Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | Proiect ID 143404

Anunt examen de absolvire curs de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei și informației ca instrument de învățare si cunoaștere”

Stimată Doamnă, Stimate Domn,
în calitate de participant la cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest „, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților vă informăm că în data de 02.11.2023. va avea loc examenul de absolvire a cursului Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, în sistem online pe platforma Zoom, începand cu ora 16,00.


Informații suplimentare referitoare puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro.Publicat in sectiunea : Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru Anunt examen de absolvire curs de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei și informației ca instrument de învățare si cunoaștere”

Anunt examen de absolvire curs de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei și informației ca instrument de învățare si cunoaștere”

Stimată Doamnă, Stimate Domn,
în calitate de participant la cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest „, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților vă informăm că în data de 02.11.2023. va avea loc examenul de absolvire a cursului Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, în sistem online pe platforma Zoom, începand cu ora 16,00.


Informații suplimentare referitoare puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro.Publicat in sectiunea : Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru Anunt examen de absolvire curs de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei și informației ca instrument de învățare si cunoaștere”

CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest „, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea și perfecționarea competențelor digitale ale persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 ani și 64 ani din Regiunile Nord-Vest, având în vedere că digitalizarea în epoca contemporană nu mai reprezintă o opțiune în mediul profesional, ci o necesitate, fiind un instrument indispensabil pentru angajații IMM din Regiunea Nord-Vest .

Cursul este autorizat de către Autoritatea Naționala pentru Calificări și se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educatiei.

Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada 26 octombrie 2023 – 20 noiembrie 2023, în sistem online pe platforma Zoom.

Orarul de desfășurare a cursului de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” pentru cea de a 3-a serie de cursanți din judetul Maramures se regăsește în anexă. Cursul are o durată de pregătire totală de 60 de ore și este stucturat în 20 de ore de pregătire teoretica, respective, 40 de ore de pregătire practică.

Informații suplimentare referitoare la curs puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: rlucia@ccicj.ro

Publicat in sectiunea : Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

Invitatie participare la Procedura de Achiziție Competitivă Servicii de formare profesională – LOT 1 – Curs nivel 3 – Operator calculator electronic si retele (OCER), pentru 80 de persoane, 360 ore

Invitatie participare la Procedura de Achiziție Competitivă Servicii de formare profesională – LOT 1 – Curs nivel 3 – Operator calculator electronic si retele (OCER), pentru 80 de persoane, 360 ore

Prin prezenta, Camera de Comert si Industrie Cluj, in calitate de beneficiar al  Proiectului „DEZVOLTAREA SUSTENABILA A COMPETENTELOR DIGITALE PENTRU ANGAJATII IMM DIN REGIUNEA NORD VEST”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul axei prioritare “Locuri de muncă pentru toți”, proiect ce se derulează în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Cluj, va solicitam sa ne comunicati oferta Dvs. de pret pentru servicii de furnizare curs calificare nivel 2 in calificarea de „Operator introducere, validare si prelucrare date” evenimente, Cod CPV 80530000-8, in conditiile mentionate in documentatia de achizitie atasata prezentei invitatii.

Va aducem la cunostinta ca Procedura de Achiziție Competitivă Servicii de formare profesională – LOT 1 – Curs nivel 3 – Operator calculator electronic si retele (OCER), pentru 80 de persoane, 360 ore, a fost derulată azi, 08.05.2023, în cadrul proiectului „Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest“, cod MySMIS 143404, cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, contract de finantare nerambursabilă POCU/860/3/12/143404,  implementat  de  Camera  de  Comerț si Industrie Cluj, in  perioada 26.09.2022 – 31.12.2023 si a fost publicata pe www.fonduri-ue.ro.

Aducem la cunostinta Dvs. ca suma maxima eligibila pe proiect este de 105.920,00 lei fara TVA.

Achiziţia are loc în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA SUSTENABILA A COMPETENTELOR DIGITALE PENTRU ANGAJATII IMM DIN REGIUNEA NORD VEST”, ce beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 100 % a cheltuielilor eligibile din proiect, şi este dedicată implementarii unitare a activităților din proiect, în regiunea NV, respectiv informarea si atragerea angajatilor din IMM in GT din cadrul proiectului si oferirea unor evenimente de specialitate.

Oferta care prezintă cele mai multe avantaje, conform documentatiei publicate pe site-urile                                  http://gazeta-afacerilor.ro si www.fonduri-ue.ro, respectiv are oferta tehnică cea mai cuprinzătoare; prezintă documente care atestă experiență de peste 10 ani în formare profesională în domeniul informatic; prezinta documente care atestă experiența formatorilor; respectă condiția Codului CAEN autorizat pentru desfășurarea de activități de formare profesională; prețul se încadrează în buget; oferta cuprinde furnizarea unui curs mai complex si la un nivel calitativ mai ridicat decat celelalte oferte, va fi declarata castigatoare.

Câștigătorul va fi notificat în vederea semnării contractului de servicii.

Vă mulțumim pentru participare!

Bogdan Georgescu

Manager proiect

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru Invitatie participare la Procedura de Achiziție Competitivă Servicii de formare profesională – LOT 1 – Curs nivel 3 – Operator calculator electronic si retele (OCER), pentru 80 de persoane, 360 ore

Camera de Comerț și Industrie Cluj evenimenul de informare – specialitate care se va desfasura, in varianta online pe platforma Zoom, în data de 27.04.2023, ora 15:00

Camera de Comerț și Industrie Cluj evenimenul de informare – specialitate care se va desfasura, in varianta online pe platforma Zoom, în data de 27.04.2023, ora 15:00 în cadrul proiectului „Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajatii IMM din Regiunea Nord Vest” proiect POCU/860/3/12/143404 cu titlul: “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații regiunea Nord-Vest” implementat de Camera de Comert si Industrie Cluj.

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru Camera de Comerț și Industrie Cluj evenimenul de informare – specialitate care se va desfasura, in varianta online pe platforma Zoom, în data de 27.04.2023, ora 15:00

CURSUL GRATUIT „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

This image has an empty alt attribute; its file name is ANTET-POCU-143404.png

COD Apel: POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților Cod Proiect: 143404 Titlul proiectului: Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

INVITAȚIE

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Vă invităm să participați la

CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE

UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest „, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea și perfecționarea competențelor digitale ale persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 ani și 64 ani din Regiunile Nord-Vest, având în vedere că digitalizarea în epoca contemporană nu mai reprezintă o opțiune în mediul profesional, ci o necesitate, fiind un instrument indispensabil pentru angajații IMM din Regiunea Nord-Vest .

Cursul este autorizat de către Autoritatea Naționala pentru Calificări și se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educatiei.

Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”  furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada   13 ianuarie – 27 ianuarie 2023, în sistem online pe platforma Zoom.

Orarul de desfășurare a cursului de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”  pentru prima serie de cursanți se regăsește în anexă. Cursul are o durată  de pregătire totală de 60 de ore și este stucturat în 20 de ore de pregătire teoretica, respective, 40 de ore de pregătire practică.

Detalii suplimentare puteti afla accesand site-ul Camerei de Comert si Industrie Cluj: www.ccicj.ro și pe pagina proiectului: https://competentedigitaleimm.ro/

Informații suplimentare referitoare la curs puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro

Vă mulțumim,

Orar-curs-competente-digitale-CDUTI-GR1-Cluj

Cu stimă,

Marius Bogdan Georgescu

Manager Proiect

Camera de Comert si Industrie Cluj

Întocmit,

Szabo Ibolya – Expert formare profesionala 1

Revnic Lucia Paula – Expert formare profesionala 2

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Publicat in sectiunea : Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru CURSUL GRATUIT „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

Proiect ID 143404 – COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
Camera de Comerț și Industrie Cluj, anunță lansarea proiectului “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest”, ID proiect 143404.

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul axei prioritare “Locuri de muncă pentru toți” proiectul se desfășoară pe o perioada de 15 luni si 4 zile, Septembrie 2022 – decembrie 2023 și are un buget de 3.965.291,36 lei.
Proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului specific POCU 3.12 (Îmbunataþirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajatilor) deoarece prin proiect vor fi dezvoltate competențele profesionale digitale/TIC pentru 308 de angajați și vor fi sprijinite 36 de IMM cu activitate în sectoare economice cu potențial competitiv pentru adaptarea la dinamică sectoarelor/domeniilor și pentru asigurarea sustenabilității locurilor de muncă și IMM.

Obiectivele proiectului vizează :

  • Dezvoltarea competențelor digitale și din domeniul TIC pentru un număr semnificativ de angajați (308) din Regiunea Nord Vest;
  • Formarea profesională, servicii de sprijin și instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode și practici inovative de elaborare și introducere a programelor de învățare la locul de muncă care sprijină direct 36 IMM și implicit angajații acestora;
  • Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare profesională contìnuâ în cadrul Întreprinderilor și de adaptare continuă la dinamica sectoarelor economice cu potentìal competitív.

Rezultatele finale așteptate prin care proiectul va contribui la obiectivul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 sunt :

  • Informarea publicului prin mass-media, elaborare materiale de conștientizare și promovare, prin completarea fișelor de informare de către persoanele din grupul țintă (min. 308 persoane);
  • Identificarea și Selectarea a min. 36 IMM pentru care se vor furniza 36 de programe de învățare la locul de muncă;
  • Furnizarea programelor de fomare profesională pentru min. 308 de angajați din grupul țintă.

Detalii despre Proiect puteți obține la numarul de telefon 0364-730980 sau la adresa de e-mail office@ccicj.ro.

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte Camera de Comerț și Industrie Cluj

Georgescu Bogdan

Manager proiect

Publicat in sectiunea : Proiect ID 143404Comentariile sunt închise pentru Proiect ID 143404 – COMUNICAT DE PRESĂ