Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

România a solicitat CE un studiu actualizat privind impactul liberalizării pieţei muncii în UE

A- A A+
România a solicitat CE un studiu actualizat privind impactul liberalizării pieţei muncii în UE

România, alături de Bulgaria, a solicitat Comisiei Europene realizarea unui nou studiu, actualizat, privind impactul liberalizării pieţelor forţei de muncă asupra economiilor din statele membre ale UE, studiul urmând a fi publicat în cursul lunii noiembrie 2011, informează MAE.

Conform Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, vechile state membre ale Uniunii Europene pot aplica măsuri restrictive tranzitorii privind accesul pe piaţa muncii al cetăţenilor noilor state membre, în trei etape temporale, de la data aderării, pe formula „2+3+2” ani. Aceste restricţii vor expira complet, în cazul românilor şi bulgarilor, la 1 ianuarie 2014.

În prezent, lucrătorii din România beneficiază de acces liber pe pieţele muncii din 15 state membre, iar 11 state membre aplică restricţii totale sau parţiale privind accesul lucrătorilor români şi bulgari pe pieţele forţei de muncă. Spania a reintrodus în iulie restricţii pentru lucrătorii români, după ce din 2009 liberalizase accesul muncitorilor români.

Potrivit MAE, obiectivul României este deschiderea pieţei muncii pentru cetăţenii români în toate statele UE, astfel încât cetăţenii români să se bucure de acest drept fundamental cât mai curând posibil.

Ministerul Afacerilor Externe arată că menţine un dialog constant cu autorităţile din celelalte state membre UE pentru atingerea acestui obiectiv.

În aceste condiţii, Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea, cu o largă majoritate, în cadrul sesiunii plenare din 25 octombrie 2011, a Rezoluţiei Parlamentului European privind deschiderea pieţei muncii din statele membre ale UE pentru cetăţenii români şi bulgari.

Iniţiativa Parlamentului European este complementară demersurilor României şi Bulgariei pe lângă statele membre şi Comisia Europeană pentru ridicarea restricţiilor pe piaţa muncii pentru lucrătorii din cele două state, arată MAE.

Raportul care a stat la baza rezoluţiei, iniţiat de parlamentarului european Traian Ungureanu (PPE, RO), a beneficiat de susţinerea tuturor grupurilor parlamentare, transmiţând un mesaj unitar al Parlamentului cu privire la necesitatea liberalizării totale a pieţei forţei de muncă, respectării drepturilor lucrătorilor, dar şi a drepturilor membrilor de familie care îi însoţesc, precum şi a recunoaşterii calificărilor profesionale. Documentul face un apel ferm pentru eliminarea restricţiilor pe piaţa muncii  pentru statele membre care încă le menţin.

Ministerul Afacerilor Externe apreciază principalul mesaj al rezoluţiei, în sensul că libera circulaţie a lucrătorilor este un drept pe care îl au cetăţenii europeni şi, prin urmare, este necesară implementarea corectă şi coerentă a legislaţiei UE de către statele membre. Nu există o logică socio-economică de a menţine restricţiile de intrare pe pieţele forţei de muncă din unele state membre, în condiţiile în care nu se înregistrează efecte negative produse de mobilitatea forţei de muncă.

Rezoluţia Parlamentului European reiterează faptul că este necesară eliminarea eventualelor bariere directe sau indirecte, în special cele legate de comportamentul discriminatoriu bazat pe cetăţenie, refuzul acordării de drepturi pentru membrii de familie, sistemele de asigurări sociale şi alte bariere de natură să împiedice sau să descurajeze lucrătorii să circule liber în căutarea unui loc de muncă.

Sursa: NewsIn

Related Posts with Thumbnails