Modificările aduse la Codul Fiscal ar putea creşte încasările din TVA cu 457,14 mil. lei în 2011


Guvernul intenţionează să aducă unele modificări la Codul Fiscal, prin care se estimează că încasările din TVA vor creşte cu 457,14 milioane lei în 2011, iar cele din accize cu 40,9 milioane de lei.

În principal, creşterea încasărilor de TVA la buget vor fi asigurate prin”continuarea aplicării măsurilor de limitare a dreptului de deducere a TVA pentru achiziţia de autoturisme şi combustibili necesari funcţionării acestora şi pentru anul 2011″.

Potrivit notei de fundamentare a ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal, postată pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, o altă măsură care va fi adusă Codului Fiscal în domeniul TVA se referă şi la instituirea posibilităţii persoanelor impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici de a solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire. Măsura are în vedere reducerea numărului persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în scopul îmbunătăţirii activităţii de administrare a acestora.

De asemenea, se arată în nota de fundamentare, „ca urmare a notificării Comisiei Europene, care a pus în vedere României că va declanşa procedura de infringement în cazul neadaptării legislaţiei naţionale la prevederile Directivei 2006/112/CE, serviciile prestate în mod gratuit vor fi considerate că nu sunt în sfera de aplicare a TVA numai în situaţia în care nu au legătură cu activitatea economică a persoanei impozabile”.

Tot în cazul TVA, modificările aduse prin proiectul de ordonanţă de urgenţă mai vizează şi transpunerea unor directive europene în domeniu.

Astfel, după 1 ianuarie 2011, „în principiu numai serviciile principale şi auxiliare legate de activităţi culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau de activităţi similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, inclusiv în cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activităţi prestate către persoane neimpozabile, se vor mai impozita la locul prestării efective, în timp ce serviciile prestate către persoane impozabile se vor impozita la locul unde este stabilit beneficiarul serviciilor.

O altă directivă care aduce modificări ale legislaţiei în domeniul TVA se referă la introducerea unor dispoziţii referitoare la importul şi la locul impozitării livrărilor de gaz şi de electricitate, regulile speciale aplicându-se pentru importurile şi livrările de gaz efectuate prin intermediul oricărui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul Comunităţii sau al oricărei reţele conectate la un astfel de sistem.

Totodată, este vorba şi de Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă.

„În cazul măsurilor privind transpunerea directivelor europene în domeniul TVA, impactul asupra încasării veniturilor bugetare nu poate fi cuantificat”, se arată în nota de fundamentare a ordonanţei de modificare.

Pe lângă încasările din TVA, autorităţile estimează că prin modificarea Codului Fiscal vor atrage la bugetul de stat anul viitor încă 40,9 milioane de lei din accize şi 63 milioane de lei din jocurile de noroc.

În cazul accizelor, modificarea Codului Fiscal prevede, printre altele, majorarea nivelului accizelor pentru anumite produse energetice, precum şi pentru ţigarete, potrivit angajamentelor cu privire la respectarea reglementărilor comunitare în domeniu. Pe lângă aceasta este menţionată şi eliminarea scutirii de la plata accizelor prevăzută în cazul ţigaretelor destinate testelor ştiinţifice şi celor privind calitatea produselor.

„Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi de jocuri tip slot-machine vor permite accesul în locaţiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 ore în intervalul 08.00 – 08.00, pentru fiecare persoană”, se precizează în document.

Pentru cazinouri, biletul de intrare se emite şi se încasează la recepţie pentru fiecare persoană care intră în cazinou, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc, iar pentru jocurile tip slot-machine, biletul de intrare se va încasează numai de la jucători. Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligaţia să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta locaţiei în care se eliberează astfel de bilete.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.bihon.ro