Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ Legea 52/2003 – Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de insp

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere provizorie  privind obligaţiile fiscale principale”

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95,  ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală utilizează, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil, persoană juridică, decizia de impunere, (prevăzută la art. 131 alin. 4), pentru diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare.
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul „Deciziei de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si in continutul Deciziei de impunere provizorie, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului

– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, ca urmare „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” cuprinde numai diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare, fără calculul obligaţiilor fiscale accesorii, iar Decizia de impunere provizorie cuprinde numai constatări privind diferenţele de obligaţii fiscale principale.

– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcusul inspecţiei fiscale  organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest scop, organul fiscal informează în cel mult 5 zile lucrătoare, contribuabilul/plătitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală verificată. Deciziile de impunere provizorii se emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare. Obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ şi se regularizează  în „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice „.

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, au fost elaborate prezentele proiecte de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si  cel privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere provizorie  privind obligaţiile fiscale principale”, cu aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2016.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails