Poliţiştii locali din cadrul Serviciului inspecţie comercială demareaza acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind reducerile de preţuri


Începând cu data de 15.01.2013, poliţiştii locali din cadrul Serviciului inspecţie comercială au demarat acţiunile de verificare a respectării prevederilor legale privind reducerile de preţuri.

Conform prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, în perioada 15 ianuarie – 15 aprilie, comercianţii pot efectua reduceri de preţuri care intră în categoria soldărilor. Pentru a practica acest tip de reduceri comercianţii au obligaţia să notifice primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care se efectuează vânzările de soldare, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. În acelaşi sens, comercianţii care practică vânzări cu preţuri reduse au obligaţia să afişeze corespunzător preţurile şi să respecte prevederile legale privind sectorizarea mărfurilor.

Agenţi economici verificaţi: 25

Nereguli constatate:

–        afişarea necorespunzătoare a preţurilor şi nerespectarea prevederilor legale privind sectorizarea mărfurilor cu preţ redus;

–        practicarea vânzărilor cu preţ redus care intră în categoria soldărilor fără depunerea notificărilor prevăzute de lege, la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Măsuri: Pentru neregulile constatate au fost încheiate 9 procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 republicată şi ale H.C.L. nr. 150/2009 privind reglementarea activităţilor comerciale pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Valoarea amenzilor aplicate:  8.400 lei. Conform O.G. nr. 99/2000 republicată amenda este cuprinsă între 400 – 2.000 lei (pentru persoane juridice), iar conform H.C.L. nr. 150/2009 amenda este cuprinsă între 600 – 1.000 lei (pentru neafişarea corespunzătoare a preţurilor şi nesectorizarea corespunzătoare a mărfurilor).

Verificările vor continua şi în perioada următoare.