COMUNICAT DE PRESA Legea 52/2003-transparenta decizionala


 

COMUNICAT DE PRESA

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acte normative prin care s-au adus atât modificări de formă vechilor coduri, cât și modificări de fond unor dispoziții legale.
Astfel, renumerotarea articolelor din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și modificarea dispozițiilor legale privind termenul de contestare a actelor administrative fiscale impun adaptarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, procedură care a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, cu modificările și completările ulterioare.
În plus, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 au fost aduse modificări art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în sensul că persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule pot solicita restituirea integrală a acesteia. Prin urmare, organele fiscale nu mai calculează timbrul de mediu în vederea stabilirii și restituirii diferentelor dintre sumele achitate anterior sub formă de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și suma reprezentând timbrul de mediu, ci se restitituie sumele, astfel cum acestea au fost achitate.

Având în vedere cele prezentate, este necesară modificarea procedurii și a formularelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, cu modificările și completările ulterioare.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti