ANAF – Informatii fiscale


Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioarePotrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 februarie 2013, a fost modificat regimul fiscal aplicabil veniturilor din anumite activităţi agricole, veniturilor din silvicultură şi din piscicultură.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură:

– extinderea sferei veniturilor impozabile din activităţi agricole, prin includerea celor din  cultivarea produselor agricole vegetale, indiferent de sistemul de cultură sau modalitatea de valorificare, din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

– stabilirea regimului de impozitare pentru veniturile din activităţi agricole, pe baza normelor anuale de venit şi respectiv în sistem real, pentru activităţile agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit;

– includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi din piscicultură şi impunerea acestora în conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Ca urmare a modificărilor sus menţionate, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare de declaraţii, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

Faţă de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

●       modificarea formularului 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, prin:

– introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din silvicultură şi piscicultură;

– introducerea unor informaţii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 220;

●       modificarea formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin:

– includerea unor informaţii privind stabilirea normei de venit referitoare la suprafaţa destinată produselor vegetale, numărul total de capete animale/familii de albine deţinute.

– introducerea unor informaţii privind datele de identificare ale asociaţiei, privind cota de distribuire a venitului între asociaţi, în cazul în care activitatea agricolă se desfăşoară în asociere;

– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 221;

●       modificarea formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, prin:

– introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din silvicultură şi piscicultură;

– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 223.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.