Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie

A- A A+
Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie

(392 A) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în anul 2011 cu cifra de afaceri mai mare de 35000 euro calculat la cursul de la data aderarii (3.3117) , – termen de depunere 27.02.2012;

(392 B) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile neînregistrate in scopuri de TVA in anul 2011 , cu cifra de afaceri mai mare 35000 euro, – termen de depunere 27.02.2012;

-(393) Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane in anul 2010, cu locul de plecare din România, de catre persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA – termen de depunere 27.02.2012;

– (394) Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna ianuarie ) -termen de depunere 27.02.2012;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii ianuarie –  termen de depunere 27.02.2012;.

(301) Decontul special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă si plata TVA – termen de depunere 27.02.2012;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută- termen de depunere 27.02.2012 ;

–  Declaraţia anuala privind impozitul pe reprezentanţe –  termen de depunere 27.02.2012;

– (101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2011 de către   Organizaţiile nonprofit  şi Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură –  termen de depunere 27.02.2012;

-(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent perioadei fiscale trim.IV/2010, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 25 februarie 2012 – termen de depunere 27.02.2012;

-(210) Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii depusa de către angajatori –  termen de depunere 29.02.2012;

– (205) Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă depusa de catre platitorii de venit, pe beneficiarii de venit pentru care s-a retinut impozit ca plata anticipata – termen de depunere 29.02.2012;

-(206) Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, depun plătitorii de astfel de venituri – termen de depunere 29.02.2012;

-(224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă –  termen de depunere 27.02.2012;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere 27.02.2012;

– (100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere 27.02.2012.

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevazute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscala art. 219 alin.2 lit d).

Related Posts with Thumbnails