Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Microîntreprinderi"

ANAF – Obligaţia trecerii de la impozit pe venit microîntreprinderi la impozitul pe profit


Începând cu data de 1 februarie sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, respectiv:

–         au realizat  în anul precedent venituri din orice sursă sub echivalentul a 65.000 de euro;

–         deţin capital privat;

–         realizează venituri din activităţi, altele decât: activităţi în domeniul bancar,  în domeniul asigurărilor si reasigurărilor (cu excepţia intermediarilor),  al pieţei de capital, jocuri de noroc, management si consultanţă.

Microîntreprinderile sunt obligate sa schimbe sistemul de impozitare de la impozit pe venit microîntreprindere la impozit pe profit în următoarele situaţii:

–         daca în cursul anului depăşesc cifra de afaceri de 65.000 euro, începând cu trimestrul în care depăşesc cifra de afaceri iar impozitul pe profit se calculează cumulat de la începutul anului, respectiv de la 1 februarie pentru cele care au devenit microîntreprinderi plătitoare de impozit pe venit începând cu data de 1 februarie;

–         în situaţia în care încep sa desfăşoare activitate de management si consultanta, începând cu trimestrul în care facturează venituri de aceasta natura iar impozitul pe profit se calculează începând cu acel trimestru.

Pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe venit microîntreprindere la  impozit pe profit, persoanele juridice romane vor depune Declaraţia 010 în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Obligaţia trecerii de la impozit pe venit microîntreprinderi la impozitul pe profit

Ministerul Economiei lanseaza deschiderea programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri


Începând din data de 22.04.2013, ora 10.00 va fi activă înscrierea în cadrul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”.

Programul urmăreşte:

  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;
  • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea     accesului acestora la finanţare;
  • facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 lei

Tipurile de facilităţi :

  • acordarea de către Ministerul Economiei a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro  echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare;
  • garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare al Creditelor  până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei;
  • scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi;
  • scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului;
  • consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C.,  în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.

Înscrierea se poate face atât de pe site-ul Ministerului Economiei, www.minind.ro, la sectiunea „ Accesati Programele pentru IMM-uri finanţate de la bugetul de stat” cât şi prin intermediul link-ului direct:  http://programenationale2013.aippimm.ro.

Ghidul solicitantului cu anexele, precum şi actele normative privind „Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” pot fi  descarcate accesând  următorul link: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri/.

Informatii suplimentare OTIMMC Cluj-Napoca : str. Horea, nr. 13, parter, Cluj Napoca, tel/fax: 0264/487224 sau la adresa de e-mail: oficiucluj@aippimm.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Economiei lanseaza deschiderea programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Microintreprinderile sunt obligate să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate începând cu data de 1 februarie 2013


Conform modificărilor aduse la Codul Fiscal prin OG nr.8/2013, începând cu data de 1 februarie 2013, sunt obligate să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate,  microintreprinderile care au realizat în anul precedent venituri sub nivelul de 65.000 euro.

Condiţia privind numarul de salariati a fost abrogată, ca urmare vor plăti impozit pe veniturile microintreprinderii şi societăţile comerciale care nu au angajaţi.

Societăţile care la data de 31.12.2012 au îndeplinit conditiile prevăzute  pentru impozitare cu 3%, potrivit legislatiei în vigoare la data de 31.12.2012,  răman si anul 2013 microîntreprinderi platitoare de impozit pe venit.

Societăţile platitoare de impozit pe profit care indeplinesc conditiile prevăzute de OG nr.8/2013 pentru a plati impozit pe veniturile microintreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013, vor declara impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013 până la data de 25 martie 2013. Tot până la aceasta dată vor depune declaraţia 010 pentru modificarea vectorului fiscal, de la plătitor de impozit pe profit la plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderii.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Microintreprinderile sunt obligate să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate începând cu data de 1 februarie 2013

Opţiunile microîntreprinderilor pentru plata impozitului pe profit


Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit în anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal 2012, dacă:

–  au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

–  au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

–  capitalul social al microîntreprinderilor este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

–  realizează venituri, altele decât cele provenite din:

a)        activităţi în domeniul bancar;

b)        activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

c)        activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

Nu pot opta pentru acest sistem  de impunere persoanele juridice care au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

Opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se poate depune până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, prin completarea şi depunerea formularului 010 – “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

De asemenea, până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul 2012, prin completarea şi depunerea formularului 010 – “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

SURSA: Agenţia Naţională de Administrare fiscală

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Opţiunile microîntreprinderilor pentru plata impozitului pe profit