Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE PRESA ANAF"

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESA ANAF
privind propunerea de modificare a ordinului privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

În vederea realizării obiectivelor strategice asumate de către ANAF este necesară modificarea declaraţiei informative 394 prin declararea, de către persoana înregistrată în scopuri de TVA, a tuturor operaţiunilor realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, aşa cum este definită aceasta la art. 266, alin. (1), pct. 24 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Urmare acestui demers datele colectate prin intermediul formularului propus vor contribui la îmbunătăţirea activităţii de analiză de risc de la nivelul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, cu consecinţe directe asupra creşterii gradului de conformare voluntară a contribuabililor şi eficientizării procesului de colectare a impozitelor şi taxelor.

*  *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
  Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

     

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti
 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ  ANAF
        Ref: Indrumare si asistenta telefonica prin Call Center ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală reamintește tuturor contribuabililor că pentru a beneficia de îndrumare și asistență telefonică au posibilitatea de a apela la Call-center, la numărul unic de telefon  031 403 91 60.
Prin intermediul acestui număr de telefon, contribuabilii au posibilitatea de a obține telefonic, informații generale în domeniul fiscal precum și informații cu privire la aspecte în domeniul Tehnologiei Informației (IT).
Apelând la acest număr de telefon, contribuabilii au posibilitatea de a selecta tipul de informații pe care le solicită prin intermediul următoarelor taste:

tasta 1 – persoane fizice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – destinată îndrumării și asistenței în domeniul fiscal;

tasta 2 – persoane juridice – destinată îndrumării și asistenței în domeniul fiscal;

tasta 3 – persoane fizice și juridice – destinată asistenței în domeniul Tehnologiei Informației (IT).

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, contribuabilii vor selecta tasta 1 sau tasta 2, în funcție de categoria de contribuabili din care fac parte (fizică sau juridică).
Agenții Call-center oferă contribuabililor informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Informațiile oferite contribuabililor prin intermediul Call-center-ului se referă la impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constată că problematica fiscală solicitată prezintă un grad ridicat de complexitate şi dificultate, agenții Call-center pot îndruma contribuabilii către celelalte modalităţi de acordare a asistenţei:
– prin e-mail (prin intermediul formularului de asistență de pe site-ul Agenției, www.anaf.ro, sau accesând următorul link:  https://www.anaf.ro/arondare/);
– în scris;
– sau la sediul organului fiscal.

Pentru a beneficia de îndrumare și asistență în domeniul IT, contribuabilii vor selecta tasta 3. Agenții din Call-center oferă informații tehnice cu privire la:
– erori tehnice la completarea declarațiilor;
– erori tehnice la depunerea declarațiilor;
– erori la prezentarea certificatului, în vederea autentificării pe site-ul Agenției;
– erori la autentificarea în Spațiul Privat Virtual (SPV);
– erori la generarea cererilor și descărcarea mesajelor primite în SPV;
– erori la accesarea oricărei secțiuni a site-ului ANAF.

În situația în care, în timpul convorbirii telefonice se constată că problemele tehnice/erorile nu se pot soluționa telefonic, agenții Call-center pot îndruma contribuabilii să solicite asistență prin e-mail, la adresa: admin.portal@mfinante.ro sau să se deplaseze la sediul organului fiscal.

În momentul apelării la numărul unic de telefon 031 403 91 60, rugăm contribuabilii să asculte mesajul de început și să aleagă tasta corespunzătoare în funcție de tipul de informații pe care doresc să le solicite.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ Legea 52/2003 – Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de insp


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere provizorie  privind obligaţiile fiscale principale”

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95,  ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală utilizează, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil, persoană juridică, decizia de impunere, (prevăzută la art. 131 alin. 4), pentru diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare.
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul „Deciziei de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si in continutul Deciziei de impunere provizorie, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului

– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, ca urmare „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” cuprinde numai diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare, fără calculul obligaţiilor fiscale accesorii, iar Decizia de impunere provizorie cuprinde numai constatări privind diferenţele de obligaţii fiscale principale.

– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcusul inspecţiei fiscale  organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest scop, organul fiscal informează în cel mult 5 zile lucrătoare, contribuabilul/plătitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală verificată. Deciziile de impunere provizorii se emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare. Obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ şi se regularizează  în „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice „.

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, au fost elaborate prezentele proiecte de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si  cel privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere provizorie  privind obligaţiile fiscale principale”, cu aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2016.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ Legea 52/2003 – Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de insp

COMUNICAT DE PRESÃ referitor rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM


COMUNICAT DE PRESÃ
Ref: rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

Verificãrile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoanã), au fost declanșate efectiv în anul 2013.

În anul 2014 au fost declanșate verificãri fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativã între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate  verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

Rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei – venituri nedeclarate cu sursã neidentificatã

·        Impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei
·        Obligații fiscale accesorii (penalitãți de întârziere și dobânzi) – 2.437.706 lei

63.176.858 lei – venituri nedeclarate cu sursã identificatã

·        Impozit pe venit suplimentar – 10.108.297 lei
·        Obligații fiscale accesorii (penalitãți de întârziere și dobânzi) – în curs de calculare
Aceste verificãri  au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmãtoarele aspecte:

– au fost analizate operațiunile desfãșurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manualã a acestora

– au fost verificate operațiuni desfãșurate de persoanele fizice cu peste 120 de societãți comerciale (peste 10.000 de operațiuni)

– au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritãți ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)

– mare parte dintre activitãțile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activitãți investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).

Descărcați aici: infografic pfam 2 copy
SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ referitor rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF


COMUNICAT DE PRESÃ ANAF

Amenzi și confiscări de cca 2 milioane de euro în prima săptămână de la declanșarea Operațiunii ”Cristal”
În prima săptămână (19-25.10) de la declanșarea Operațiunii ”Cristal”, Direcția Antifraudă Fiscală a desfășurat acțiuni de verificare și monitorizare în 21 de centre engros din toată țara.*

Sintetic, rezultatele se prezintă după cum urmează:

Număr contribuabili verificați 1.237
Valoare amenzi 7.037.905 lei
Confiscări (bunuri și sume numerar) 2.093.132 lei
Suspendări activitate pentru nedotare cu case de marcat (în cazul celor care ofereau servicii de catering/restaurant în interiorul centrelor engros) 13
Interzicere activitate (a uneia dintre activitățile de comerț engros și endetail, în cazul celor care le desfășurau simultan, în mod nelegal) 123
Număr contribuabili invitați la sediu pentru continuare verificări amănunțite 170

Exemple confiscări bunuri:
– 78.800 kg legume-fructe
– 58.995 litri de băuturi alcoolice

Distribuție personal/parc auto în funcție de tipul activității:

A. Monitorizare intrări/ieșiri centre engros
– inspectori antifraudă: 340
– mijloace auto: 144
– mijloace transport marfă verificate: 583

B. Acțiuni de control
– inspectori antifraudă: 568
– mijloace auto: 110
– contribuabili verificați: 1.237

Precizări generale:

1. Controalele și monitorizările se desfășoară zilnic la toate cele 60 de centre engros, astfel încât în ziua în care un complex comercial nu este pe lista de verificări operative, inspectorii antifraudă vor desfășura activități de monitorizare a respectivului complex.

2. Atenționăm cumparătorii de mărfuri (clienții centrelor engros) să solicite și să se asigure că primesc și dețin , pentru mărfurile cumpărate, toate actele prevăzute de lege, facturi, chitanțe, avize, documente transport, bonuri fiscale  după caz, pentru că acțiunile ANAF de control și monitorizare se extind pe întreg traseul bunurilor ce pleacă din centrele engros, până la consumatorul final, inspectorii verificând  toate verigile lanțurilor de comercializare.

3. Inspectorii antifraudă operează analize de risc cu privire la comercianți, dar și legate de clienții acestora, în funcție de informațiile rezultate din monitorizarea achizițiilor intracomunitare și a importurilor de bunuri

*pe lista celor 15 centre engros alese pentru prima serie de verificări au mai fost adăugate încă 6 astfel de complexuri comerciale pe măsura disponibilizării capacității de control, dar și ca urmare a verificărilor lanțurilor de tranzacționare. Cele 6 centre adăugate pe această listă sunt:
– Grand Siraj (Iași)
– Sucpi (Craiova)
– Redexpo (Ploiești)
– Complex Comercial Transilvania (Tg Mureș)
– Piața agroalimentară Stupini (Brașov)
– Târgul Municipal (Craiova)

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ ANAF

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF


 

 

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF

    
Ref: finalizarea procesului de evaluare a bunurilor confiscate în dosarul ICA

Comisia de evaluare din cadrul ANAF – AFP Sector 1 a finalizat analiza rapoartelor de evaluare pentru bunurile confiscate în urma sentinței penale nr.888/A/08.08.2014 (dosarul ICA).

Rapoartele de evaluare au vizat urmãtoarele bunuri:

1. teren intravilan în suprafațã de 29.220,03 mp, situat în str. Gârlei 1D, sect. 1, București

2. teren intravilan și clãdire (P+3) în suprafațã de 4.457mp, situat în str. Gârlei 1B, lot 1, sect. 1, București

3. teren intravilan și clãdire (P+8) în suprafațã de 3.000 mp, situat în str. Gârlei 1B, lot 2, sect. 1, București

4. teren intravilan și clãdire în suprafațã de 3.789 mp, situat în Șos.
București-Ploiești, nr. 25-27, sect. 1, Bucureșt

La finalizarea analizei, Comisia de evaluare a procedat la corectarea în plus a valorilor cuprinse în rapoartele de evaluare dupã cum urmeaza:

Imobilul Preț evaluator (euro) Preț evaluator (RON) Valoare corectatã de comisie (euro) Valoare corectatã de comisie (RON) Diferența în euro Diferența în RON
Str. Gârlei 1D, sect. 1, București 10.000.000 45.000.000 10.400.000 46.592.000 400.000 1.592.000
Str. Gârlei 1B (P+3), sect. 1, București 3.650.000 16.400.000 5.153.000 23.085.440 1.503.000 6.685.440
Str. Gârlei 1B (P+8), sect. 1, București 8.400.000 37.700.000 11.200.000 50.176.000 2.800.000 12.476.000
Șos. București-Ploiești, nr. 25-27, sect. 1, București 3.400.000 15.300.000 5.829.000 26.113.920 2.429.000 10.813.920
TOTAL 25.450.000 114.400.000 32.582.000 145.967.360 7.132.000 31.567.360

Informațiile au fost publicate de ANAF pe site-ul propriu, iar rapoartele finale urmeazã sã fie înaintate cãtre MFP care are calitatea de proprietar al acestor bunuri.

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

        Ref: verificari in complexul comercial Dragonul Rosu, in cadrul Operatiunii „Cristal”

Astăzi (26.10.2015), ora 7.30 AM, 120 inspectori (60 de echipe) au demarat verificările în complexul comercial Dragonul Roșu, în cadrul Operațiunii „Cristal”.

În pregătirea acestei acțiuni au fost efectuate monitorizări ale intrărilor și ieșirilor de marfă, dar și analize de risc ale agenților economici care iși desfășoara activitatea în acest engros.

Reamintim faptul că în cadrul operațiunii „Cristal” sunt vizate 60 de engros-uri, iar la sfârșitul acestei prime etape care se va finaliza pe 25.12.2015, operațiunea va fi reluată la începutul anului 2016, avându-se în vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape.

Miercuri (28.10.2015) vom prezenta rezultatele obținute în urma acțiunilor de control de săptămâna trecută, când au avut loc primele verificări în 15 engros-uri din toată țara.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF Ref: declarațiile domnului Laurențiu Ciurel, directorul general al CE Oltenia, legate de activitatea ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF
Ref: declarațiile domnului Laurențiu Ciurel, directorul general al CE Oltenia, legate de activitatea ANAF

„Am luat act de poziția domnului director general Laurențiu Ciurel și de nemulțumirea acestuia.Amestecarea ANAF într-o conjurație universală (parchete, organizații ecologiste, companii concurente) împotriva CE Oltenia frizează patologicul. Înțelegem că ne va reclama superiorilor pentru că ne facem datoria și respectăm legea. Probabil că vor fi multe reclamații de-acum încolo, întrucât vor primi somații de plată de fiecare dată când nu-și achită datoriile. Toți contribuabilii sunt egali în fața legii, iar astfel de intimidări la adresa angajaților unei instituții a statului român sunt valabile în altă parte, nu în România anului 2015.” – Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF

Precizări:

 1. Comunicarea somației de plată reprezintă prima etapă a executării silite.
 2. La data de 30.06.2015, Complexul Energetic Oltenia figura în executare silită pentru obligaţii fiscale scadente la data de 25.05.2015. S-a emis somaţia nr. 23, comunicată societăţii la data de 18.06.2015. Aceasta a fost achitată până la data de 17.08.2015.
 3. Prin urmare, datele prezentate pe site-ul ANAF sunt corecte, pe site fiind specificat faptul că se publică Lista contribuabililor mari care înregistrează obligații restante la bugetul de stat la data de 30.06.2015.
 4. De asemenea, subliniem faptul că ANAF a mai emis către CE Oltenia un număr de 4 somații în intervalul 15.07.2015 – 06.10.2015, pentru obligații fiscale restante, pe care societatea le-a achitat până pe 20.10.2015.
 5. În prezent, Societatea Complexul Energetic Oltenia nu mai figurează cu obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat.

   SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

  Sursa:
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
  Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
  021.3871000/1105
  021.3199857/fax
  presa.anaf@mfinante.ro
  sesizari.anaf@mfinante.ro
  petitii.anaf@mfinante.ro
  relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF Ref: declarațiile domnului Laurențiu Ciurel, directorul general al CE Oltenia, legate de activitatea ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

Ref: recuperarea prejudiciilor

În ciuda faptului că în data de 8 aprilie 2015 a fost făcut public raportul cu privire la situația recuperării prejudiciilor provenite din  hotărârile judecatoresti definitive, în spațiul public continuă să fie vehiculată ideea că ANAF este singura instituție responsabilă pentru gradul scăzut al recuperării acestora. Din acest motiv, republicăm acest raport, împreună cu o prezentare sintetică a acestuia, însoțită de câteva observații.

1. Valoarea prejudiciilor ce provin din dosare instrumentate de DNA pentru care au fost comunicate sentințe judecătorești în 2014 este de 150 milioane de euro, nu de 300 milioane de euro.

– dintre acestea, se remarcă cazul ICA, un caz extrem de complex a cărui rezolvare depinde într-o manieră consistentă și de celeritatea cu care alte instituții ale statului își îndeplinesc obligațiile. Valoarea prejudiciilor din acest caz în total prejudicii provenite din dosarele DNA este 50%.

– în cazul ICA, ANAF a valorificat deja un bun imobil recuperând cca 300.000 euro, pentru celelalte bunuri mobile și imobile, activitatea de evaluare și valorificare fiind în desfășurare în acord cu termenele de răspuns pe care ANAF la primește de la celelalte instituții ale statului precum și cu eficiența cu care firmele private implicate în procesul de evaluare își îndeplinesc obligațiile prevăzute în contract. Precizăm faptul că ANAF este obligată de lege să contracteze servicii de evaluare prin procedura de achiziție publică.

2. 53,6% din total prejudicii trimise spre executare ANAF sunt nerecuperabile (similar arieratelor nerecuperabile) din următoarele motive independente de ANAF

– pentru un numar de 63 sentinţe/hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 596,49 mil.lei ( 30 % din valoarea totală) sunt în curs formalităţile legale de partaj /iesire din indiviziune forţată, fiind vorba de valorificarea părţii din bunurile deţinute în comun de persoane juridice sau ce revine persoanelor fizice condamnate penal;

– pentru un număr de 693 sentinţe/hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 433,1 mil.lei ( 21,8 %  din valoarea totală) s-au pronunţat pentru persoane fizice care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile sau pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate;

– pentru un număr de 12 sentinţe/hotarari judecătoresti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 33,03 mil.lei s-au pronunţat pentru persoane juridice aflate sub incidenţa prevederilor Legii Insolvenţei nr.85/2006, modificată şi completată în anul 2014 .

Față de cele menționate, adăugăm următoarele observații:

A ” Gradul de încărcare al ANAF în ce privește activitatea de recuperare a arieratelor și a altor sume datorate bugetului este extrem de mare și, implicit, resursa umană și materială necesară recuperării prejudiciilor este cu mult depășită.” În acest sens, exemplificăm:

a) Capacitatea administrativă a structurilor de executare silită este excedată de activitățile desfășurate pentru pregătirea și susținerea dosarelor de insolvență. Numai în cursul anului 2014  s-au  prelucrat un număr total de 26.253 cazuri noi cu o valoare de 10.273,7 mil.lei  creanțe înscrise la masa credală. La sfârșitul anului 2014 se gestionau 53.675 contribuabili în insolvență cu creanțe fiscale de 47.311,97 mil.lei.

b) ANAF a primit atribuţii specifice în domeniul colectării sumelor datorate nu doar bugetului de stat ci şi bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate si  bugetului asigurărilor pentru şomaj.

c) De asemenea, de la data aderării Romaniei la Uniunea Europeana, agenţiei i-a revenit şi sarcina de a colecta creanţele bugetare rezultate din  utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

d) S-au derulat programe guvernamentale adoptate prin legi şi ordonanţe ale guvernului prin care agenţiei i s-au atribuit sarcini  de colectare a creanţelor de la contribuabilii care nu au respectat condiţiile impuse prin programele în temeiul cărora li s-au acordat facilităţi cum ar fi : programul „Prima casă”, programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”, programul privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, programului de „stimulare a cumpărării de autoturisme noi”, etc.

e) Instituţiile publice, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat spre executare silită ANAF

f) În plus, ANAF  are rolul de a recupera prin procedura de executare silită sancţiunile contravenţionale stabilite de către diverse instituţii care se fac venit la bugetul de stat, cum ar fi :

–        Consiliul Concurenţei
–        Compania Naţionala de Autostrăzi si Drumuri Naţionale
–        Inspectoratul Teritorial de Muncă
–        Inspectoratul de Stat in Constructii
–        Agenţia Naționala pentru Protecţia Consumatorilor
–        Organele abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne
–        Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic si de Vanătoare, etc.

B „Procedurile de înființare a Agenției pentru recuperarea prejudiciilor, care va funcționa în subordinea Ministerului Justiției nu sunt definitivate.”

C „ANAF așteaptă de aproape două luni de zile ca procedurile de avizare a HG privind reorganizarea instituției care prevede înființarea unei structuri specializate de executări silite să fie finalizate.”

Având în vedere cele de mai sus, este profund incorect ca ANAF, instituție angajată într-un proces de reformă complex, care are ca principal obiectiv eficientizarea colectării veniturilor rezultate în urma obligațiilor declarative și de plată, să fie indicată ca unic responsabil pentru gradul scăzut de recuperare a prejudiciilor. ANAF își asumă acestă situație doar în limita cazurilor care țin exclusiv de ANAF, nu și de alte măsuri legislative și organizatorice propuse de ANAF pentru schimbarea acestei situații și care așteaptă decizia altor factori de conducere.

RAPORT
privind

 
Activitatea de  executare a hotărârilor judecătoreşti definitive comunicate în anul  2014

Evaluarea situației existente

Din inventarierea, analizarea şi centralizarea tuturor informaţiilor privind titlurile executorii primite de la instanţele judecătoreşti de către A.N.A.F. , în perioada  01.01.2014 – 31.12.2014,  reprezentând sentinţe penale prin care s-a dispus recuperarea prejudiciului/confiscarea specială (conform prevederilor specifice din Codul Penal),  au rezultat următoarele :

În perioada analizată s-au primit spre executare silită un numar total de 2.140 sentinţe/hotărâri judecătoreşti pronunţate în cauze penale.  Valoarea totală a         prejudiciului stabilit prin acestea este de 1.985,07 mil.lei.

Din totalul de 2.140 sentinţe/hotărâri judecătoreşti comunicate în cursul anului 2014,  31 de hotărâri  cu o valoare a prejudiciului de 549,2 mil.lei (cca 130         milioane euro) provin din dosare penale instrumentate de către Direcţia Naţionala         Anticorupţie ( dintre care se remarca cazul ICA 701/26.09.2013 T.B. / DP         888/a/08.08.2014 cu un prejudiciu stabilit la  60.482.615 euro, respectiv  cca.  266,2         mil. lei, adică jumătate din totalul prejudiciilor).

Pentru evaluarea corectă și obiectivă a posibilităţilor reale de recuperare a prejudiciilor         rezultate din sentinţele/hotărârile emise de instanţele de judecată, sunt necesare         următoarele precizări :

§        pentru un numar de 63 sentinţe/hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 596,49 mil.lei  ( 30 %  din valoarea totală) sunt în curs formalităţile legale de partaj / iesire din indiviziune forţată, fiind vorba de valorificarea părţii din bunurile deţinute în comun de persoane juridice sau ce revine persoanelor fizice condamnate penal;

§        pentru un număr de 693 sentinţe/hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 433,1 mil.lei  ( 21,8 %  din valoarea totală) s-au pronunţat pentru persoane fizice care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile sau pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate;

§        pentru un număr de 12 sentinţe/hotarari judecătoresti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 33,03 mil.lei s-au pronunţat pentru persoane juridice aflate sub incidenţa prevederilor Legii Insolvenţei nr.85/2006, modificată şi completată în anul 2014 .

Deşi organele fiscale teritoriale au întreprins toate formele legale de executare silită impuse de legislaţia în vigoare, recuperarea prejudiciului stabilit pentru situaţiile prezentate mai sus este extrem de dificilă şi influenţează decisiv gradul de recuperare redus al acestuia. Astfel, volumul sumelor recuperabile prin executare silită  ( exclusiv         valoarea prejudiciilor aferente stărilor de insolvenţă, insolvabilitate, inexistenta de bunuri         sau venituri urmaribile, formalitatilor legale de partaj / iesire din indiviziune aflate in curs)  se reduce  de la 1.985,07 mil.lei  la 922,45 mil.lei, ceea ce reprezinta 46,4% din valoarea totală a prejudiciului de recuperat comunicat. Diferența de 53,6% constituie,         în fapt, un prejudiciu nerecuperabil similar arieratelor nerecuperabile.

Cauzele  recuperarii  reduse

Cauzele principale care conduc la un grad mic de recuperare a creanţelor provenite din sentinte penale transmise spre recuperare A.N.A.F.  sunt:

1.  întarzieri semnificative în transmiterea către organele fiscale teritoriale a         hotărârilor penale ramase definitive spre recuperare;

Exemplificăm:
–        Sentinţa penală nr.458/15.11.2010 a Tribunalului Iaşi a rămas definitivă la data de 06.06.2013  şi  a fost transmisă A.N.A.F. în data de 04.04.2014;
–        Sentinţa penală nr.222/21.12.2011 a Tribunalului Satu Mare a fost transmisă A.N.A.F.  în data de 18.06.2014;
–        Sentinţa penală nr.494/30.10.2012 a Judecatoriei Bârlad a rămas definitivă la data de 13.11.2012   şi  a fost transmisă A.N.A.F.  în data de 10.07.2014;
–        Senţinta penală nr.467/20.10.2010 a Judecatoriei Suceava a rămas definitivă la data de 30.12.2010  şi  a fost transmisă A.N.A.F.  în data de 24.11.2014.

 Având în vedere şi timpul scurs de la data începerii cercetarii penale  pana la         pronunțarea hotararii penale definitive, comunicarea cu mare intarziere conduce         la deteriorarea bunurilor ce fac obiectul sechestrelor asiguratorii și/sau la         scaderea valorii de piața a acestora.

2.  existenţa unor perioade mari de timp între momentul emiterii unei sentinţe penale de către prima instanţă de judecată şi momentul rămânerii         definitive şi executorii a acesteia, perioada în care, în multe cazuri,          inculpaţii înstrăinează  bunurile din patrimoniu.

Din analiza efectuată a rezultat un număr de peste 500 sentinţe/hotărâri         penale (pentru prejudicii de peste 175,6 mil.lei ) primite de A.N.A.F. în anul         2014 a căror durată de instrumentare în justiție este foarte lungă.

Exemplificăm:
–        Sentinţa penală nr. 387/P/2006 a Judecătoriei Galaţi a ramăs definitivă în anul 2014;
–        Sentinţa penală nr. 87240/P/2006 a Judecătoriei Ploieşti a ramăs definitivă în 2014;
–        Sentinţa penală nr. 1342/04.11.2008 a Judecătoriei Tg.Mureş a ramăs definitivă    la data de 07.02.2014;
–        Sentinţa penală nr. 123/10.02.2010 a Judecătoriei Tg.Mureş a ramăs definitivă la data de 05.08.2014 .

 

 1. imposibilitatea înscrierii măsurilor asiguratorii la Oficiul de Cadastru şi       Publicitate Imobiliară în cazul bunurilor pentru care nu este deschisă carte       funciară de către debitori.

  Exemplificăm:
  –        Decizia Penală nr. 888 / 08.08.2014 : bunul imobil situat în sos.Kiseleff, nr.2.2, etaj 2, ap.6, sector 1, Bucureşti sechestrat anterior de DNA, nu era înscris în evidenţa O.C.P.I.;

  4. comunicarea dificilă cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și cu alte institutii ( Direcţiile / Compartimentele de impozite şi taxe         locale, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Autoritatea Navală Română, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Depozitarul         Central, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ), astfel :

  §        nu există niciun criteriu de prioritate pentru lucrările cu instituţiile statului, astfel functionarii A.N.A.F. au stat la cozi imense pentru înregistrarea actelor iar raspunsurile au fost primite în intervale de minimum 30 de zile;

  §        necesitatea asigurării accesului experţilor/evaluatorilor în incinta imobilelor supuse evaluării, a impus notificarea persoanelor condamnate aflate în detenţie, acordul acestora sau desemnarea unui reprezentant legal, situații care trebuiesc înlesnite de către conducerile penitenciarelor;

 • neconcordante cu privire la informaţiile privind unele imobile (terenuri şi clădiri) confiscate, existente în bazele de date de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, respectiv ANCPI;
 • nesolutionarea cu celeritate a  acţiunilor de iesire din indiviziune, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de valorificare a bunurilor.

Exemplificăm :
–        SP 701/26.09.2013 definitivă prin DP888A/08.08.2014 pentru imobilul din bdul. Decebal, nr.6,ap. 21, sector 3, dosar Voiculescu, inculpat Sandu Jean Cătălin;
–        Sin Gheorghe – Sentinţa Penală nr. 701/2013. Sin Gheorghe şi Sin Elisabeta Rodica sunt coproprietari ai apartamentului nr. 9 situat în Bucureşti, Sector 2, str. Elev Ştefănescu, nr. 3, bl. 444. S-au înaintat Biroului juridic contencios, adresa nr. 424370/02.09.2014 şi adresa nr. 424370/09.10.2014 prin care s-a solicitat introducerea unei acţiuni în instanţă de iesire din indiviziune în vederea valorificării bunului imobil sechestrat;
–        Punerea în executare a H.P. nr. 1207/14.10.2014, cazul „Iancu-RAFO”, implică investigaţii  complexe cu privire la patrimoniul supus executării silite pentru 20 persoane fizice şi 13 societăţi comerciale. Dificultăţile întâmpinate în punerea în executare a acestei sentinţe penale se referă, în principal, la :

*  respingerea de către A.N.C.P.I a  cererii de trecere in proprietatea statului a imobilului din Bucuresti, Int.Catedrei, nr.17-23, măsura dispusă de instanţa de judecată motivând existenta altui proprietar (cerere de reexaminare respinsă, acţiune în         instanţă);
* pentru măsurile asiguratorii instituite prin PV 154003/24.09.2014 de către organele fiscale, aferente imobilului situat în Bucureşti, str. Intrarea Catedrei nr 17-23, anterior Deciziei Penale 1207/14.10.2014, ANCPI a respins cererea de trecere în proprietatea         statului. Mentionăm că bunul respectiv a fost înstrainat anterior, la data de 18.09.2014,         motiv pentru care s-a iniţiat acţiune în instanţă ( Dosar nr.7276/99/2015).

5.   neinstituirea măsurilor asiguratorii de către organele de cercetare         penală

Exemplificăm :
–        Prin Sentinţa penală nr. 67/03.04.2012, pronunţată de Tribunalul Olt, rămasa definitivă conform Deciziei Penale nr. 639/20.02.2014 pronunţată de Înalta Curte de Casatie si Justiţie – Sectia Penala, s-a stabilit un prejudiciu în sarcina debitorului în suma de  2.655.708 lei.
S-a procedat la verificarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitorului prin adresele OT52383/11.07.2014 către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Olt şi OT52389/11.07.2014, către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Slatina şi de asemenea s-a procedat la verificarea bazei de date a OCPI şi Sistemul Naţional de Evidenţă Auto, la care are acces organul de executare silită. Din informaţiile obtinute din bazele de date interne şi răspunsurile autorităţilor solicitate, s-a constatat faptul că debitorul nu figurează înregistrat cu bunuri mobile şi imobile în patrimoniu.
De asemenea s-a procedat la verificarea aplicatiei BANCI în vederea identificării eventualelor instituţii bancare la care debitorul figurează cu conturi deschise şi verificarea situaţiei eventualelor declaraţii 205 depuse de angajatori, precum şi situaţia tuturor declaraţiilor depuse de contribuabil sau terţi în evidenţa fiscală, rezultând faptul că debitorul nu a realizat venituri ce pot fi supuse executării silite şi nu figurează cu conturi deschise la bănci.
Menţionam faptul că prin sentinţa indicată mai sus, nu s-au stabilit de către instanţa măsuri asiguratorii asupra patrimoniului sau veniturilor debitorului.

6. bunurile supuse executării silite nu  prezintă interes pentru piață și         apartin, de regulă, unor persoane private de libertate, şi au un grad         avansat de uzură fizică şi morală.

Exemplificăm :

–        prin sentinţa penală nr. 248/10.03.2014 s-a stabilit un prejudiciu de 179.232 lei, cu măsuri asiguratorii stabilite de Parchetul de pe langă Tribunalul Mehedinţi şi menţinute de acelaşi Tribunal.
Valoarea măsurilor asiguratorii instituite este de 45.356 lei pentru apartament şi de 160.814 lei pentru casă (valoare de inventar) iar valoarea stabilită în urma evaluarii este de 53.760 lei pentru apartament şi de 391.270 lei pentru casă. Au fost organizate 3 licitaţii în anul 2014 şi s-a reluat procedura de valorificare în ianuarie 2015, bunurile nefiind vândute din lipsă de oferte. Se continuă procedura de executare silită.
–        prejudiciu stabilit prin sentinţa penală nr. 41/06.03.2014 a Tribunalului Mehedinţi în sumă 211.321 lei. Au fost înfiinţate popriri asupra disponibilitatilor băneşti la BRD, Banca Comercială Romană şi Raiffeisen Bank din data de 19/11/2014 dar în care nu au fost virate sume.
Din consultarea bazei de date Dispecer, debitorul figureaza cu bunuri mobile, respectiv un autoturism  Dacia 1310, an fabricaţie 1995, stare „certificat retinut”.

7.  în unele situaţii sentinţele penale definitive se comunică fără a fi însoţite de documente din care să rezulte măsurile asiguratorii, punerea         acestora în executare nefiind posibilă.

Exemplificăm :
–         urmare Sentinţei penale nr. 238/03.04.2012, (sumele provin din evaziune fiscală fiind în valoare de 17.136.765 lei ), s-au demarat procedurile de executare silită împotriva debitorului Becali Ioan, rezultând :
·        conform adresei nr. 16722/11.11.2014 transmisă de către ANCPI, persoana fizică Becali Ioan nu figurează cu bunuri mobile şi imobile ;
·        conform adresei nr. 96499/23.10.2014 transmisa de catre OCPI Constanta, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu bunuri mobile si imobile ;
·        conform adresei nr. 20905, 20920 /27.05.2014 transmisa de catre Servciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu autoturisme in proprietate ;
·        conform adresei nr. R-S 40105 /29.05.2014 transmisa de catre SPIT(UAT) Constanta, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu bunuri mobile si/sau imobile declarate pe raza municipiului Constanta .

În acest caz, exista suspiciuni intemeiate privind sustragerea de sub sechestru.

–        prin sentinţa penală nr. 61/11.02.2013, DP nr. 8719/3/2006 şi DP nr. 842/19.06.2014 Curtea de Apel Craiova pentru suma de 71.162.782 lei emisa pentru Sprinceana Samir Ionel.
Măsurile asiguratorii dispuse de instanţă încă nu au fost comunicate,  în vederea executării, deoarece se afla la dosarul cauzei, desi A.J.F.P. Dolj s-a adresat în acest sens următoarelor instanţe: Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Dolj şi Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT – adresele nr. 266286/12.08.2014 şi 266316/16.09.2014.
Debitorul nu figurează cu bunuri mobile şi imobile , din informaţiile deţinute de A.J.F.P. Dolj.

8. evaluarea bunurilor sechestrate de natura imobilelor nu poate fi realizată         în absenţa proprietarului sau imputernicitului acestuia .  

Exemplificăm cu cazul Pantiş Sorin, Sentinta Penala nr. 701/2013. S-au înaintat Biroului juridic contencios 2 adresele nr.306235/15.01.2015, 452213/30.10.2014 si 462628/24.02.2015 prin care s-au solicitat intreprinderea demersurilor necesare pentru obtinerea unei Ordonanţe presedintiale care să permită accesul in imobil.

9.  persoane cu debite de valori foarte mari, privaţi de libertate, fără bunuri         şi venituri urmăribile:

Exemplificăm :

–        Sentinta civila nr. 4274 / 21.10.2011, transmisă la A.F.P. Tulcea in data de 21.03.2012,  Stanescu Nicolae a fost obligat la plata pasivului debitoarei SC Cori Computers SRL Tulcea în suma de 86.301.940 lei. Aceasta sentinţă a fost dispusă în cadrul procedurii de insolvenţă şi a fost pusă in executare de către instituţia noastra, in urma carora au fost instituite poprirea nr. 741005 / 07.06. 2012 asupra veniturilor rezultate datorate de CJP debitorului urmarit Stănescu Nicolae şi procesul verbal de sechestru înregistrat sub nr. 11756 / 05.06.2012, asupra unui imobil (garaj). Procesul verbal de sechestru a fost instituit in lipsa debitorului, in baza informatiilor si documentelor  primite de la Primăria Municipiului Tulcea, fără a se reusi identificarea faptica a bunului sechestrat .
Din informatiile detinute de către organul fiscal a rezultat că debitorul nu mai deţine niciun bun mobil / imobil, iar în cursul anului 2010 (14.10.2010) s-a efectuat partajul voluntar asupra unui bun  imobil (apartament deţinut de debitor împreună cu soţia), acţiune în urma căreia bunul a revenit soţiei debitorului .
Prin Sentinţa penală nr. 332 din 05.06.2014, Tribunalul Tulcea a  condamnat la o pedeapsă de 4 ani inchisoare pe inculpatul Stănescu Nicolae şi la  plata în folosul statului a sumei de 108.992.623 lei ( din care face parte şi suma de 86.301.940 lei la care a fost obligat prin Sentinţa civilă nr. 4274 / 21.10.2011 ). Alte bunuri urmăribile nu au mai fost identificate, la data prezentei încasându-se prin poprire 1/3 din pensia lunară de         245 lei.

*          *
*

 
În scopul creşterii volumului sumelor recuperate din punerea în executare a sentinţelor         penale, începand cu data de 01.01.2016, va deveni operaţională o aplicatie informatică centrală şi  baza de date dedicată acesteia prin care se va  monitoriza stadiul executarii silite al fiecareia dintre hotărârile penale definitive comunicate A.N.A.F.
De asemenea se va înfiinţa, în cadrul A.N.A.F. – aparat central, o direcţie specializată cu structuri  teritoriale corespondente care va avea ca atribuţiuni exclusive ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin sentinţe definitive de către instanţele de judecată.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF


COMUNICAT DE PRESÃ ANAF

Ref: întâlnire la sediul Direcției Antifraudã cu 49 de agenți economici

Reprezentanții a 49 de agenți economici, verificați în cadrul acțiunilor de control desfãșurate în 19.09 a.c., au fost invitați la sediul Direcției Antifraudã în cursul zilei de marți, 22.09. Discuțiile vor viza gãsirea de soluții pentru eliminarea practicilor uzitate de aceștia, respectiv ținerea unei evidențe duble și eliberarea notelor proforme/de consum/bonurilor nefiscale în locul bonului fiscal.

Sâmbãtã noaptea (19.09), 220 de inspectori antifraudã au verificat 98 de societãți comerciale din zonele Centrul Vechi, Ateneu și Herãstrãu, din București, în principal pentru verificarea modului în care sunt respectate obligațiile legale de a utiliza casa de marcat electronicã fiscalã și de a emite bon fiscal.

Rezultatele:
– 135 de amenzi în sumã de 437.200 lei
– confiscãri numerar 8.081 lei
– 11 avertismente
– 1 suspendare de activitate

În urma acțiunii de sâmbãtã noaptea, s-a constatat cã, aproape fãrã excepție, cei controlați eliberau note de platã/ proforme sau bonuri nefiscale în locul bonului fiscal, existând suspiciunea întemeiatã cã aceștia țin evidența dublã a activitãții.

Întrucât, în ciuda acțiunilor concertate ale inspectorilor antifraudã demarate în martie 2015, o parte dintre agenții economici nu au înțeles cã, alãturi de cazurile de mare evaziune instrumentate, ANAF acordã o atenție deosebitã evaziunii fiscale rezultate din neemiterea bonului fiscal, se va proceda la o verificare atentã a evidențelor tehnico-operative și contabile.

În situația repetãrii unor astfel de constatãri, în conformitate cu OUG 28/1999, activitatea acestor agenți va fi suspendatã.
SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

Ref: costul colectării

ANAF cheltuie 1,02 lei la fiecare 100 de lei colectați.

Efectele reformei instituționale a ANAF, demarată în aprilie 2013, aduc modificări pozitive și în ceea ce privește cheltuielile totale şi cheltuielile de personal, care înregistreză un trend descrescător, în raport cu veniturile atrase. Astfel, creșterea colectării în 2015 cu 4,37 miliarde lei peste programul de încăsări prevăzut la 6 luni și cu 7,78 miliarde lei față de primele 6 luni din 2014 a fost realizată fără a angaja cheltuieli suplimentare, înregistrând chiar o scădere de 4,59% a acestora.

 

Indicatori eficientã Ianuarie-iunie 2014 Ianuarie-iunie 2015 Crestere / descrestere (%)
Lei cheltuiþi la un milion lei venituri bugetare nete 10.739,07 10.246,05 95,41
Cheltuieli de personal la un milion venituri bugetare nete 9.661,28 9.264,19 95,89

 

 

Indicatori eficientã 2013 2014 Crestere / descrestere (%)
Lei cheltuiti la 1 milion lei venituri bugetare nete 11.554,52 11.135,36 96,37
Cheltuieli cu personalul la 1 milion lei venituri bugetare nete 10.291,26 9.844,97 95,66

 

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

                Ref: solicitarea suspendării din funcție a domnului Nicolae Romeo-Florin, vicepreședinte  ANAF, în urma comunicatului DNA

            „Având în vedere comunicatul DNA, prin care a fost anunțată dispunerea efectuării  urmăririi penale față de domnul Nicolae Romeo-Florin, vicepreședinte ANAF, pentru   suspiciune rezonabilă privind activitatea acestuia din vara anului 2010, când deținea  funcția de consilier superior în cadrul ANAF – Direcția Generală de Coordonare   Inspecție Fiscală și nu coordona activitatea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, am  propus premierului Victor Ponta suspendarea acestuia din functie, până la clarificarea   situației.” – Gelu Ștefan Diaconu, președinte ANAF.

 

 SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEdia

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

 

 

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal


COMUNICAT DE PRESÃ

Ref: Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal  (PFRF)

Situația pe intervale de risc fiscal – diferența între alocãrile de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadã, din care au fost scãzute         eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadã – pentru primele 313 persoane selectate pentru verificãri fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015 se prezintã dupã cum urmeazã:

Diferențe de justificat (lei) Nr. persoane fizice selectate pentru VFPD
50.000 – 100.000 9
100.000 – 500.000 45
500.000 – 1.000.000 40
1.000.000 – 5.000.000 118
5.000.000 – 10.000.000 48
10.000.000 – 20.000.000 35
Peste 20.000.000 18

Persoanele care prezintã risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datoritã faptului cã sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea fãcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.

Art. 178 din H.G. nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, introdus prin H.G. nr.  773/2011,  prevede urmãtoarele:

Activitatea de gestionare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintã pentru administratia fiscalã se realizeazã prin:
a) procesarea si elaborarea listei persoanelor care depãsesc riscul minim;
b) elaborarea propunerilor pentru efectuarea verificãrii fiscale prealabile  documentare, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, în ordinea         descrescãtoare stabilitã potrivit art. 17^7 lit. b), cu respectarea valorii riscului minim stabilit potrivit art. 17^7 lit. c). Dacã din informatiile detinute organul fiscal identificã         existenta în lista prevãzutã la lit. a) a unor persoane care au calitatea de sot/sotie, rude sau afini pânã la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.
Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ ANAF – referitor Programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal

COMUNICAT DE PRESÃ Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF


COMUNICAT DE PRESÃ

Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF

Inspectorii antifraudã au efectuat în perioada octombrie 2014 – august 2015 verificãri privind respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile de cãtre șase societãti din județul Bihor, având ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice. Urmare acțiunilor de control efectuate, inspectorii antifraudã au identificat un prejudiciu cauzat bugetului de stat și al asigurãrilor de sãnãtate în valoare de 3.166.616 lei, pentru recuperarea cãruia au sesizat organele de urmãrire penalã și au dispus instituirea de mãsuri asigurãtorii, prin indisponibilizare de bunuri și popriri pe conturile bancare.
În data de 13.08.2015, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au emis mandate de aducere pentru 20 de persoane (medici, asistente, farmaciști și reprezentanți ai unor societãti farmaceutice) din județul Bihor, despre care existã suspiciunea rezonabilã cã au constituit un grup infracțional organizat, specializat în sãvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscalã prin crearea unui circuit tranzacțional fãrã conținut economic real, în vederea fraudãrii bugetului Casei Județene de Asigurãri de Sãnãtate Bihor.
Pentru medicamentele achiziționate fictiv, una dintre aceste societãți a solicitat ulterior decontarea acestora la Casa Județeanã de Asigurãri de Sãnãtate Bihor, în baza unui numãr de 13.444 de rețete emise fictiv, cu complicitatea unor medici de familie și medici specialiști din județul Bihor, în numele unor pacienți care nu au beneficiat în fapt de tratamentele respective.
Operatiunile de achizitie/livrare declarate si înregistrate în contabilitate, în perioada 2012-2015, de cãtre societãtile din circuit au avut la bazã operatiuni fictive, fiind create circuite scriptice de tranzactionare, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibila și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
Firmele fantomã interpuse în lanțul evazionist, respectiv societãți care figurau cu sediul social la adrese din mediul rural, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetãțenie românã și domiciliu în județul Bihor. Societãțile în cauzã nu au avut angajati, nu au depus la termene toate declaratiile fiscale, parte dintre acestea nedeclarând achizitii sau livrãri.
Demersurile de cooperare interinstitutionalã între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizatã și Terorism si DGAF au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecãreia dintre cele douã structuri, în conditiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ Grup infracțional organizat din domeniul farmaceutic, destructurat de inspectorii DGAF

Informare de presă privind distributia pe judete a primelor 313 persoane verificate in cadrul programului PFRF (Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal)


Informare de presă privind distributia pe judete a primelor 313 persoane verificate in cadrul programului PFRF (Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal)

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare de presă privind distributia pe judete a primelor 313 persoane verificate in cadrul programului PFRF (Programul de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu risc fiscal)

COMUNICAT DE PRESÃ – ref materialele de presã conform cãrora ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãtească


COMUNICAT DE PRESÃ
Ref: materialele de presã conform cãrora ”ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãteascã în țarã și nu au plãtit-o, chiar dacã aceasta se întinde pe mai mulți ani în urmã.”

Aceastã informație este nerealã.

În fapt este vorba despre o modificare care vizeazã transmiterea de catre entitatile DIN ROMÂNIA care au DEJA obligatia transmiterii de informatii cãtre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spãlãrii banilor, precum si pentru instituirea unor mãsuri de prevenire si combatere a finantãrii terorismului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ȘI CÃTRE ANAF.

Aceasta masura adoptata de catre Parlamentul Romaniei va avea ca obiectiv principal combaterea marii evaziuni fiscale,  urmarind pe de o parte identificarea societatilor de tip “fantoma”, conform datelor din bazele de date proprii ale ANAF coroborate cu datele din tranzactiile bancare, iar pe de alta parte luarea masurilor legale in timp real de catre structurile subordonate ANAF, inclusiv recuperarea sumelor stabilite ca prejudicii la bugetul de stat.

Avem speranta ca masurile adoptate vor contribui la cresterea eficientei actiunilor ANAF si crearea unui cadru concurential real pentru toti contribuabilii onesti si cinstiti din Romania.

SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA


Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ – ref materialele de presã conform cãrora ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã retroactiv orice contribuție socialã pe care aceștia ar fi trebuit sã o plãtească