Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | noiembrie, 2008

Monitorul Oficial 30 octombrie-19 noiembrie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 30 octombrie-19 noiembrie 2008
1.Legea nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (M.Of. nr. 738 din 31 octombrie 2008)
2.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1498/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoare adăugată” (M.Of. nr. 743 din 3 noiembrie 2008). Decontul special de taxă pe valoare adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008.
3.Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7579/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.Of. nr. 745 din 4 noiembrie 2008).
4.Legea nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonenţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscale (M.Of.nr. 767 din 14 noiembrie 2008). Se exceptează de la prevederile art.1. alin.(1) din O.U.G. nr. 29/1999:
a).comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuate de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, servicile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţiile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bacnote sau monede; abroga art.4 alin.(6) lit.e) din O.U.G. nr.28/1999, prin care, utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale erau obligaţi “să înregistreze banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de adeministratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului”; a fost redefinită contravenţia prevăzută la art. 10, lit. l) din O.U.G. nr. 28/1999 astfel:”l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raporul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1, alin. (4),cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi”.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 30 octombrie-19 noiembrie 2008

Topul Firmelor Membre 2007

Topul Firmelor Membre 2007

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj anunţă evenimentul anului,

Topul Firmelor Membre 2007

14 noiembrie 2008, la Expo Transilvania

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj anunţă

organizarea evenimentului

Topul Firmelor 2007 al societăţilor comerciale membre. Topul, aflat în acest an la cea de a XV-a ediţie, se desfăşoară în scopul promovării firmelor cu rezultate remarcabile la nivel de judeţ, respectiv naţional. Stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi mărime a firmelor, s-a realizat în baza unei metodologii unice pe ţară elaborată de către Comisia pentru realizarea Topului Firmelor Membre 2007.
La nivelul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, comisia a fost formată din reprezentanţi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Cluj şi ai Camerei de Comerţ şi Industrie. Structura Topului cuprinde şase domenii: Cercetare-Dezvoltare şi High Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară; Construcţii; Servicii; Comerţ, Export, Turism, structurate pe 46 de grupe de activitate, respective dimensiuni ale societăţiilor microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi întreprinderi foarte mari. La manifestarea de lansare a Topului Firmelor participă invitaţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, reprezentanţi ai Colegiului de Conducere, alături de cei ai companiilor membre ale Camerei. Vă aşteptăm cu drag la manifestare.

Publicat in sectiunea : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Topul Firmelor Membre 2007

CCI Cluj a fost vizitată de reprezentanţi ai regiunii Veneto din Italia

CCI Cluj a fost vizitată de reprezentanţi ai regiunii Veneto din Italia

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a fost, la finalul săptămânii trecute, gazda unei delegaţii a reprezentanţilor mai multor instituţii din regiunea italiană Veneto, una dintre cele mai dezvoltate din Italia.
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a fost, la finalul săptămânii trecute, gazda unei delegaţii a reprezentanţilor mai multor instituţii din regiunea italiană Veneto, una dintre cele mai dezvoltate din Italia. Angelo Mason, reprezentant al regiunii Veneto la Bruxelles,Mircea Nicolae Cotoroş, consilier interregional al regiunii Veneto la Bruxelles, Nicolo Brignoli, şeful departamentului „Veneto în Europa”, din Padova, Donato Bedin, reprezentant al Uniunii Camerelor de Comerţ Veneto- Veneţia şi Alberto Amadori, directorul Institutului de Oncologie din Veneto, au fost primiţi de către vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, domnul Ioan Constantinescu, Consilierul preşedintelui CCI Cluj, domnul Nicolae Beuran, precum şi membri ai Colegiului de Conducere al CCI, Genaro Ciancio şiMihnea Beuran. Discuţiile purtate au avut ca obiect ideea unui parteneriat dintre sistemul Cameral, în calitate de reprezentant al intereselor mediului de afaceri clujean şi diverse instituţii din regiunea Veneto în sensul creşterii capacităţii de absorbţie a surselor de finanţare disponibile pentru proiecte eligibile pentru aceste instituţii. În cadrul acestei întâlniri s-a luat în discuţie şi o potenţială colaborare, în sensul reprezentării intereselor specifice Clujului la Bruxelles de către reprezentanţii pe care Veneto îi are deja deplasaţi acolo.

Publicat in sectiunea : EvenimenteComentariile sunt închise pentru CCI Cluj a fost vizitată de reprezentanţi ai regiunii Veneto din Italia

TÂRGUL INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII EDIŢIA A IV – a

Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Timişoara organizează în colaborare cu EXPO Timişoara Internaţional SRL, în intervalul 01-02 noiembrie 2008, orele 10.00 – 20.00, la Casa Tineretului din Timiţoara ,cea de a IV-a Ediţie Regională a Târgului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM 2008. Obiectivul TIMM 2008 constă în promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în sectorul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii intreprinzători şi agenţii economici/instituţii publice sau private care oferă servicii pentru IMM-uri. Se vor prezenta programe de susţinere financiară şi tehnici de accesare a acestora de către IMM-uri, se va purta un dialog interactiv cu specialişti, precum şi între participanţi pentru împărtăşirea unor experienţe pozitive care au condus la realizarea unor afaceri de succes concretizate în brand-uri cunoscute şi recunoscute atât pe piaţa internă, cât şi pe cea internaţională. TIMM Timişoara se doreşte a fi spaţiul în care afacerile, iniţierea şi/sau extinderea acestora, oferta de finanţare nerambursabilă, creditare, garantare şi consultanţă pentru sectorul IMM, se constituie într-un tot unitar şi coerent. Târgul regional al IMM-urilor atrage expozanţi din Regiunea V Vest, care pun la dispoziţia vizitatorilor oferta lor în domeniile: Servicii pentru IMM-uri; Agricultură, Morărit, Panificaţie, Industrie alimentară, Industrie extractivă, chimică, Metalurgică, Industria constructoare de maşini, Prelucrarea lemnului, Confecţii textile, Construcţii, Transporturi, Turism, Comerţ. Participarea ca expozant la TIMM 2008 este gratuită în limita spatiului existent, iar data limită de inscriere este 24 octombrie 2008. La TIMM Regional 2008 vor participa în calitate de expozanti, microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, societăţii cooperative care desfaşoară activităţi de producţie, servicii şi comert si institutii publice si private printre care se regăsesc instituţii guvernamentale, camere de comert, bănci, fonduri de garantare şi firme de consultanţă.
Informaţii suplimentare pentru înscriere pot fi obţinute la:
OTIMMC Timişoara, tel/fax: 0256/292767, persoane de contact Georgeta Marosi, tel. 0748/118121 şi Adrian Onut, tel . 0748/118201, e-mail: adrian.onut@mimmc.ro
EXPO Timişoara Internaţional Tel. 0256/293217; 0256/499446 Fax. 0256/499446 Persoane de contact: Culea Aurora, tel. 0741/700153, Cruceru Adelina, tel: 0722/153922, Doros Marcel, tel: 0722/371196

Publicat in sectiunea : Evenimente, ExpozitiiComentariile sunt închise pentru TÂRGUL INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII EDIŢIA A IV – a