CURSUL GRATUIT „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”


This image has an empty alt attribute; its file name is ANTET-POCU-143404.png

COD Apel: POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților Cod Proiect: 143404 Titlul proiectului: Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

INVITAȚIE

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Vă invităm să participați la

CURSUL GRATUIT DE „COMPETENȚE DIGITALE DE

UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE”

organizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj în cadrul, proiectului POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților cu titlul: ” Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest „, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Obiectivele acestui program de formare îl reprezintă dezvoltarea și perfecționarea competențelor digitale ale persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 ani și 64 ani din Regiunile Nord-Vest, având în vedere că digitalizarea în epoca contemporană nu mai reprezintă o opțiune în mediul profesional, ci o necesitate, fiind un instrument indispensabil pentru angajații IMM din Regiunea Nord-Vest .

Cursul este autorizat de către Autoritatea Naționala pentru Calificări și se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire acreditat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educatiei.

Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”  furnizat de Camera de Comerț și Industrie Cluj se desfășoară în perioada   13 ianuarie – 27 ianuarie 2023, în sistem online pe platforma Zoom.

Orarul de desfășurare a cursului de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”  pentru prima serie de cursanți se regăsește în anexă. Cursul are o durată  de pregătire totală de 60 de ore și este stucturat în 20 de ore de pregătire teoretica, respective, 40 de ore de pregătire practică.

Detalii suplimentare puteti afla accesand site-ul Camerei de Comert si Industrie Cluj: www.ccicj.ro și pe pagina proiectului: https://competentedigitaleimm.ro/

Informații suplimentare referitoare la curs puteți obține la: Persoană de contact Szabo Ibolya, Expert formare profesionala 1 și Revnic Lucia Paula, Expert formare profesionala 2, telefon, 0364 730980, tel/fax 0364 730991, e-mail: office@ccicj.ro

Vă mulțumim,

Orar-curs-competente-digitale-CDUTI-GR1-Cluj

Cu stimă,

Marius Bogdan Georgescu

Manager Proiect

Camera de Comert si Industrie Cluj

Întocmit,

Szabo Ibolya – Expert formare profesionala 1

Revnic Lucia Paula – Expert formare profesionala 2

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020