A fost înfiinţat Registrul Operatorilor Intracomunitari


În temeiul dispoziţiilor Art. 158 (2) din Codul Fiscal, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Nr. 2101 din 24.06.2010 a fost înfiinţat “Registrul operatorilor intracomunitari”, care va cuprinde toate persoanele impozabile şi cele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Art. 153  sau 153(1) din Codul Fiscal, care efectuează operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la Art. 158(2) alin. 1 din Codul Fiscal.

Contribuabilii care solicită înregistrarea în registrul sus menţionat pot depune actele necesare până la data de 31 iulie 2010.

Relaţii suplimentare se pot obţine accesând:  www. mfinante.ro