semnificativ îmbunătăţite, iar 13,6% au fost inovatori non-tehnologici, implementând  metode noi în practicile de afaceri ale întreprinderilor, în organizarea locului de muncă, în relaţiile externe sau metode noi de marketing.

Cele două categorii de inovatori formează întreprinderile inovative, a căror pondere în totalul întreprinderilor analizate a fost de 33,3%, numărul întreprinderilor non-inovative reprezentând 66,7%.

Din analiza datelor, rezultă că un număr de 9.986 întreprinderi au desfăşurat activităţi inovative, din care 9.827 au fost inovatori de succes, restul fiind întreprinderi cu inovări nefinalizate şi/sau abandonate.

Din rândul inovatorilor tehnologici, 2,4% au avut produse noi inovative, iar 6,6% au implementat  procese noi, în timp ce 10,3% din întreprinderi au implementat ambele tipuri de inovări, respectiv produse şi procese noi sau semnificativ îmbunătăţite. Doar 0,5% din întreprinderi au raportat inovări nefinalizate sau abandonate.

Datele INS arată că ponderea inovatorilor este proporţională cu mărimea întreprinderii. Astfel, mai mult de jumătate, adică 58,9% din numărul întreprinderilor mari, sunt întreprinderi inovative, 40,8% sunt întreprinderi mijlocii şi 29,8% sunt întreprinderi mici.

Pe activităţi economice, inovatorii de produse cu ponderea cea mai mare sunt cei din domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor, cu o pondere de 5,7%, în timp ce inovatorii de procese cu ponderea cea mai mare sunt cei din domeniul producţiei şi furnizării energiei electrice, termice, gaze şi aer condiţionat. Pentru inovatorii de produse şi procese se evidenţiază domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor, cu o pondere de 12,7%.

Potrivit INS, numărul întreprinderilor cu inovări organizaţionale (3955) este mai mare decât cel al întreprinderilor cu inovări de marketing (3048). Ponderea inovatorilor non-tehnologici este mai mare în servicii (21,2%) decât în industrie (20,5%). Inovările organizaţionale apar mai frecvent la întreprinderile mari (32,9%) faţă de întreprinderi mici şi mijlocii (12,3%). Aceeaşi tendinţă se manifestă şi la inovările de marketing (24,9% întreprinderi mari comparativ cu 9,5% întreprinderi mici şi mijlocii).

Achiziţionarea de maşini, echipamente şi software a reprezentat 84,6% din totalul cheltuielilor de inovare

INS informează că valoarea totală a cheltuielilor alocate pentru inovare în anul 2008 a fost de 10.264,4 milioane lei. Atât în industrie, cât şi în servicii, ponderea cea mai mare a cheltuielilor de inovare o deţine achiziţionarea de maşini, echipamente şi software. Întreprinderile din domeniul industriei au cheltuit mai mult pentru activităţi de cercetare-dezvoltare decât cele din domeniul serviciilor. Ponderea cea mai mică este cea pentru achiziţionarea de alte cunoştinţe externe (licenţe, brevete, know-how etc.).

Ponderea cifrei de afaceri a produselor noi sau semnificativ îmbunătăţite în cifra de afaceri totală a întreprinderilor a fost de 14,9%. Întreprinderile cu produse noi pentru firmă au avut o pondere de 10,5%, faţă de cele cu produse noi pentru piaţă, cu o pondere de 4,4%. În totalul cifrei de afaceri a produselor, produsele noi pentru piaţă deţin o pondere de 12,5%, produsele noi pentru firmă, de 30,0%, iar produsele neschimbate deţin o pondere de 57,5%.

Dintre întreprinderile inovative, 9,7% au primit finanţare publică pentru activităţi inovative de la diferite nivele guvernamentale (autorităţi locale sau regionale, agenţii centrale guvernamentale sau ministere, Uniunea Europeană).

Întreprinderile mari cooperează mult mai bine, comparativ cu întreprinderile mici şi mijlocii

Datele INS mai arată că doar 13,8% din totalul întreprinderilor inovative au înţelegeri de cooperare pentru realizarea activităţilor de inovare. Intensitatea cooperării în vederea realizării inovării este corelată cu mărimea întreprinderii. Întreprinderile din domeniul serviciilor cooperează mai bine decât cele din domeniul industriei. Principalii parteneri de cooperare ai întreprinderilor inovative au fost furnizorii (10,5%) şi clienţii sau cumpărătorii (8,2%). Cooperarea întreprinderilor inovative cu universităţile a fost de numai 5,1%. După locaţia geografică, cooperarea la nivel naţional este de 12,9%, la nivel european de7,6%, cu Statele Unite ale Americii – 1,4%, cu China şi India – 0,8% şi  cu alte ţări – 0,6%.

Întreprinderile inovative mari sunt mai conştiente de importanţa utilizării metodelor de protecţie a  drepturilor de  proprietate intelectuală

Totodată, dintre întreprinderile inovative, 11,8% au formulat cereri de înregistrare de marcă şi numai 4,3% din cele non-inovative, în timp ce 5,2% din întreprinderile inovative au solicitat un brevet şi numai 1,3% din cele non-inovative. Ponderea întreprinderilor mari ce solicită metode de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală a fost de 20,7% pentru înregistrarea unei mărci, 11,2% pentru înregistrarea unui desen industrial, 8,0% pentru aplicarea unui brevet şi 3,5% pentru copyright. Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită metode de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală este mai mică decât cea a întreprinderilor mari.

Mai multe activităţi inovative în macroregiunea doi

Potrivit datelor INS, la nivel regional, în perioada 2006-2008, ponderea cea mai mare a întreprinderilor inovative a fost deţinută de macroregiunea 2 – 45,9%, ce include regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est. Macroregiunea 3, formată din regiunea Bucureşti-Ilfov şi regiunea Sud-Muntenia, se situează pe locul 2 în ierarhia macroregiunilor inovative, cu o pondere de 34,2%.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails