Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Atenţie! Se apropie termenul pentru depunerea declaraţiei pe venit. Cine şi ce obligaţii are

A- A A+
Atenţie! Se apropie termenul pentru depunerea declaraţiei pe venit. Cine şi ce obligaţii are

Persoanele fizice trebuie să depună până pe 25 declaraţiile anuale de venit pe anul 2011 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj. Contribuabilii vor completa formularele D 200 şi D 201.

Obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200, revine contribuabililor persoane fizice,  care anul trecut au realizat în România următoarele categorii de venituri:

–          venituri din activităţi independente pentru care venitul se determină în sistem real (activităţi comerciale, profesii libere,  drepturi de proprietate intelectuală sau  mai mult de cinci contracte de închiriere);

–          venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

–          venituri din cedarea  folosinţei  bunurilor  stabilite în valută şi cei care au încheiat contracte de închiriere în lei în decembrie ;

–          venituri din investiţii (câştiguri din tranzacţionarea titlurilor de valoare altele decât parţile sociale şi titluri de valoare la societăţile închise, câştiguri  din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen).

Persoanele fizice române cu domiciliul în Romania, care au  realizat venituri din străinatate ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinatate, sunt obligate să depună declaraţia anuală de venit D 201 pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţti comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, pensii şi altele. Se depune câte o declaraţie pentru fiecare ţară în parte şi pentru fiecare categorie de venit.

Persoanele fizice care au plătit impozit în străinatate vor face dovada plăţii impozitului în altă ţară, urmând ca în românia obligaţia de plată să se reducă în mod corespunzător.

Nu  depun  declaraţii de venit persoanele care au realizat următoarele categorii de venituri:

–          numai venituri din salarii ;

–          venituri din chirii stabilite in lei, mai puţin de 5 contracte de închiriere;

–          venituri din pensii;

–          din salarii din străinatate;

–          din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit;

–          din premii sportive şi jocuri de noroc;

–          din dividende şi dobânzi;

–          din agricultură, cu excepţia arendei şi a metodelor intensive, respectiv sere, solarii, pepiniere, etc.;

–          din transfer imobiliar,din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate ori şomaj

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200 şi/sau  D201 se pot adresa administratiei fiscale în a cărei rază teritorială işi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaraţie gratuit. De asemenea, formularul poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice- ANAF, de la secţiunea Asistenţa contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice – www.mfinante.ro, unde vor găsi şi instrucţiuni de completare a acestora.

Termenul limită pentru depunerea declaraţilor anuale de venit  D 200 şi D 201  este 25 mai 2012.

Tot până la această dată se vor depune şi Cererile cod 230 privind sponsorizarea cu 2% din impozitul datorat, a entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult.

Declaraţia anuală de venit D200 şi Cererea de sponsorizare cod 230, pot fi transmise şi on –line.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Related Posts with Thumbnails