Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "obligatii fiscale"

Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că potrivit  art. 111^1 din O.G. nr.92/2003 Republicată privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioaredata de 22.12.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

Persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare,  venituri din activităţi agricole impuse în sistem real  precum şi din silvicultură sunt obligate să achite impozitele şi contribuţiile aferente trimestrului IV  tot până la data de 19.12.2014.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole,  impuse pe bază de norme de venit sunt obligate să plătească cea de-a doua tranşă din impozitul anual şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru aceste venituri, până la data de 15.12.2014.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor;

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale;

–  Efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale prin decontare bancară.

Mihai  Costin                                                                    Ioan Pop
Director General                                                       Director Executiv Colectare
Alin Cristian Jude
Sef Birou

sursa: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ

Calendarul obligațiilor declarative- NOIEMBRIE 2014.


Descărcați aici calendarul obligațiilor declarative pentru luna noiembrie 2014.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Calendarul obligațiilor declarative- NOIEMBRIE 2014.

Drepturile şi obligaţiile persoanei fizice supuse verificării fiscale


Ne-am propus să analizăm OMFP nr.544 din 07.04.2014, act normativ ce se adresează persoanelor fizice care vor fi supuse unei verificări fiscale.

Autoritățile fiscale au dreptul să examineze elementele de natură patrimonială, fluxurile de trezorerie și alte elemente relevante, pentru a stabilii dacă o persoană fizică și-a îndeplinit obligațiile de plată cu privire la impozitul pe venit.

În acest scop, autoritățile pot solicita informații de la alte autorități, vor analiza documentele și alte mijloace de probă cu privire la situația persoanei fizice și vor putea cere clarificări, explicații suplimentare sau alte mijloace de probă de la persoana fizică verificată sau de la persoane cu care aceasta a avut sau are raporturi economice sau juridice.

Dacă este cazul, autoritatea fiscală va calcula impozite suplimentare, prin metodele indirecte prevăzute de Codul fiscal și va dispune măsuri asiguratorii.

Durata maximă a unei verificări fiscale nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni, când sunt necesare informații din străinătate.

Ordinul face o sinteză a principalelor drepturi și obligații regăsite în Codul de procedură fiscală, aplicabile unei persoane fizice supuse verificării.

Drepturile unui contribuabil persoană fizică supus verificării fiscale:

Persoana fizică supusă verificării fiscale are dreptul să fie înștiințată de existența procedurii, printr-un aviz de verificare transmis în scris cu cel puțin 15 zile înainte de începerea verificării.

Prin aviz, contribuabilul va fi înștiințat de temeiul juridic al verificării, de data începerii verificării, perioada ce va fi supusă verificării, de posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea inspecției și de locul desfășurării verificării sau alte documente relevante necesare verificării.

Contribuabilul are 60 de zile la dispoziție de la comunicarea avizului de începere a inspecției, sub sancțiunea decăderii, să prezinte documente justificative în vederea clarificării situației fiscale.

Contribuabilul persoană fizică are dreptul să solicite o singură dată, amânarea datei de începere a verificării fiscale.

La cererea scrisă a contribuabilului, verificarea fiscală se poate face și la domiciliul persoanei fizice, când aceasta este în imposibilitatea fizică de a se deplasa sau la domiciliul persoanei ce acordă asistență juridică dacă contribuabilul este consiliat.

Dacă contribuabilul consideră insuficient termenul de 60 de zile pentru prezentarea documentelor justificative sau pentru alte clarificări relevante, acest termen poate fi prelungit cu 30 de zile o singură dată.

Contribuabilul are dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale, iar la începerea verificării, are dreptul să numească persoane care să dea informații.

Pot refuza să dea informații către autoritățile fiscale soțul/soția sau alte rude ale persoanei fizice, până la gradul al III lea.

De asemenea, pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele pe care le dețin în legătură cu persoana fizică verificată, preoții, avocații, notarii publici, consultanții fiscali, executorii judecătorești, auditorii, experții contabili, medicii și psihoterapeuții și asistenții acestor persoane. Cu excepția preoților, celelalte categorii profesionale pot furniza informații cu acordul contribuabilului.

Contribuabilul are dreptul să fie verificat numai pentru impozite și taxe aflate în perioada de prescripție.

Are dreptul să fie informat pe parcursul desfășurării verificării fiscale, asupra constatărilor făcute de autoritățile fiscale, iar la finalizarea verificării, va prezenta și consecințele fiscale asupra persoanei fizice, permițând acestuia să își exprime un punct de vedere.

Data și ora prezentării concluziilor autorității fiscale vor fi comunicate în scris.

Dacă persoana fizică nu este de acord cu concluziile autorității fiscale, are dreptul să prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, un punct de vedere.

Dacă în urma verificării, rezultă o decizie de impunere, persoana fizică are dreptul să conteste această situație în 30 de zile de la comunicare.

Obligațiile contribuabilului persoană fizică supus verificării fiscale:

Persoana fizică are obligația să se prezinte în locul și data precizată în avizul de verificare.

Contribuabilul verificat are obligația să furnizeze informații, pentru determinarea stării de fapt fiscale.

Persoana fizică are obligația să prezinte documentele și înscrisurile pe care le deține, relevante pentru clarificarea stării fiscale.

Autoritatea fiscală are dreptul să efectueze cercetări la fața locului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Însă, dreptul de pătrunde în domiciliul sau în reședința unei persoane se poate face decât cu acordul persoanei fizice sau cu autorizația instanței de judecată.

Persoana fizică are obligația să îndeplinească măsurile dispuse de organul fiscal, în actul întocmit cu ocazia verificării fiscale, respectând termenele și condițiile acestuia.

Desigur, dacă în urma verificării rezultă diferențe de impozit, acestea trebuie achitate împreună cu dobânzi și penalități de întârziere.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Rodl&Partner

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Drepturile şi obligaţiile persoanei fizice supuse verificării fiscale

ANAF – 25.07.2013 – termen de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale


În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergatoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale ( scadenţa fiind data de 25.07.2013) D.G.F.P. a jud. Cluj, recomandă contribuabililor urmatoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor.

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale.

De asemenea, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de plată/încasare, respectiv pentru evitarea aglomeraţiei la ghişeele de la unităţile Trezoreriei Statului, rugăm contribuabilii să efectueze achitarea obligaţiilor fiscale prin unităţile bancare.

Reamintim agenţiilor economici că, în situaţia în care vor înregistra obligaţii fiscale restante la data de 31.07.2013, vor fi publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice – conform Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

DGFP Cluj informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr. 432/16.07.2013 a fost publicat OPANAF nr. 878/09.07.2013 prin care se modifică formularele 100 şi 101.

Potrivit acestui act normativ, pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la 30 iunie 2013 inclusiv, conform art. 291 din Codul Fiscal actualizat, nu se va depune pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013 formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Aceste sedii permanente vor depune, până la 25 iulie 2013 inclusiv,” Declaraţia privind impozitul pe profit”- formularul 101.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – 25.07.2013 – termen de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale

Obligaţii fiscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013


Aducem la cunoştinţa contribuabililor că data de 25 martie 2013 reprezintă scadenţa pentru depunerea următoarelor declaraţii:

–         D300, D394 si D390( D390 numai daca s-au făcut operaţiuni intracomunitare) pentru plătitorii lunar de  TVA;

–         D112 pentru plătitorii lunar de impozit pe salarii si contribuţii;

–         D101 privind impozitul pe profit aferent anului 2012;

–         D101 privind impozitul pe profit aferent lunii ianuarie pentru persoanele juridice romane care sunt obligate începând cu data de 1 februarie la plata impozitului pe venit pentru microîntreprinderi ;

–         D 301, D307, D 311, declaraţii speciale care se depun de către neplătitorii de TVA care au obligatii de plată a TVA;

–          D 010 pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderii.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a declaraţiilor  – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişee, DGFP a jud. Cluj, recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line, cu excepţia D 010 care se depune la ghişeu, precum şi depunerea declaraţiilor în zilele anterioare datei de 25 martie 2013.

De asemenea reamintim persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente că data de 25 martie reprezintă scadenţa pentru plata impozitului pe venit ca plată anticipată şi a contribuţiilor sociale.

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Obligaţii fiscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013

Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie


(392 A) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în anul 2011 cu cifra de afaceri mai mare de 35000 euro calculat la cursul de la data aderarii (3.3117) , – termen de depunere 27.02.2012;

(392 B) Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de persoane impozabile neînregistrate in scopuri de TVA in anul 2011 , cu cifra de afaceri mai mare 35000 euro, – termen de depunere 27.02.2012;

-(393) Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane in anul 2010, cu locul de plecare din România, de catre persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA – termen de depunere 27.02.2012;

– (394) Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna ianuarie ) -termen de depunere 27.02.2012;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii ianuarie –  termen de depunere 27.02.2012;.

(301) Decontul special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă si plata TVA – termen de depunere 27.02.2012;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută- termen de depunere 27.02.2012 ;

–  Declaraţia anuala privind impozitul pe reprezentanţe –  termen de depunere 27.02.2012;

– (101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2011 de către   Organizaţiile nonprofit  şi Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură –  termen de depunere 27.02.2012;

-(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent perioadei fiscale trim.IV/2010, pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care au optat pentru închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 25 februarie 2012 – termen de depunere 27.02.2012;

-(210) Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii depusa de către angajatori –  termen de depunere 29.02.2012;

– (205) Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă depusa de catre platitorii de venit, pe beneficiarii de venit pentru care s-a retinut impozit ca plata anticipata – termen de depunere 29.02.2012;

-(206) Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, depun plătitorii de astfel de venituri – termen de depunere 29.02.2012;

-(224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România  pentru luna precedentă –  termen de depunere 27.02.2012;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere 27.02.2012;

– (100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere 27.02.2012.

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevazute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscala art. 219 alin.2 lit d).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna februarie

Vezi agenda obligaţiilor fiscale pentru ianuarie 2012


TERMENE:

9 IANUARIE 2012

Formular 092 privind schimbarea perioadei fiscale (Pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au în anul 2011 ca perioada fiscală trimestrul calendaristic şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna decembrie 2011.)

25 IANUARIE

Declaraţie 094 privind cifra de afaceri: Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul 2011, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Declaraţie 112 privind impozitul pe salarii şi contribuţii

Declaraţie 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar (pentru obligaţiile lunii decembrie 2011) sau trimestrial (pentru obligaţiile trimestrului IV 2011), după caz, şi plata acestora: Persoanele juridice vor declara şi impozitul pe dividendele distribuite în 2011 şi care nu au fost plătite până la sfârşitul anului 2011.
Declaraţie 104 privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru trimestrul IV 2011
Declaraţia 224 privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2011
Declaraţie 300 – decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar (pentru obligaţiile lunii decembrie 2011) sau trimestrial (pentru obligaţiile trimestrului IV 2011)

Declaraţie 301 – decontul special de taxă pe valoare adăugată pentru luna precedentă

Declaraţie 390 VIES: declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă
Declaraţie 394: declaraţie informativă privind livrările /prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (pentru semestrul II al anului 2011). Se depune de plătitorii de TVA

31 IANUARIE

Declaraţie 010: declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni privind opţiunea pentru trecerea la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau trecerea de la plătitor de impozit pe venit la impozit pe profit

Declaraţie 010: declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni  privind plătitorii de impozit pe profit care vor să opteze pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul 2012, în condiţiile în care Codul Fiscal permite acest fapt (Contribuabilii care au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 trimestrial, pot opta să declare şi  să plătească lunar impozitul pe salarii şi contribuţii)

Declaraţiei 220 privind venitul estimat, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală care doresc să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Vezi agenda obligaţiilor fiscale pentru ianuarie 2012