MODIFICAREA RAPORTARII INTREPRINDERILOR DE INFORMATII PRIVIND DURABILITATEA


MODIFICAREA RAPORTARII INTREPRINDERILOR DE INFORMATII PRIVIND DURABILITATEA

Aducem la cunostinta mediului de afaceri intentia Parlamentului European de modificare a modului de raportare de catre intreprinderi de informatii privind durabilitatea societatilor comerciale, urmarindu-se adoptarea unei raportari mai performante si precise.

Prin propunerea de modificare se doreste modificarea :

  • Directivei 2013/34/UE – privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi;
  • Directivei 2004/109/CE – privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
  • Directivei 2006/43/CE – privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate;
  • Regulamentului UE nr. 537/2014 – privind cerintele referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.

In acest sens, pentru ca Uniunea Europeana sa poata adopta si asigura un cadru legal adecvat care sa permita intreprinderilor sa isi desfasoare activitatea intr-un mediu optim, asigurand totodata durabilitatea activitatii acestora, va solicitam ca pana in data de 14 ianuarie 2022 sa formulati observatii si punte de vedere pe care le vom comunicam factorului de decizie.

Observatiile Dvs. pot fi transmise la adresa de e-mail. office@ccicj.ro

Persoana de contact: Bogdan Georgescu