TÂRGUL INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII EDIŢIA A IV – a


Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie Timişoara organizează în colaborare cu EXPO Timişoara Internaţional SRL, în intervalul 01-02 noiembrie 2008, orele 10.00 – 20.00, la Casa Tineretului din Timiţoara ,cea de a IV-a Ediţie Regională a Târgului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM 2008. Obiectivul TIMM 2008 constă în promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în sectorul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii intreprinzători şi agenţii economici/instituţii publice sau private care oferă servicii pentru IMM-uri. Se vor prezenta programe de susţinere financiară şi tehnici de accesare a acestora de către IMM-uri, se va purta un dialog interactiv cu specialişti, precum şi între participanţi pentru împărtăşirea unor experienţe pozitive care au condus la realizarea unor afaceri de succes concretizate în brand-uri cunoscute şi recunoscute atât pe piaţa internă, cât şi pe cea internaţională. TIMM Timişoara se doreşte a fi spaţiul în care afacerile, iniţierea şi/sau extinderea acestora, oferta de finanţare nerambursabilă, creditare, garantare şi consultanţă pentru sectorul IMM, se constituie într-un tot unitar şi coerent. Târgul regional al IMM-urilor atrage expozanţi din Regiunea V Vest, care pun la dispoziţia vizitatorilor oferta lor în domeniile: Servicii pentru IMM-uri; Agricultură, Morărit, Panificaţie, Industrie alimentară, Industrie extractivă, chimică, Metalurgică, Industria constructoare de maşini, Prelucrarea lemnului, Confecţii textile, Construcţii, Transporturi, Turism, Comerţ. Participarea ca expozant la TIMM 2008 este gratuită în limita spatiului existent, iar data limită de inscriere este 24 octombrie 2008. La TIMM Regional 2008 vor participa în calitate de expozanti, microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, societăţii cooperative care desfaşoară activităţi de producţie, servicii şi comert si institutii publice si private printre care se regăsesc instituţii guvernamentale, camere de comert, bănci, fonduri de garantare şi firme de consultanţă.
Informaţii suplimentare pentru înscriere pot fi obţinute la:
OTIMMC Timişoara, tel/fax: 0256/292767, persoane de contact Georgeta Marosi, tel. 0748/118121 şi Adrian Onut, tel . 0748/118201, e-mail: adrian.onut@mimmc.ro
EXPO Timişoara Internaţional Tel. 0256/293217; 0256/499446 Fax. 0256/499446 Persoane de contact: Culea Aurora, tel. 0741/700153, Cruceru Adelina, tel: 0722/153922, Doros Marcel, tel: 0722/371196

,