Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 27 DIN 18 APRILIE 2003

A- A A+

(3) Împotriva actului administrativ prin care se anulează documentul oficial titularul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.
ART. 17
Procedura aprobării tacite se aplică cererilor de autorizare depuse după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 18
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5