Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "CSA"

ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu conducerii CNVM, CSSPP şi CSA


Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu membrilor conducerii CNVM, CSSPP, CSA. Compensarea acestora s-a făcut până la data înființării ASF, pe baza contractelor avute cu fostele autorități.

Autoritatea de Supraveghere Financiară funcționează începând cu data de 29 aprilie 2013 prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor fostei Comisii Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este o o autoritate administrativă autonomă, independentă, autofinanțată și exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra segmentului de piață non-bancară determinat prin lege (piață de capital, pensii private, asigurări).

Personalul ASF nu este plătit din diversele bugete ale statului, fiind o autoritate autofinanțată. Sursele de autofinanțare provin din veniturile proprii, obținute în principal din cote aplicate asupra pe tranzacţiilor pe piața de capital, din taxele de autorizare și funcționare aplicate sau din amenzi aplicate societăților autorizate, supravegheate și reglementate.

Salariile compensatorii

Salariile compensatorii achitate foștilor conducători ai autorităților comasate în ASF (până la 9 salarii în cazul CNVM sau până la 19 salarii în cazul CSA) au fost plătite de către fostele entități conform contractelor încheiate la începutul mandatelor cu acestea.

Conducătorii fostelor autorități, aprobați de Parlamentul României pentru a face parte din conducerea executivă sau neexecutivă a ASF, nu vor primi salarii compensatorii în cazul în care mandatul lor va fi încheiat înainte de termenul contractual.

De la data funcționării ASF (29 aprilie 2013) și până în prezent, ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu, politica ASF fiind de a elimina orice compensație în cazul în care un membru (executiv sau neexecutiv al conducerii) își va întrerupe mandatul înainte de termen.

Politica salarială

ASF este în curs de implementare a unei noi politici salariale, în funcție de performanța personalului. Aprecierea performanței este bazată pe 3 criterii: aptitudini de specialitate și cunoștințe, aptitudini cheie, atingerea obiectivelor.

Chiar de la înființare, ASF a adoptat o politică de transparentizare în privința cheltuielilor salariale. Cel mai mare salariu din cadrul ASF este cel al Președintelui ASF, echivalentul a 14.000 de euro/lună. Salariul pentru poziția de Președinte al ASF a fost stabilit evaluând 3 criterii:

*  nivelul salarizării din Banca Națională a României;

*  nivelul de salarizare al managementului companiilor reglementate din piață (societăți de asigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii private);

*  nivelul de salarizare al autorităților similare din Uniunea Europeană.

Începând cu prima zi de funcționare a Autorității de Supraveghere Financiară și în conformitate cu politica de resurse umane pe termen lung, Consiliul ASF a decis:

*  eliminarea tuturor sporurilor acordate membrilor conducerii de natură să distorsioneze politica salarială și care au contribuit la exagerările salariale în fostele autorități (spre exemplu indemnizația pentru fiecare ședință de Consiliu);

*  Conducerea ASF este supusă la o serie de limitări, neavând dreptul la nicio altă activitate remunerată în afara celor didactice;

*  plăți compensatorii zero în cazul întreruperii mandatului membrilor conducerii înainte de termen.

Structurare

Fostele autorități de reglementare comasate în ASF (CNVM, CSSPP şi CSA) însumau, la data înființării ASF, aproximativ 540 de persoane. Prin noua viziune de funcționare, care are în vedere maximizarea eficientizării resurselor umane, în benficiul actorilor de pe piața financiară, ASF intenţionează să reducă cu 15% numărul de personal (până la aproximativ 460 de persoane). Așezarea pe noua structură va avea ca efect o reducere a cheltuielilor de personal cu un procent cel puțin egal cu cel al reducerii nominale de personal.

Ca și până acum, personalul Autorității de Supraveghere Financiară va fi plătit din veniturile proprii ale Autorității, ASF funcționând fără aport bugetar, autofinanțată.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ASF nu a plătit niciun salariu compensatoriu conducerii CNVM, CSSPP şi CSA

Politele RCA vor avea vigneta noua de la 1 ianuarie 2013


Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor a decis, în sedinta din data de 20.11.2012, modifcarea alineatului (3) al art. 20 din Normele privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul nr. 14/2011, respectiv eliminarea obligatiei

de a tipari vigneta la Compania Nationala „Imprimeria Nationala” SA. Totodata, Consiliul CSA a decis schimbarea modelului actual al vignetei RCA. Utilizarea noului model de vigneta va fi obligatorie pentru politele RCA emise începând cu data de 01.01.2013.

Ramân în vigoare prevederile art. 17. alin. (1), din Normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.14/2011, care stabilesc faptul ca toti soferii de vehicule înmatriculate sau înregistrate în România sunt obligati sa afiseze vigneta pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior. Noul model si caracteristicile tehnice ale vignetei RCA vor fi trimise spre publicare în Monitorul Ofcial.

Precizari privind asigurarea RCA

Referitor la afirmatiile aparute în presa, conform carora prima RCA ar putea creste cu 50% sau chiar mai mult, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) face urmatoarele precizari: Tarifele de prima pentru asigurarile obligatorii RCA sunt stabilite exclusiv de catre societatile de asigurare, în functie de rezultatele proprii înregistrate pentru aceasta forma de asigurare si strategia de vânzare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu poate interveni asupra cuantumului tarifelor de prima RCA, întrucât acest lucru ar contravine directivelor europene si atributiilor CSA. Proiectul de modi_care _i completare a Normelor privind asigurarea obligatori RCA, puse în aplicare prin Ordinul nr.14/2011, pe care CSA îl supune dezbaterii publice în aceasta perioada, nu vizeaza majorarea tarifelor, ci are în vedere stabilirea unui mod unitar de calcul actuarial care sa conduca la un cuantum corect al tarifului de prima RCA, în benefciul asiguratilor si pagubitilor.

Protocol de colaborare între CSA si CSM

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au semnat un Protocol de colaborare care are drept scop cresterea încrederii publice în sistemul judiciar si în serviciile de asigurare oferite de asiguratori. Unul dintre cele mai importante obiective ale protocolului îl reprezinta promovarea de catre CSM, în limitele competentelor legale, a ghidurilor si studiilor elaborate de catre asociatiile profesionale din domeniul asigurarilor, si puse la dispozitie de catre CSA, privind regularizarea pe cale amiabila a pretentiilor de despagubire formulate de persoanele care au suferit prejudicii morale ca urmare a vatamarii corporale sau decesului rezultat în urma producerii accidentelor de circulatie. În perioada urmatoare, CSA va analiza documentele similare elaborate în România, cât si cele utilizate în alte state ale Uniunii Europene si va pune la dispozitie CSM un ghid care sa raspunda necesitatilor reale. „Promovarea în rândul magistratilor a unui asemenea ghid va contribui la crearea unei jurisprudente unitare, asa cum se întâmpla si în alte state, cu benefcii pentru toate partile implicate: pagubiti, asiguratori, magistrati. Apreciez ca, în acest fel, persoanele îndreptatite sa primeasca despagubiri pentru daunele morale suferite în urma unui accident de circulatie vor beneficia de un tratament echitabil indiferent de locul unde s-a produs accidentul sau de instanta care va pronunta hotarârea judecatoreasca”, a declarat presedintele CSA, domnul Daniel Tudor. Protocolul, care este încheiat pe o durata de 5 ani, prevede, printre altele, schimbul reciproc de informatii între cele doua institutii semnatare privind conduit procesuala a societatilor de asigurare si a magistratilor în raporturile cu acestea, participarea la întâlniri si seminarii pe probleme de interes comun, precum si colaborarea pentru realizarea dezideratului comun de pregatire profesionala continua a persoanelor din domeniul asigurarilor si a magistratilor.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Politele RCA vor avea vigneta noua de la 1 ianuarie 2013

Precizări privind asigurarea RCA


Referitor la afirmațiile apărute zilele acestea în presă, conform cărora prima RCA ar putea crește cu 50% sau chiar mai mult, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) face următoarele precizări:

Tarifele de primă pentru asigurările obligatorii RCA sunt stabilite exclusiv de către societăţile de asigurare, în funcţie de rezultatele proprii înregistrate pentru această formă de asigurare și strategia de vânzare.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate interveni asupra cuantumului tarifelor de primă RCA, întrucât acest lucru ar contravine directivelor europene și atribuțiilor CSA.

Proiectul de modificare și completare a Normelor privind asigurarea obligatorie RCA, puse în aplicare prin Ordinul nr.14/2011, pe care CSA îl supune dezbaterii publice în această perioadă, nu vizează majorarea tarifelor, ci are în vedere stabilirea unui mod unitar de calcul actuarial care să conducă la un cuantum corect al tarifului de primă RCA, în beneficiul asiguraților și păgubiților.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Precizări privind asigurarea RCA

CSA s-a întâlnit cu reprezentanţii brokerilor de asigurări


Daniel Tudor, președintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și Doru Claudian Frunzulică, membru al Consiliului CSA, s-au întâlnit recent cu reprezentanții Consiliului Director al Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări (UNSICAR).

La întâlnire au participat Bogdan Andriescu – președinte UNSICAR, Ionel Dima, Victor Șraer și Gheorghe Grad – membri ai Consiliului Director al UNSICAR.

Principalele teme de discuție ale acestei întâlniri au fost legate de provocările curente cărora trebuie să le facă față industria de asigurări și, în special segmentul de brokeraj în asigurări, trecerea în revistă a principalelor preocupări ale CSA și stabilirea unui cadru comun de comunicare CSA – UNSICAR.

Președintele CSA a apreciat activitatea UNSICAR, ca asociație profesională reprezentantivă a segmentului de brokeraj în asigurări, considerând că brokerii joacă un rol important în formarea culturii în asigurări a consumatorilor, iar demersurile organizației pe această zonă trebuie continuate.

De asemenea, UNSICAR și-a exprimat deschiderea și sprijinul față de intențiile CSA de a derula proiecte de comunicare și educare a publicului cu privire la asigurări și beneficiile acestora.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CSA s-a întâlnit cu reprezentanţii brokerilor de asigurări

Fondul de Garantare a început plățile către creditorii de asigurări ai Delta Addendum Asigurări


Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) anunță persoanele care au de încasat sume în temeiul contractelor de asigurare încheiate cu S.C. Delta Addendum Asigurări Generale S.A. – societate de asigurare în faliment – că se pot adresa Fondului de Garantare.

Fondul de Garantare are temeiul legal să efectueze aceste plăți începând din 15 august, dată la care hotărârea instanței judecătorești de deschidere a procedurii insolvenței la societatea menționată, pronunțată ca urmare a cererii formulate de CSA în 4 februarie, a rămas irevocabilă, precizează CSA într-un comunicat.

„Conform prevederilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, Departamentul Fond de Garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a făcut demersuri pentru a prelua dosarele de daună deschise la societate, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor dosare”, se arată în comunicat.

Fondul de Garantare a preluat până în prezent 565 de dosare de daună. Acestea au fost preluate în două tranșe, de la lichidatorul desemnat de societate în procedura de lichidare voluntară și, respectiv, de la lichidatorul judiciar desemnat de instanță, iar valoarea lor totală este de 1.417.183,14 lei, potrivit CSA.

În urma analizei datelor preluate, precum și a cererilor de plată deja primite, în data de 24 august Fondul de Garantare a publicat lista potențialilor creditori de asigurări.

La începutul săptămânii curente, Fondul de Garantare a început să efectueze plăți în temeiul cererilor de plată primite, fiind achitată până acum o sumă totală de 61.631 lei, aferentă unui număr de 31 dosare de daună. În perioada următoare, Fondul va continua efectuarea plăților pe măsura primirii cererilor de plată și a analizării lor, se mai arată în comunicat.

Potrivit procedurii reglementate de legislația specifică asigurărilor, toate persoanele care pretind un drept de creanță împotriva societății Delta Addendum Asigurări Generale S.A. trebuie să se adreseze Fondului de Garantare cu o cerere de plată, însoțită de documentele justificative ale creanței în vederea plății despăgubirii. Cererea se formulează în termen de 60 de zile de la data publicării listelor, precizează Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Prin Decizia nr.24/14.01.2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 81/31.01.2011, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare aflată în lichidare voluntară S.C. Delta Addendum Asigurări Generale S.A., precum și declanșarea procedurii de faliment la aceasta.

La data efectuării controlului care a condus la luarea acestei decizii, societatea menționată avea un număr de circa 800 de dosare de daună nelichidate. Fondul de Garantare continuă demersurile pentru preluarea dosarelor care nu au fost încă predate de lichidatorul  judiciar desemnat de instanță, mai informează CSA.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Fondul de Garantare a început plățile către creditorii de asigurări ai Delta Addendum Asigurări

CSA a primit anul trecut aproape 7.600 de reclamaţii, cu 25,5% mai multe faţă de 2009


Arbitrul asigurărilor a primit anul trecut 7.581 de reclamaţii, cu 25,5% mai multe faţă de 2009, mai mult de jumătate (56%) din numărul de reclamaţii fiind soluţionate favorabil, arată datele publicate miercuri de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

„Cele mai multe reclamaţii şi sesizări au fost formulate împotriva societăţilor de asigurare, respectiv 97,8% din total, iar aspectele cele mai des reclamate au fost: neplata despăgubirilor, solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, probleme de comunicare între asiguraţi sau păgubiţi şi inspectorii de daună ş.a”, se menţionează în raport.

Cele mai multe reclamaţii (5.303) au vizat asigurările de răspundere civilă auto (RCA), cu o pondere de 70% din total, urmate de asigurările CASCO (1.501) cu o pondere de 19,8% din total şi asigurările de viaţă (338 reclamaţii) cu o pondere de 4,5% din total.

„La fel ca în anii precedenţi, cea mai mare pondere în totalul numărului de reclamaţii este deţinută şi în anul 2010 de reclamaţiile referitoare la asigurările auto. Această situaţie este în concordanţă cu structura agregată de portofoliu a societăţilor de asigurare, în care asigurările auto deţin cea mai mare pondere, respectiv de circa 60% din totalul primelor brute subscrise”, se mai spune în raport.

Potrivit CSA, numărul de reclamaţii pe segmentul RCA reprezintă numai 1,5% din numărul total de dosare de daune care au fost avizate de societăţile de asigurare în acelaşi an, respectiv de 354.714 dosare. „Apreciem că acest procent redus arată că neînţelegerile ivite cu ocazia soluţionărilor dosarelor de daună nu reprezintă un fenomen, ci sunt cazuri izolate, datorate cel mai probabil, în mare măsură, factorului uman”, potrivit CSA.

Numărul total de reclamaţii şi sesizări soluţionate favorabil sau parţial favorabil petenţilor în 2010 a fost de 4.245, ceea ce reprezintă 56,0% din totalul înregistrat în acelaşi an, de 7.581 reclamaţii.

„Procentajul de soluţionare a reclamaţiilor în favoarea petenţilor se păstrează la aproximativ aceleaşi niveluri ca în anii precedenţi. Prin urmare, numărul de reclamaţii şi sesizări soluţionate nefavorabil a fost de 3.336, reprezentând 44,0% din total”, se menţionează în raport.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CSA a primit anul trecut aproape 7.600 de reclamaţii, cu 25,5% mai multe faţă de 2009

Toncescu (CSA): Investitori mari vor să intre pe piaţa românească de asigurări


Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu, a declarat miercuri că mai mulţi investitori mari vor să intre pe piaţa românească de asigurări, atraşi de potenţialul mare de creştere în viitor.

„Am semnale că sunt şi alţi investitori interesaţi să intre pe piaţa de asigurări din România, investitori mari, din Europa şi nu numai”, a menţionat Toncescu.

În 2010, grupul francez de asigurări Axa a achiziţionat Omniasig Asigurări de Viaţă şi tot anul trecut Ergo Asigurări de Viaţă şi-a lansat operaţiunile pe piaţa din România.

„România reprezintă un interes deosebit pe sectorul asigurărilor, iar potenţialul este suficient pentru alte societăţi mari”, a mai spus Toncescu.

La finalul lui 2010, cele 43 de societăţi de asigurare autorizate aveau un capital social total de 4,175 miliarde lei, din care capitalul străin reprezenta 88,56%, respectiv 3,69 miliarde lei.

Preşedintele CSA a menţionat că investitorii din Franţa au o cotă de 29% din capitalul social, aceştia fiind urmaţi de cei din Austria cu 24,6%, Olanda cu 14,2% şi Marea Britanie cu 4,6%.

Piaţa asigurărilor din România a scăzut anul trecut cu 5,7%, la 8,364 miliarde lei. Astfel, piaţa de asigurări generale a scăzut în 2010 cu 7,5%, la 6,69 miliarde lei faţă de 2009, în timp ce piaţa de asigurări de viaţă a sporit cu 2,32%, la 1,66 miliarde lei.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Toncescu (CSA): Investitori mari vor să intre pe piaţa românească de asigurări

CSA: Tarifele RCA pentru 2011 vor fi mai mici decât în acest an în cele mai multe cazuri


Primele pe care şoferii le vor achita pentru poliţele RCA valabile în 2011 vor fi, în cele mai multe cazuri, mai mici decât cele practicate de asigurători în acest an, reiese din analiza tarifelor notificate de şapte asigurători, a anunţat joi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

„Din analiza tarifelor notificate până în prezent de şapte societăţi de asigurare rezultă faptul că, în cazul gamei medii de asiguraţi persoane fizice, primele pe care asiguraţii le vor achita în 2011 vor fi mai mici decât în 2010 în cele mai multe cazuri. Aceasta este practic creşterea medie resimţită de asiguraţi, chiar dacă scumpirile vehiculate la sfârşitul anului trecut făceau referire la valori mult mai mari”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale Asigurări Obligatorii din cadrul CSA, Mona Cucu.

Potrivit CSA, până în prezent şapte societăţi de asigurare au notificat CSA cu privire la tarifele de primă stabilite pentru 2011 aferente asigurărilor obligatorii RCA, precum şi criteriile proprii de corecţie a acestora, acestea deţinând peste 50% din piaţa asigurărilor RCA.

În cazul ultimelor trei societăţi de asigurare care au notificat CSA, tarifele de bază pentru gama medie de asiguraţi persoane fizice înregistrează o scădere cuprinsă între minus 14% şi 0%.

Prin gama medie de asiguraţi persoane fizice, CSA se referă la cei care deţin autoturisme având capacităţi cilindrice între 1.200 – 1.600 centimetri cubi şi vârste între aproximativ 30 şi 50 ani.

„Cifrele la nouă luni din acest an privind activitatea de asigurări obligatorii RCA arată faptul că prima medie subscrisă pe contract a fost doar cu 5% mai mare decât în perioada similară a anului anterior, creştere care a fost erodată de inflaţie. Aceasta este practic creşterea medie resimţită de asiguraţi, chiar dacă scumpirile vehiculate la sfârşitul anului trecut făceau referire la valori mult mai mari”, a declarat preşedintele CSA, Angela Toncescu.

Potrivit CSA, societăţile de asigurare au obligaţia de a aplica şi sistemul bonus-malus după aplicarea reducerilor proprii, şi care, cumulate, pot fi de maximum 25% din tariful de bază.

„În acest fel, şoferii care vor încheia asigurarea în 2011 pe un an de zile şi nu au provocat accidente doi ani consecutivi, adică nici în 2009, dar nici în 2010, vor beneficia de un bonus de 20% (reducere a valorii primei care a rezultat după aplicarea de către asigurător a propriilor reduceri)”, se menţionează în comunicat.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.dailybusiness.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CSA: Tarifele RCA pentru 2011 vor fi mai mici decât în acest an în cele mai multe cazuri