Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Vezi agenda obligaţiilor fiscale pentru ianuarie 2012

A- A A+
Vezi agenda obligaţiilor fiscale pentru ianuarie 2012

TERMENE:

9 IANUARIE 2012

Formular 092 privind schimbarea perioadei fiscale (Pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au în anul 2011 ca perioada fiscală trimestrul calendaristic şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară de bunuri în luna decembrie 2011.)

25 IANUARIE

Declaraţie 094 privind cifra de afaceri: Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul 2011, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Declaraţie 112 privind impozitul pe salarii şi contribuţii

Declaraţie 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar (pentru obligaţiile lunii decembrie 2011) sau trimestrial (pentru obligaţiile trimestrului IV 2011), după caz, şi plata acestora: Persoanele juridice vor declara şi impozitul pe dividendele distribuite în 2011 şi care nu au fost plătite până la sfârşitul anului 2011.
Declaraţie 104 privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, pentru trimestrul IV 2011
Declaraţia 224 privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2011
Declaraţie 300 – decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar (pentru obligaţiile lunii decembrie 2011) sau trimestrial (pentru obligaţiile trimestrului IV 2011)

Declaraţie 301 – decontul special de taxă pe valoare adăugată pentru luna precedentă

Declaraţie 390 VIES: declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă
Declaraţie 394: declaraţie informativă privind livrările /prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România (pentru semestrul II al anului 2011). Se depune de plătitorii de TVA

31 IANUARIE

Declaraţie 010: declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni privind opţiunea pentru trecerea la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau trecerea de la plătitor de impozit pe venit la impozit pe profit

Declaraţie 010: declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni  privind plătitorii de impozit pe profit care vor să opteze pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul 2012, în condiţiile în care Codul Fiscal permite acest fapt (Contribuabilii care au obligaţia depunerii Declaraţiei 112 trimestrial, pot opta să declare şi  să plătească lunar impozitul pe salarii şi contribuţii)

Declaraţiei 220 privind venitul estimat, de către persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală care doresc să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Related Posts with Thumbnails