Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Contribuabilii care au obligaţii fiscale restante pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora

A- A A+
Contribuabilii care au obligaţii fiscale restante pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora

Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor care au obligaţii fiscale restante, că pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora.

Procedura de acordare a esalonarii (depunerea cererii de eşalonare şi a documentatiei anexă, condiţiile ce trebuie  să le indeplinească contribuabilul pentru a putea solicita eşalonarea la plată, perioada de eşalonare şi condiţiile pentru menţinerea valabilitaţii eşalonării) este prevăzută în OUG nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordarii eşalonarilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr. 1853/05.04.2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre obligaţiile fiscale pentru care nu se acorda eşalonare la plată menţionam:

– obligaţii fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice si 1500 lei în cazul persoanelor juridice;

– obligaţii fiscale care au mai facut obiectul unei eşalonări acordate în baza OUG nr. 29/2011 care şi-a pierdut valabilitatea.

Eşalonarea se poate acorda pe o perioada de cel mult 5 ani.

Subliniem faptul ca nu este necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Menţionăm că, prin OUG nr. 50/29.05.2013 au fost aduse modificări ordonanţei de urgenţă nr. 29/2011, dintre care amintim:

– extinderea cazurilor când se poate modifica decizia de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării, prin includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie de impunere, cu termene de plată după data comunicării deciziei de eşalonare la plată;

– majorarea de la 30, respectiv 90 de zile, la 180 de zile a termenului condiţie stabilit pentru achitarea obligaţiilor transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care nu intră în sfera de acordare a eşalonarii la plată;

– completarea criteriilor în funcţie de care un contribuabil se incadrează în categoria de contribuabil cu risc fiscal mic, prin introducerea condiţiei ca persoanele juridice să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni înainte de data depunerii cererii;

– reglementarea situaţiei în care organul fiscal constată că ulterior emiterii unei decizii de eşalonare la plată în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, datele şi informaţiile prezentate de aceştia nu corespund realităţii.

Related Posts with Thumbnails