Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CE recomandă statelor membre să faciliteze accesul la conturile bancare prin preţuri rezonabile

A- A A+
CE recomandă statelor membre să faciliteze accesul la conturile bancare prin preţuri rezonabile

Comisia Europeană (CE) recomandă statelor membre să faciliteze accesul la un cont bancar, cu costuri rezonabile, pentru toţi consumatorii, indiferent de ţara în care îşi au reşedinţa şi de situaţia lor financiară, se arată într-un comunicat al CE.

„Accesul la un cont bancar de bază este una din priorităţile Actului privind piaţa unică. Acesta are potenţialul de a ameliora vieţile a milioane de europeni. Este important să se pună capăt practicilor care exclud cetăţenii de la accesul la un serviciu de bază atât de esenţial, dându-le astfel posibilitatea de a se integra pe deplin în societatea în care trăiesc şi de a se bucura de beneficiile pieţei unice”, a declarat, luni, într-un comunicat, comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier.

Peste un an, Comisia va evalua situaţia şi, dacă este cazul, va propune noi măsuri, inclusiv de natură legislativă, se precizează în comunicat.

„Accesul la un cont bancar a devenit o precondiţie pentru participarea deplină la viaţa economică şi socială a unei societăţi moderne, iar utilizarea numerarului este în scădere rapidă. În lumea de astăzi, lipsa accesului la un cont bancar de bază îngreunează viaţa de zi cu zi şi o face mai costisitoare. Totul, de la plata facturilor pentru utilităţi şi încasarea unor venituri sau a unor beneficii, până la cumpărarea de bunuri şi servicii, devine o problemă. (…) Recomandarea de astăzi  (luni, n.r.) a Comisiei Europene, privind accesul la un cont de plăţi de bază, va promova incluziunea financiară şi socială pentru consumatorii din întreaga Europă”, se precizează în comunicat.

Propunerea CE face referire la faptul că un consumator cu reşedinţa în Uniune, indiferent de situaţia sa financiară, ar trebui să aibă dreptul de a-şi deschide şi de a utiliza un cont de plăţi de bază, inclusiv în alt stat membru decât cel în care îşi are reşedinţa permanentă.

Contul bancar trebuie să îi permită titularului să primească, să depoziteze, să transfere şi să retragă fonduri. De asemenea, ar trebui să permită debitările directe şi viramentele, dar nu include creditele pe descoperit de cont.

În vederea garantării unor tarife corespunzătoare, care să le permită consumatorilor un acces efectiv la conturile de plăţi de bază, recomandarea stabileşte principiul că, în cazul în care contul nu este gratuit, comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plată trebuie să fie rezonabile. Fiecare stat membru trebuie să determine ce înseamnă comision rezonabil, ţinând cont de criterii precum nivelul veniturilor din ţara respectivă, comisioanele medii pentru conturile de plăţi sau costul total al furnizării unui cont de plăţi de bază.

În acelaşi timp, statele membre au libertatea de a desemna unul, mai mulţi sau chiar toţi prestatorii de servicii de plată drept furnizori de conturi de plăţi de bază.

Totodată, CE propune statelor membre lansarea de campanii prin care publicul să fie informat de disponibilitatea acestor conturi de plăţi de bază, de condiţiile tarifare ale acestora, de procedurile care trebuie urmate pentru exercitarea dreptului de a avea acces la acestea şi de metodele prin care pot avea acces la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire.

Comisia solicită statelor membre să realizeze statistici fiabile privitoare la conturile de plăţi de bază, în vederea asigurării unei mai bune monitorizări a situaţiei.

Circa 30 de milioane de consumatori cu vârstă peste 18 ani din Uniunea Europeană nu au un cont bancar, potrivit unor studii recente. Dintre aceşti 30 de milioane de cetăţeni rămaşi în afara sistemului bancar, se estimează că între 6 şi 7 milioane se găsesc în această situaţie din cauză că li s-a refuzat accesul la un cont bancar.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails