Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Ministerul Economiei lanseaza deschiderea programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

A- A A+
Ministerul Economiei lanseaza deschiderea  programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Începând din data de 22.04.2013, ora 10.00 va fi activă înscrierea în cadrul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”.

Programul urmăreşte:

  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
  • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;
  • facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 lei

Tipurile de facilităţi :

  • acordarea de către Ministerul Economiei a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro  echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare;
  • garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor  până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
  • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi;
  • scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului;
  • consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Înscrierea se poate face atât de pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, la sectiunea „ Accesati Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat” cât şi prin intermediul link-ului direct:  http://programenationale2013.aippimm.ro.

Ghidul solicitantului cu anexele, precum şi actele normative privind „Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” pot fi  descarcate accesând  următorul link: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri/.

Informatii suplimentare OTIMMC Cluj-Napoca : str. Horea, nr. 13, parter, Cluj Napoca, tel/fax: 0264/487224 sau la adresa de e-mail: oficiucluj@aippimm.ro.

Related Posts with Thumbnails