Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Obligaţii fiscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013

A- A A+
Obligaţii fiscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013

Aducem la cunoştinţa contribuabililor că data de 25 martie 2013 reprezintă scadenţa pentru depunerea următoarelor declaraţii:

–         D300, D394 si D390( D390 numai daca s-au făcut operaţiuni intracomunitare) pentru plătitorii lunar de  TVA;

–         D112 pentru plătitorii lunar de impozit pe salarii si contribuţii;

–         D101 privind impozitul pe profit aferent anului 2012;

–         D101 privind impozitul pe profit aferent lunii ianuarie pentru persoanele juridice romane care sunt obligate începând cu data de 1 februarie la plata impozitului pe venit pentru microîntreprinderi ;

–         D 301, D307, D 311, declaraţii speciale care se depun de către neplătitorii de TVA care au obligatii de plată a TVA;

–          D 010 pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderii.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a declaraţiilor  – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişee, DGFP a jud. Cluj, recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line, cu excepţia D 010 care se depune la ghişeu, precum şi depunerea declaraţiilor în zilele anterioare datei de 25 martie 2013.

De asemenea reamintim persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente că data de 25 martie reprezintă scadenţa pentru plata impozitului pe venit ca plată anticipată şi a contribuţiilor sociale.

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Related Posts with Thumbnails