Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Pensia privată, o alternativă mai ieftină pentru stimularea angajaţilor

A- A A+
Pensia privată, o alternativă mai ieftină pentru stimularea angajaţilor

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (CCICJ) organizează în ziua de miercuri, 26 octombrie 2011, un seminar de informare a angajatorilor cu privire la importanţa pensiilor private privite atât ca instrument de responsabilitate socială cât şi ca o soluţie eficientă pentru motivarea angajaţilor. Astfel, reprezentanţii companiilor din regiune vor putea afla mai multe de la specialişti în investiţii şi protecţie socială despre modul şi măsura în care pensiile private facultative pot fi incluse în pachetele de beneficii acordate angajaţilor, pentru a deveni astfel o parte importanta din strategiile de motivare şi fidelizare ale resursei umane.

Vor fi aduse în discuţie aspecte practice privind contribuţiile angajatorilor la fondurile de pensii private Pilon II şi Pilon III, formele legale şi fiscale privind constituirea şi funcţionarea sistemului de pensii

Aşadar, odată cu introducerea pensiilor private, companiile au oportunitatea de a-şi fideliza angajaţii prin oferirea de pachete de pensii private facultative, cunoscute sub denumirea de Pilonul III, pentru care beneficiază de deduceri fiscale. O soluţie avantajoasă din punct de vedere fiscal este reprezentată de deductibilitatea fiscală a pensiilor private care se ridică la 400 de euro pe an pentru fiecare angajat şi la 400 de euro pe an pentru angajator, dacă acesta contribuie la rândul său pentru salariaţi.

Totodată, în cadrul seminarului, vor fi explicate si obligaţiile pe care angajatorii le au cu privire la respectarea drepturilor angajaţilor, declararea şi virarea contribuţiilor în sistemul public şi privat de pensii. Conform legii, angajatorul are obligaţia de a reţine şi de a vira în fiecare lună contribuţia datorată de fiecare angajat, participant la un fond de pensii private. Nedepunerea declaraţiilor lezează dreptul salariaţilor la pensia administrată privat.

Cât îl costă pe angajator pensia privată

Corectitudinea angajatorilor este de maximă importanţă pentru buna funcţionare a sistemului de pensii private – pensii obligatorii şi pensii facultative. Angajatorii sunt obligaţi prin lege să depună  la timp declaraţiile privind contribuţiile angajaţilor pentru pensiile administrate privat (Pilonul II).

Contribuţia la pensia facultativă poate fi plătită de salariat – din salariul brut, de către angajator – suplimentar salariului brut (sau de către angajat şi angajator, deopotrivă). Din calculele efectuate de către CSSPP, prin contribuţia la un fond de pensii facultative de 100 lei, comparativ cu o majorare echivalentă a salariului, reiese un avantaj de 25 lei, în cazul în care plata este efectuată de către salariat şi de 28,5 lei, în cazul în care plata este efectuată de către angajator.

Spre exemplu, la un salariu brut de 1.000 de lei, o majorare cu 100 de lei a acestuia ar aduce costuri suplimentare de aproape 25 lei, în comparaţie cu redirecţionarea, de către salariat, a unei sume echivalente către fondul de pensii facultative. Pensia facultativă nu îl costă nimic pe salariat atunci când se calculează CAS şi impozitul pe venit. Mai mult, în cazul în care un angajator decide să vireze unui angajat 100 de lei contribuţie lunară la fondul de pensii facultative, la un salariu brut de 1000 de lei, acesta va economisi 27 de lei cu cheltuielile, comparativ cazului majorării salariului brut cu 100 de lei. De asemenea, contribuţia la pensia facultativă este deductibilă de la plata impozitului pe profit.

Sursa: CSSPP

Related Posts with Thumbnails