Flash Feed Scroll Reader

Monitorul Oficial 30 septembrie – 16 octombrie 2008

A- A A+

Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 30 septembrie-16 octombrie 2008.

1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (M.Of. nr.680 din 3 octombrie 2008)

2.Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2847/2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.  694 din 13 octombrie 2008).

3. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2980/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor (M.Of. nr. 696 din 13 octombrie 2008).

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.Of. nr. 697 din 14 octombrie 2008).

5. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2848/2008 pentru actualizare listei marilor contribuabili administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 698 din 14 octombrie 2008).

6.Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 888/2008 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronic, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscal în formă electronic (M.Of. nr. 699 din 14 octombrie 2008).

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (M.Of. nr. 705 din 16 octombrie 2008).

8. Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării (M.Of. nr. 686 din 8 octombrie 2008).

Related Posts with Thumbnails