Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala"

COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională


COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională
Prin Legea nr. 358/31 decembrie 2015, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988/31 decembrie 2015, au fost aduse modificări art. 80 alin.(2) lit. d) din Codul fiscal.
Astfel, potrivit noilor prevederi ale art. 80 alin. (2) lit. d), din Codul fiscal, și „… persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă” au obligația de a plăti impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor, aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.
De asemenea, potrivit Titlului V ”Contribuții sociale obligatorii” din Codul Fiscal, entitățile care au calitatea de angajator și care, potrivit legii au obligația de declarare și plată trimestrială, pot opta, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru depunerea lunară a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
Până la modificarea legislativă, această categorie de persoane fizice aveau obligația de declarare și plată lunară a impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii.
Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară completarea vectorului fiscal din formularele 020 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” și 030 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, cu perioada fiscală de declarare trimestrială, respectiv lunară prin opțiune, pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în cazul persoanelor fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.
Precizăm că tipurile de obligații fiscale care formează vectorul fiscal precum și formularele utilizate pentru înregistrarea fiscală, declararea mențiunilor și a radierii sunt aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3698/17 decembrie 2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 979, respectiv nr. 979Bis, din 30 decembrie 2015.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune:
– completarea formularului (020) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  acestuia;
– completarea formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  acestuia.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională

COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională


COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acte normative prin care s-au adus atât modificări de formă vechilor coduri, cât și modificări de fond unor dispoziții legale.
Astfel, renumerotarea articolelor din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și modificarea dispozițiilor legale privind termenul de contestare a actelor administrative fiscale impun adaptarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, procedură care a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, cu modificările și completările ulterioare.
În plus, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 au fost aduse modificări art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în sensul că persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule pot solicita restituirea integrală a acesteia. Prin urmare, organele fiscale nu mai calculează timbrul de mediu în vederea stabilirii și restituirii diferentelor dintre sumele achitate anterior sub formă de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și suma reprezentând timbrul de mediu, ci se restitituie sumele, astfel cum acestea au fost achitate.

Având în vedere cele prezentate, este necesară modificarea procedurii și a formularelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, cu modificările și completările ulterioare.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională

COMUNICAT DE PRESA Legea 52/2003-transparenta decizionala


 

COMUNICAT DE PRESA

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, acte normative prin care s-au adus atât modificări de formă vechilor coduri, cât și modificări de fond unor dispoziții legale.
Astfel, renumerotarea articolelor din Codul fiscal și Codul de procedură fiscală și modificarea dispozițiilor legale privind termenul de contestare a actelor administrative fiscale impun adaptarea procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, procedură care a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, cu modificările și completările ulterioare.
În plus, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 au fost aduse modificări art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în sensul că persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule pot solicita restituirea integrală a acesteia. Prin urmare, organele fiscale nu mai calculează timbrul de mediu în vederea stabilirii și restituirii diferentelor dintre sumele achitate anterior sub formă de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și suma reprezentând timbrul de mediu, ci se restitituie sumele, astfel cum acestea au fost achitate.

Având în vedere cele prezentate, este necesară modificarea procedurii și a formularelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, cu modificările și completările ulterioare.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA Legea 52/2003-transparenta decizionala

COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala


COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” și a formularului “Decizie privind desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor urmează regulile de impunere aplicabile veniturilor de la capitolul II al Titlului IX2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, persoanele fizice care realizează aceste categorii de venituri, sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, iar stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal.
De asemenea, potrivit art.296^25 alin.(4) şi alin.(4^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea obligaţiilor anuale de plată se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
Totodată, potrivit prevederilor de la lit.E pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.367/ 27.05.2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, date în aplicarea art. 296^25 alin.(4^1) din Codul fiscal, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor Titlului III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal, pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) şi (2^2) din Codul fiscal, baza anuală de calcul se determină ca sumă a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
În vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului III „Impozitul pe venit”, contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu ponderea în baza de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse.

În același timp, precizăm că, în procesul de administrare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, poate să apară situația în care este necesară corectarea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, stabilite persoanelor fizice care se încadrează în excepțiile specifice prevăzute de cap.2 și 3 ale Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru care, la data stabilirii obligațiilor de plată, organele fiscale nu dețineau informațiile necesare aplicării respectivelor excepții.
Ca urmare, în astfel de situații, organul fiscal competent, în temeiul art.47 din Codul de procedură fiscală, va desființa total  sau parțial, decizia de impunere anuală emisă și comunicată.

Astfel, ca urmare a celor menţionate, în vederea derulării în mod unitar a procesului de stabilire şi de regularizare a obligaţiilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
– modificarea corespunzătoare a formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”,
– aprobarea modelului şi conţinutului  formularului 632 “Decizie pentru desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala