Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

CSSPP a autorizat în primă fază fuziunea fondurilor OTP Strateg şi Stabil, de pe pilonul III

A- A A+
CSSPP a autorizat în primă fază fuziunea fondurilor OTP Strateg şi Stabil, de pe pilonul III

CSSPP a decis marţi autorizarea prealabilă a fuziunii Fondului de Pensii Facultative OTP Strateg, fond absorbit, administrat de către Onix Asigurări cu Fondul de Pensii Facultative Stabil, fond absorbant, administrat de către Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) precizează că participanţii care nu sunt de acord cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ale fondului absorbant se vor putea transfera fără penalităţi de transfer la oricare alt fond de pensii facultativ, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunţului privind fuziunea. Fuziunea se va putea finaliza numai la o dată ulterioară acestui termen.

„Menţionăm că procesul de autorizare a fuziunii în sistemul pensiilor facultative cuprinde două etape, prealabilă şi definitivă, potrivit prevederilor Normei nr. 1/2011 care stabileşte şi regulile privind protecţia participanţilor în această situaţie. Astfel, autorizarea definitivă a fuziunii va putea fi decisă numai după informarea participanţilor cu privire la modalitatea şi perioada de desfăşurare a procesului de fuziune a fondurilor de pensii facultative şi obţinerii acordului majorităţii participanţilor”, se mai menţionează în comunicat.

Totodată, CSSPP menţionează că administratorul fondului de pensii care urmează a fi absorbit are obligaţia de a transmite participanţilor fondului de pensii facultative documentul de informare şi consultare precum şi de a publica acest document în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin trei zile consecutive. Totodată, aceste informaţii se vor regăsi pe pagina proprie de internet a administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, unde se vor menţine pe toată perioada de desfăşurare a fuziunii.

„Precizăm că, de la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit”, se mai spune în comunicat.

În prezent, pe piaţa pensiilor facultative îşi desfăşoară activitatea un număr de 13 fonduri de pensii facultative şi 10 administratori autorizaţi, supravegheaţi şi controlaţi de către CSSPP. Conform ultimelor date disponibile, la finalul semestrului I 2011, în sistemul pensiilor facultative erau înscrişi 241.408 de participanţi, iar activele nete acumulate însumau aproape 385,32 milioane lei.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul CSSPP a analizat şi aprobat autorizarea AVIVA Pensii Private – Societate de Administare a Fondurilor de Pensii Private ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative.

CSSPP a mai aprobat autorizarea prospectului actualizat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia mea, precum şi autorizarea prealabilă a preluării administrării Fondului de Pensii Facultative Pensia mea de către AVIVA Pensii Private – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private de la AVIVA Asigurări de Viaţă.

„Precizăm că operaţiunea de preluare a administrării unui fond de pensii facultative (Pilonul III) de către un administrator al unui fond de pensii administrat privat (Pilonul II) se supune prevederilor Normei nr. 8/2010 emisă de CSSPP în aplicarea Legilor de bază ale sistemului de pensii private. Astfel, în conformitate cu regulile impuse de Norma nr. 8/2010, S.C. AVIVA Asigurări de Viaţă S.A. va transmite, în scris tuturor participanţilor la Fondul de Pensii Facultative Pensia mea notificarea privind procesul de preluare a administrării acestuia de către AVIVA Pensii Private – Societate de Administare a Fondurilor de Pensii Private”, se precizează în comunicat.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data informării, participanţii se vor putea transfera fără penalităţi la orice alt fond de pensii facultative, dacă nu sunt de acord cu preluarea administrării fondului.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails