Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole
Potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru veniturile din activități agricole realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

Procedura de aplicare a prevederilor legale sus menționale se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Potrivit art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003, constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de o comisie constituită pe plan local, prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Reducerea normei de venit se face de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza documentelor justificative eliberate de comisia de specialitate menționată mai sus.

Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, reglementează următoarele aspecte:

– detalierea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii care desfășoară activități agricole pentru a beneficia de facilitatea prevăzută de lege;
– modalitatea de constatare a pagubelor înregistrate de producția vegetală/animală și stabilirea pierderii;
– modalitatea de reducere a normei de venit și de stabilire a venitului net anual.

Totodată, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a  normei de venit:

–        Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale;
–        Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
–        Cerere privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole;
–        Referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003;
–        Decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails