Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

ANAF – 25 iunie 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit de către persoanele care realizează venituri din agricultura

A- A A+
ANAF – 25 iunie  2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit de către persoanele care realizează venituri din agricultura

Persoanele fizice, care realizează, în mod individual sau în  asociere fără personalitate juridica in cursul anului 2013, venituri din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de norme de venit,   provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale (cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun, hamei pe rod, legume în câmp, legume în spaţii protejate, leguminoase pentru boabe);

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi si altele asemenea (pomi pe rod, vie pe rod, flori şi plante ornamentale);

c) creşterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, în stare naturala (vaci şi bivoliţe , ovine şi caprine, porci pentru îngrăşat , albine, păsări de curte ),

au obligaţia de a depune pana la data de 25 iunie 2013, la organul fiscal competent, pentru anul în curs, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Prin formularul 221, persoanele fizice vor declara suprafeţele de teren  pe care le au în proprietate sau cele care au fost luate în arenda pentru realizarea de culturi agricole. In declaraţie se menţionează total suprafeţe, pe feluri de culturi  din care se scad suprafeţele care nu sunt supuse impozitării. Organul fiscal va calcula impozitul aferent în funcţie de norma de venit stabilita prin lege pentru fiecare fel de venit realizat din cultivarea terenurilor.

De asemenea persoanele care deţin animale în număr mai mare decât limita prevăzută de lege pentru care nu se plăteşte impozit, vor completa declaraţia 221 cu numărul de capete de animale, păsări sau familii de albine care se supun impozitării.

Se declară în formularul 221, numărul de capete de animale ( vaci, bivoliţe, oi,  capre) femele, care au fătat cel puţin o dată, porci pentru îngrăşat peste 35 de kg si scroafele pentru reproducţie.

In cazul asocierilor în participaţiune dintre persoane fizice, prin contractul de asociere se va desemna persoana care va fi responsabilă cu depunerea declaraţiei 221, unde pe verso se menţionează toate persoanele care fac parte din asociere cu cota care îi revine fiecăreia.

Nu au obligaţia să depună declaraţia 221 următorii contribuabili:

–         persoanele fizice care deţin suprafeţe şi animale şi păsări în limitele pentru care venitul este neimpozabil;

–         persoanele fizice ale căror terenuri sunt necultivate;

–         persoanele care au suprafeţe cultivate cu fănaţe şi pajişti;

–         persoanele fizice care au dat terenul în arendă;

–         persoanele fizice care fac parte dintr-o asociere, cu excepţia persoanei desemnate pentru depunerea declaraţiei;

–         persoanele fizice care deţin suprafeţe cultivate cu plante, furajere, graminee si leguminoase care sunt destinate furajării animalelor deţinute de contribuabili pentru care plătesc impozit pe venit;

–         persoanele fizice care încep să desfăşoare activităţi agricole după data de 25 mai 2013.

Persoanele fizice care realizează venituri din exploatarea masei lemnoase în regie proprie conform prevederilor Codului Silvic sau prin intermediul formelor asociative ( composesorate), din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de max. 20mc/an, sunt venituri neimpozabile. Pentru partea care depăşeşte această limită se plăteşte impozit de 16%, impozit final, conform prevederilor art. 78 din Codul Fiscal.

Persoanele care au depus formularul 221 pană la data de 25 mai 2013 sunt rugate sa depună o noua declaraţie pană la data de 25 iunie 2013, având in vedere ca au fost modificate în unele situaţii limitele de scutire si normele de venit (in sensul ca, limitele de scutire au fost majorate, iar normele de venit diminuate), conform Legii nr. 168/2013.

Menţionam ca declaraţia 221 care se depune până la data de 25 iunie 2013, va conţine informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013.

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 221 se pot adresa administraţiei fiscale în a cărei raza teritoriala îşi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaraţie în mod gratuit sau formularul poate fi descărcat de pe pagina web a MFP- ANAF, la secţiunea Asistenta contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice – www.mfinante.ro, unde veţi găsi si instrucţiuni de completare a acestora.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Related Posts with Thumbnails