MONITORUL OFICIAL 435 din 22 mai 2020


Consultand MONITORUL OFICIAL 435 din 22 mai 2020 puteti afla detalii despre:

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE Decizia nr. 125 din 10 martie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 pct. 2 și ale art. 135 alin. (1) și (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 79/988.

— Ordin al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

— Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 

— Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

— Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase 

— Ordin al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020—2021 

Consultati aici documentul integral