Academician Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR despre: criza financiară şi economica


Săptămâna trecută, municipiul Cluj Napoca a fost gazda unui înalt oaspete: Academicianul Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României. Invitat al rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai, Mugur Isărescu a fost distins cu titlul academic de “Doctor Honoris Causa” la propunerea Facultăţii de ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor din cadrul acestei magnifice instituţii de învăţământ superior, unde în prealabil a susţinut şi o conferinţă publică pe tema crizei financiare şi economice mondiale şi a efectelor ei în România, enunţând şi direcţiile principale de acţiune menite să-i diminueze consecinţele. Importanţa temei pentru lumea afacerilor ne-a determinat să redăm în numărul de faţă fragmentele mai importante din cuvântările ţinute de Mugur Isărescu cu prilejul festivităţii de la UBB Cluj- Napoca. Aceasta cu atât mai mult cu cât prestigioasa revistă “Financial Times”, în 2001 i-a acordat titlul de “Guvernator al anului” declarându-l “unul dintre marii deschizători de drumuri din economiile capitaliste ale Europei de Est”.
Criza financiară internaţională Cauza profundă a crizei financiare a fost lichiditatea abundentă creată de principalele bănci ale lumii (FED, BOJ) şi dorinţa ţărilor exportatoare de petrol şi gaze de a limita aprecierea monedei. De asemenea, a existat o suprasaturare cu economisiri, generate de integrarea crescândă în economia globală a unor ţări (China, Asia de Sud-Est în general), cu rate mari de acumulare, dar şi de redistribuirea globală a avuţiei şi a veniturilor de către exportatorii de bunuri tari (ţiţei, gaze naturale, etc). Lichiditatea abundentă şi suprasaturarea cu economisiri au ceat resurse disponibile pentru investiţii, inclusive în instrumente financiare sofisticate, nu uşor de înţeles de către unii investitori.