ANAF – In atenţia contribuabililor persoane fizice care desfaşoara activităţi independente care pot fi impozitate la normă de venit


Contribuabilii persoane fizice care desfǎşoară activități independente care pot fi impuse la normă de venit, pot opta pana la data de 31 ianuarie 2013 pentru schimbarea sistemului de impozitare de la normă de venit la venit real sau invers, prin depunerea Declaraţiei 220 pentru a-şi exprima opțiunea.

Astfel pot fi urmatoarele situații:

–  31 ianuarie – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care opteaza pentru determinarea  venitul net în sistem real  în situaţia în care au fost impuşi la norma de venit;

– 31 ianuarie – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care optează  pentru  determinarea venitului impozabil la normă de venit, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Nomele de venit pentru anul 2013 sunt publicate pe site-ul www.finantecluj.ro,  secțiunea –informații de interes public- norme anuale de venit ỉn anul 2013.

Persoanele impozitate la normă de venit sunt obligate să conducă evidenţa ỉn Registrul  de ỉncasari si plăţi numai pentru partea de ỉncasări.

Nu pot rămane impozitate la normă de venit persoanele care au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro in anul precedent. Acestea vor depune Declaraţia 220 pentru trecere la impozitare pe venitul real ỉncepand cu anul urmator.