Opţiunile microîntreprinderilor pentru plata impozitului pe profit


Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit în anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal 2012, dacă:

–  au de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

–  au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

–  capitalul social al microîntreprinderilor este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

–  realizează venituri, altele decât cele provenite din:

a)        activităţi în domeniul bancar;

b)        activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

c)        activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

Nu pot opta pentru acest sistem  de impunere persoanele juridice care au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

Opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se poate depune până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, prin completarea şi depunerea formularului 010 – “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

De asemenea, până la data de 31 ianuarie 2012 inclusiv, microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul 2012, prin completarea şi depunerea formularului 010 – “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

SURSA: Agenţia Naţională de Administrare fiscală