Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ proiect de ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

Prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2016, Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Menționăm că, potrivit dispozițiilor art.30 alin.(1) din noul Cod de procedură fiscală, pentru administrarea creanţelor fiscale competenţa revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
Față de această prevedere, precizăm că, în prezent, competența teritorială pentru administrarea fiscală a contribuabililor, cu excepția contribuabililor mijlocii și mari, este aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2211/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ prin care unitățile administrativ-teritoriale au fost arondate unităților fiscale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
De asemenea, prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2852/2015 a fost modificată structura Direcției generale regionale a finanțelor publice Galați, prin desființarea Serviciului fiscal orășenesc Năvodari, situație în care este necesară rearondarea la alte unități fiscale a localităților arondate anterior acestui serviciu fiscal.
În plus, Direcţia generală regională a finanţelor publice Ploiești a solicitat arondarea localităţii Filipeștii de Târg de la Serviciul fiscal orăşenesc Boldești-Scăeni la Serviciul fiscal orăşenesc Băicoi.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este necesară elaborarea unui alt ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care să fie stabilită noua arondare a unităților administrativ-teritoriale și prin care să fie abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2211/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails