Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Politele RCA vor avea vigneta noua de la 1 ianuarie 2013

A- A A+
Politele RCA vor avea vigneta noua de la 1 ianuarie 2013

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a decis, în sedinta din data de 20.11.2012, modifcarea alineatului (3) al art. 20 din Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul nr. 14/2011, respectiv eliminarea obligatiei

de a tipari vigneta la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” SA. Totodata, Consiliul CSA a decis schimbarea modelului actual al vignetei RCA. Utilizarea noului model de vigneta va fi obligatorie pentru politele RCA emise începând cu data de 01.01.2013.

Ramân în vigoare prevederile art. 17. alin. (1), din Normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.14/2011, care stabilesc faptul ca toti soferii de vehicule înmatriculate sau înregistrate în România sunt obligati sa afiseze vigneta pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior. Noul model si caracteristicile tehnice ale vignetei RCA vor fi trimise spre publicare în Monitorul Ofcial.

Precizari privind asigurarea RCA

Referitor la afirmatiile aparute în presa, conform carora prima RCA ar putea creste cu 50% sau chiar mai mult, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) face urmatoarele precizari: Tarifele de prima pentru asigurarile obligatorii RCA sunt stabilite exclusiv de catre societatile de asigurare, în functie de rezultatele proprii înregistrate pentru aceasta forma de asigurare si strategia de vânzare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu poate interveni asupra cuantumului tarifelor de prima RCA, întrucât acest lucru ar contravine directivelor europene si atributiilor CSA. Proiectul de modi_care _i completare a Normelor privind asigurarea obligatori RCA, puse în aplicare prin Ordinul nr.14/2011, pe care CSA îl supune dezbaterii publice în aceasta perioada, nu vizeaza majorarea tarifelor, ci are în vedere stabilirea unui mod unitar de calcul actuarial care sa conduca la un cuantum corect al tarifului de prima RCA, în benefciul asiguratilor si pagubitilor.

Protocol de colaborare între CSA si CSM

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au semnat un Protocol de colaborare care are drept scop cresterea încrederii publice în sistemul judiciar si în serviciile de asigurare oferite de asiguratori. Unul dintre cele mai importante obiective ale protocolului îl reprezinta promovarea de catre CSM, în limitele competentelor legale, a ghidurilor si studiilor elaborate de catre asociatiile profesionale din domeniul asigurarilor, si puse la dispozitie de catre CSA, privind regularizarea pe cale amiabila a pretentiilor de despagubire formulate de persoanele care au suferit prejudicii morale ca urmare a vatamarii corporale sau decesului rezultat în urma producerii accidentelor de circulatie. În perioada urmatoare, CSA va analiza documentele similare elaborate în România, cât si cele utilizate în alte state ale Uniunii Europene si va pune la dispozitie CSM un ghid care sa raspunda necesitatilor reale. „Promovarea în rândul magistratilor a unui asemenea ghid va contribui la crearea unei jurisprudente unitare, asa cum se întâmpla si în alte state, cu benefcii pentru toate partile implicate: pagubiti, asiguratori, magistrati. Apreciez ca, în acest fel, persoanele îndreptatite sa primeasca despagubiri pentru daunele morale suferite în urma unui accident de circulatie vor beneficia de un tratament echitabil indiferent de locul unde s-a produs accidentul sau de instanta care va pronunta hotarârea judecatoreasca”, a declarat presedintele CSA, domnul Daniel Tudor. Protocolul, care este încheiat pe o durata de 5 ani, prevede, printre altele, schimbul reciproc de informatii între cele doua institutii semnatare privind conduit procesuala a societatilor de asigurare si a magistratilor în raporturile cu acestea, participarea la întâlniri si seminarii pe probleme de interes comun, precum si colaborarea pentru realizarea dezideratului comun de pregatire profesionala continua a persoanelor din domeniul asigurarilor si a magistratilor.

Related Posts with Thumbnails