Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "impozit"

ANAF – Obligaţia trecerii de la impozit pe venit microîntreprinderi la impozitul pe profit


Începând cu data de 1 februarie sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii persoanele juridice române care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, respectiv:

–         au realizat  în anul precedent venituri din orice sursă sub echivalentul a 65.000 de euro;

–         deţin capital privat;

–         realizează venituri din activităţi, altele decât: activităţi în domeniul bancar,  în domeniul asigurărilor si reasigurărilor (cu excepţia intermediarilor),  al pieţei de capital, jocuri de noroc, management si consultanţă.

Microîntreprinderile sunt obligate sa schimbe sistemul de impozitare de la impozit pe venit microîntreprindere la impozit pe profit în următoarele situaţii:

–         daca în cursul anului depăşesc cifra de afaceri de 65.000 euro, începând cu trimestrul în care depăşesc cifra de afaceri iar impozitul pe profit se calculează cumulat de la începutul anului, respectiv de la 1 februarie pentru cele care au devenit microîntreprinderi plătitoare de impozit pe venit începând cu data de 1 februarie;

–         în situaţia în care încep sa desfăşoare activitate de management si consultanta, începând cu trimestrul în care facturează venituri de aceasta natura iar impozitul pe profit se calculează începând cu acel trimestru.

Pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe venit microîntreprindere la  impozit pe profit, persoanele juridice romane vor depune Declaraţia 010 în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Obligaţia trecerii de la impozit pe venit microîntreprinderi la impozitul pe profit

Microintreprinderile sunt obligate să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate începând cu data de 1 februarie 2013


Conform modificărilor aduse la Codul Fiscal prin OG nr.8/2013, începând cu data de 1 februarie 2013, sunt obligate să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate,  microintreprinderile care au realizat în anul precedent venituri sub nivelul de 65.000 euro.

Condiţia privind numarul de salariati a fost abrogată, ca urmare vor plăti impozit pe veniturile microintreprinderii şi societăţile comerciale care nu au angajaţi.

Societăţile care la data de 31.12.2012 au îndeplinit conditiile prevăzute  pentru impozitare cu 3%, potrivit legislatiei în vigoare la data de 31.12.2012,  răman si anul 2013 microîntreprinderi platitoare de impozit pe venit.

Societăţile platitoare de impozit pe profit care indeplinesc conditiile prevăzute de OG nr.8/2013 pentru a plati impozit pe veniturile microintreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013, vor declara impozitul pe profit aferent lunii ianuarie 2013 până la data de 25 martie 2013. Tot până la aceasta dată vor depune declaraţia 010 pentru modificarea vectorului fiscal, de la plătitor de impozit pe profit la plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderii.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Microintreprinderile sunt obligate să plăteasca impozit de 3% asupra veniturilor realizate începând cu data de 1 februarie 2013

ANAF – Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 31.12.2012


Procesul de consolidare fiscală a continuat în anul 2012, deficitul bugetar diminuându-se cu peste 40% faţă de 2011, de la 4,3% din PIB la 2,5%. Au fost înregistrate influenţe negative suplimentare asupra deficitului bugetar din cauza blocării temporare a rambursărilor fondurilor europene ca urmare a deficienţelor constatate în anii anteriori (0,2% din PIB) şi din cauza revizuirii descrescătoare a PIB-ului nominal (0,1% din PIB).

Conform datelor operative, execuţia bugetului general  consolidat pe anul 2012 s-a încheiat cu un deficit de 14,8 miliarde lei faţă de  23,9 miliarde lei realizat în anul precedent.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 193,1 miliarde lei, reprezentând  33,0 % din PIB, au fost cu 6,2% mai mari faţă de anul precedent în termeni nominali şi cu 0,3 pp ca pondere în PIB.
Veniturile fiscale
au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 8,9% faţă de anul precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la impozit pe venit (+9,9%), taxa pe valoarea adăugată (+5,4%), accize (+6,0%), impozit pe profit (+5,3%).
Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, semnificativ datorită colectării, începând cu anul 2012, a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, conform OUG nr. 77/2011.

Comparativ cu anul anterior, veniturile nefiscale au crescut la bugetul de stat cu 6,7% şi la bugetele locale cu 10%,  dar pe ansamblul bugetului general consolidat s-au diminuat cu 1,3%, ca urmare a scăderii cu 5,4% faţă de anul precedent a încasărilor instituţiilor autofinanţate.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 2,1 %.
Contribuţiile de asigurări
au fost în sumă de 50,6 miliarde lei, în creştere cu 2,0% faţă de anul precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană
în contul plăţilor efectuate din resurse  publice au fost de 8,0 miliarde lei, în creştere cu 30,6% faţă de anul precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 207,9 miliarde lei, reprezentând 35,5% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,0% faţă de anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 1,5 pp.
S-au înregistrat creşteri faţă de anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE cu 22,5%, dobânzi cu 20,6%, bunuri şi servicii cu 8,4%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile de personal
au crescut cu 6,2%, faţă de anul precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită revenirii cu 8% a salariilor personalului bugetar începând cu luna iulie 2012 şi a acordării unor drepturi salariale în urma unor hotărâri judecătoreşti.
Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 35,5 miliarde lei (6,1% din PIB).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 31.12.2012

ANAF – In atenţia contribuabililor persoane fizice care desfaşoara activităţi independente care pot fi impozitate la normă de venit


Contribuabilii persoane fizice care desfǎşoară activități independente care pot fi impuse la normă de venit, pot opta pana la data de 31 ianuarie 2013 pentru schimbarea sistemului de impozitare de la normă de venit la venit real sau invers, prin depunerea Declaraţiei 220 pentru a-şi exprima opțiunea.

Astfel pot fi urmatoarele situații:

–  31 ianuarie – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care opteaza pentru determinarea  venitul net în sistem real  în situaţia în care au fost impuşi la norma de venit;

– 31 ianuarie – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care optează  pentru  determinarea venitului impozabil la normă de venit, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Nomele de venit pentru anul 2013 sunt publicate pe site-ul www.finantecluj.ro,  secțiunea –informații de interes public- norme anuale de venit ỉn anul 2013.

Persoanele impozitate la normă de venit sunt obligate să conducă evidenţa ỉn Registrul  de ỉncasari si plăţi numai pentru partea de ỉncasări.

Nu pot rămane impozitate la normă de venit persoanele care au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro in anul precedent. Acestea vor depune Declaraţia 220 pentru trecere la impozitare pe venitul real ỉncepand cu anul urmator.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – In atenţia contribuabililor persoane fizice care desfaşoara activităţi independente care pot fi impozitate la normă de venit

ANAF – Informatii fiscale


Conform prevederilor Codului Fiscal art.34 alin.2), incepand cu anul 2013, contribuabilii platitori de impozit pe profit pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit ca plata anticipata in trimestrele I-III prin declaratia D 100 si regularizarea impozitului anual prin Declaratia 101 .

Impozitul datorat ca plata anticipata trimestrial, se declara prin D100 in trimestrele I-III si se calculeaza la nivelul a o patrime din impozitul pe profit anual datorat in anul precedent, stabilit conform  Declartiei anuale D101, actualizat cu indicele preturilor de consum. Indicele preturilor de consum se  comunica prin ordin de catre MFP pana la data de 15 aprilie a anului in curs.

Optiunea de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, ca plata anticipata,  se face prin depunerea notificarii – formular 012 pana la data de 31 ianuarie 2013, conform prevederilor Ordinului  nr.1994/2012.

Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani consecutivi. Iesirea din sistemul de declarare si plata anticipata a impozitului pe profit se face prin depunerea notificarii pana la data de 31 ianuarie a anului pentru  care se solicita schimbarea sistemului.

Reamintim contribuabililor ca impozitul pe profit anual aferent anului 2012 se declara prin Declaratia anuala privind impozitul pe profit D101, si se plateste pana la data de 25 martie 2013. In luna ianuarie nu se mai depune declaratia D100 privind impozitul pe profit aferent trimestrului IV.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Comunicat ANAF


In Monitorul Oficial nr. 707/16.10.2012 a fost publicat OPANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 097 ”Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”.

Formularul se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal actualizat, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sau incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, in conditiile prevazute la art. 1563 alin. (11) si (12) din Codul Fiscal actualizat.

Formularul se utilizeaza si in situatia prevazuta la art. II alin. (2) din OG nr. 15/2012, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu 01 ianuarie 2013.

Formularul se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege:

a) pentru intrarea in sistem:

  • pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care in perioada 01.10.2011 – 30.09.2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
  • pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 01.10.2012 – 31.12.2012 si a caror cifra de afaceri realizata nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
  • pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent.

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Formularul nu se depune de:

a)    persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri TVA incepand cu 01.01.2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b)    persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata conform art. 1342 alin. 3 lit. a) din Codul fiscal, din perioada 01.10.2011 – 30.09.2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat ANAF

Termenul limită de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit


Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011, adică formularul 101, se depune de toţi contribuabilii la Finanţe până la data de 25 martie 2012, potrivit art.II din OG 2/2012,

Sunt exceptaţi contribuabilii prevazuti la art. 34, alin. (5), lit. a) si b) din Codul Fiscal, respectiv : organizaţiile nonprofit, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. Aceştia vor depune declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Termenul limită de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit

Ultimele modificări fiscale privind impozitul pe venit pentru persoane fizice şi contribuţii


Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi realizează venituri pentru care plătesc impozit la normă de venit sunt obligate, începând cu anul 2012, să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, numai pentru  partea de încasări . Contribuabilii impuşi la norma de venit, care depăşesc cifra de afaceri de 100.000 euro, au obligaţia să treaca la determinarea venitului impozabil în sistem real, începând de anul urmator.

Impozitul reţinut la sursă, de 16% , din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor, din patrimoniul afacerii, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabilii care desfăşoara activităţi independente.

Începând cu anul 2012, persoanele fizice care obţin venituri din închirierea camerelor în scop turistic,  vor declara veniturile la organul fiscal, şi în baza declaraţiei estimative D220 vor fi impuşi la norma de venit sau venit real, în funcţie de opţiune. Persoanele fizice care inchiriază mai mult de 5 camere sunt obligate să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, portivit regulilor aplicate persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente. Plata impozitului se va face în două rate: 50% până la data de 25 iulie şi 50% până la data de 25 noiembrie.

S-au modificat termenele de plată a impozitului pe venit datorat de către persoanele fizice, pentru care organul fiscal stabileşte plăţi anticipate, astfel: plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Pentru venitul din activităţi agricole, plăţile anticipate se efectuează în două rate egale, cu termen de plată 25 septembrie şi 25 noiembrie.

Începând cu data de 1 iulie 2012, sunt preluate la ANAF  contribuţiile  sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică.

Baza lunară a contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, o constituie venitul declarat. Baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente o reprezintă diferenţa dintre veniturile încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizarii veniturilor.

Plata contribuţiilor  sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică, se face trimestrial ca plată anticipată, stabilită în baza declaraţiei de venit asigurat pentru CAS si a declaraţiei de venit estimat  pentru CASS, în baza cărora  organul fiscal emite decizie de impunere .

Stabilirea obligaţiei anuale de plată la CAS se realizează în baza declaraţiei de venit asigurat la sistemul public de pensii.

Stabilirea obligaţiei anuale de plata la CASS se realizează prin decizia de impunere anuală.  Plata CASS  stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei, iar sumele stabilite în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi drepturi de autor cu reţinere la sursă, baza de calcul a contribuţiilor sociale (CAS şi CASS)  o reprezintă venitul brut diminuat cu cota forfetară de cheltuieli. Plătitorul de venit reţine contribuţiile sociale, le declară şi le vireaza la bugetul consolidat până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care se realizează venitul.

Începând cu anul 2012, contribuţiile datorate pentru  sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, se reţin la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost plătite aceste sume.

SURSA: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ultimele modificări fiscale privind impozitul pe venit pentru persoane fizice şi contribuţii

Declaraţia pentru contribuţii sociale şi impozit pe venit poate fi depusă începând cu 7 februarie


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că depunerea declaraţiei unice 112 poate fi făcută începând cu 7 februarie, ora 9:00, iar termenul limită pentru obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie este 25 februarie.

„Declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112) poate fi făcută de la data de 7 februarie, ora 9:00, termenul limită fiind 25 februarie pentru obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2011”, se menţionează în comunicat.

Conducerea ANAF a decis ca, până la această dată, contribuabilii să poată simula depunerea D112 în perioada 31 ianuarie (începând cu ora 8:00) – 4 februarie (până la ora 14:00), declaraţia urmând să fie procesată ca şi când operaţiunea ar fi reală.

Astfel, se va putea permite verificarea tuturor elementelor depunerii electronice, atât de către contribuabili, cât şi de către funcţionarii ANAF, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Casa Naţională de Pensii (CNPAS), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), se mai arată în comunicat.

Orice operaţiune realizată înainte de data de 7 februarie nu va fi considerată depunere efectivă. La încheierea perioadei de exersare, sistemul informatic va fi reiniţializat, respectiv vor fi şterse fişierele şi golite bazele de date create în perioada simulării.

ANAF reaminteşte că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie, cu termen de declarare la 25 februarie 2011, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilaţi vor utiliza un singur formular (D112) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autorităţii fiscale competente.

Până la data de 1 iulie 2011, contribuabilii vor putea depune noul formular fie prin internet, fie la ghişeu, în ultima situaţie prezentând Anexa 1 semnată şi ştampilată, celelalte informaţii urmând să fie livrate pe suport electronic (CD).

Depunerea prin internet presupune achiziţionarea unui certificat digital calificat de semnătură electronică emis de furnizorii autorizaţi (CertSign, DigiSign sau TransSped) şi înrolarea acestuia la organele fiscale. După data de 1 iulie, depunerea prin internet devine obligatorie.

Procedura declaraţiei unice a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prin hotărârea Guvernului 1397/2011 privind conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Declaraţia pentru contribuţii sociale şi impozit pe venit poate fi depusă începând cu 7 februarie