Comisia Europeană va finanţa cu 6,4 miliarde euro proiecte în cercetare şi inovare


Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anunţat luni o investiţie de circa 6,4 miliarde euro a Comisiei Europene în cercetare şi inovare, ce vizează o gamă largă de discipline ştiinţifice, domenii de politici publice şi sectoare comerciale, pachetul fiind cel mai mare de acest gen care a existat vreodată.

„Circa 16.000 de participanţi din organizaţii de cercetare, universităţi şi din industrie, inclusiv aproximativ 3.000 de IMM-uri, vor primi finanţare. Granturile vor fi acordate prin intermediul unor cereri de propuneri (invitaţii la licitaţie) şi evaluări desfăşurate în următoarele 14 luni. La 20 iulie vor fi publicate oficial mai multe cereri de propuneri. Acest pachet reprezintă un stimul economic şi se preconizează că va crea peste 165.000 de locuri de muncă”, se arată într-un comunicat emis luni de CE.

Această finanţare are ca scop creşterea competitivităţii Europei şi soluţionarea unor provocări sociale precum schimbarea climatică, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei.

„Investiţiile în cercetare şi inovare reprezintă singura cale inteligentă pe termen lung de a ieşi din criză şi a avansa către o creştere durabilă şi echitabilă din punct de vedere social. Acest pachet european va contribui la realizarea de produse şi servicii noi şi ameliorate, la o Europă mai competitivă şi mai ecologică şi la o societate mai bună cu o calitate a vieţii superioară. Oferim cercetătorilor şi inovatorilor 6,4 miliarde euro pentru proiecte de vârf care se concentrează asupra unor mari provocări economice şi sociale: schimbările climatice, siguranţa aprovizionării cu energie şi cu alimente, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei. Acesta reprezintă un stimul economic enorm şi eficient, precum şi o investiţie în viitorul nostru”, a declarat comisarul Geoghegan-Quinn.

Astfel, va exista posibilitatea licitării pentru fonduri din cadrul celui de-al şaptelea program-cadru al UE, într-o gamă largă de domenii strategice. De exemplu, sănătatea primeşte peste 600 milioane euro, iar 1,2 miliarde euro vor fi folosite pentru a stimula cercetarea în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), care va contribui la realizarea angajamentului asumat de Comisie în Agenda digitală pentru Europa de a menţine ritmul creşterilor anuale ale finanţării pentru domeniul TIC.

Peste 1,3 miliarde euro sunt rezervate pentru cei mai creativi oameni de ştiinţă, selectaţi de Consiliul European pentru Cercetare. De asemenea, vor fi acordate burse de mobilitate în valoare de 772 milioane euro pentru 7.000 de cercetători cu înaltă calificare, prin „acţiuni Marie Curie”.

800 milioane euro pentru IMM-uri

Prioritatea de vârf o reprezintă întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), coloana vertebrală a sistemului de inovare european, care reprezintă 99% din totalul companiilor europene. IMM-urile vor primi aproape 800 milioane euro şi, pentru prima oară, vor exista bugete dedicate în câteva domenii. De exemplu, în domeniul sănătăţii, al bioeconomiei bazate pe cunoaştere, al mediului şi al nanotehnologiilor, participarea IMM-urilor trebuie să se ridice la 35% din bugetul total pentru o serie de teme.

Doar pentru cercetarea în domeniul sănătăţii se vor cheltui circa 206 milioane euro, o treime din bugetul global pe 2011, pentru studii clinice conduse de cercetători în vederea aducerii mai rapide pe piaţă a noilor medicamente.

În domeniul nanotehnologiilor (270 milioane euro), accentul se va pune pe activităţile de cercetare care ar putea duce la oportunităţi de brevetare şi comercializare.

În jur de 600 milioane euro din finanţarea pentru TIC sunt alocate următoarei generaţii de infrastructuri de reţele şi servicii, sistemelor robotice, componentelor electronice şi fotonice şi tehnologiilor pentru conţinutul digital. Peste 400 milioane euro vor fi folosite pentru sprijinirea cercetării cu privire la modul în care TIC pot ajuta la abordarea provocărilor precum obţinerea unei economii cu emisii scăzute de carbon, soluţionarea problemei unei societăţi îmbătrânite şi realizarea de fabrici adaptabile şi durabile. De asemenea, 90 milioane euro vor fi alocate în 2011 parteneriatului public-privat pentru internetul viitorului, în scopul transformării infrastructurilor europene esenţiale în infrastructuri.

Bugetul pe 2011 pentru cererile de propuneri în temeiul celui de-al şaptelea program‑cadru este de 6,4 miliarde euro, cu 12% mai mare decât în 2010 (5,7 miliarde euro) şi cu 30% mai mare decât în 2009 (4,9 miliarde euro).

Cel de-al şaptelea program-cadru este cel mai mare program pentru cercetare din lume, cu un buget de peste 50,5 miliarde euro, fără a lua în calcul Euratom, pentru perioada 2007-2013.

Sursa: NewsIn