Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar, Legi

Stop abuzurilor contractuale

A- A A+
Stop abuzurilor contractuale

Parlamentul României sancţionează clauzele abuzive din contractele economice încheiate între comercianţi şi consumatori.

Pentru o corectă informare publicăm în cele ce urmează conţinutul noilor prevederi ale legilor adoptate şi publicate în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 497 din 19 iulie 2010.

Art. I. Articolul 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 84. Dreptul consumatorului la denuntarea sau rezilierea contractului nu poate fi Anulat sau restrans de nicio clauza contractuala sau intelegere intre parti, in cazurile prevazute de lege, aceasta fiind considerata nula de drept.
Drepturile partilor referitoare la o justa despagubire nu vor fi afectate in cazul denuntarii unilaterale.”

Art. II. In anexa la legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 305 din 18 aprilie 2008, la punctul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„j) restrang sau anuleaza dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, in cazurile in care:

  • comerciantul a modificat unilateral clauzele prevazute la lit. e);
  • comerciantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale;
  • comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale;”.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Este important de reţinut că pentru rezilierea unui contract partea interesată să obţină rezilierea trebuie să ceară acest lucru expres şi sub formă scrisă, pentru a putea creea condiţii de intervenţie Oficiului pentru Protecţia Consumatorului în cazul în care solicitarea în cauză nu ar fi pusă în aplicare de către prestator.

Deasemenea potrivit Legii 161/2010 încetarea raporturilor contractuale între ofertanţii de produse şi/sau servicii nu poate fi condiţionată de plata unor sume pentru reziliere. Excepţiile admise de către legiuitori sunt cele înscrise la Art. II din anexa la Legea 193/2000.

Sursa foto: http://www.itmarad.ro

Related Posts with Thumbnails