Modificări criterii de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale


Prin Hotărârea nr. 363/2012, Consiliul local a aprobat criteriilor de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

Pentru obţinerea punctajului privind vechimea în muncă, conform criteriilor, aceasta se probează printr-o adeverinţă eliberată de către Agenţia Judeţeană de prestaţii sociale.

Printr-o adresă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Casa judeţeană de Pensii Cluj, Biroul Evidenţă contribuabili, a adus la cunoştinţa autorităţii locale faptul că instituţia nu poate emite adeverinţe privind vechimea totală pentru solicitanţii de locuinţe sociale, ci doar poate remite pentru fiecare solicitant adeverinţă privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu cu perioadele lucrate după 01.04.2001.

Prin urmare, Comisia mixtă de repartizare a locuinţelor fond de stat a luat act de această adresă şi a promovat un proiect de hotărâre privind modificarea anexelor Hotărârii nr. 363/2012, în sensul că vechimea în muncă se poate  proba   cu orice document care atestă acest lucru, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverinţă eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice, etc.

Astfel, Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 456/14.12.2012 privind modificarea anexelor 1,2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 363/27.09.2012 au fost modificate:

– cap. V din Anexa nr. 1 la HCL nr. 363/2012

– pct. 12 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 363/2012

– pct. 11 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 363/2012.

Aşadar, solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să ştie că modificările anterior menţionate se referă la: „Vechimea în muncă poate fi probată prin orice document care atestă acest lucru, cum ar fi:

– copie a cărţii de muncă

– adeverinţă eliberată de angajator

– extras Revisal eliberat de Inspectoratul teritorial de Muncă al Judeţului Cluj

– adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc…”