Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "proiecte"

Începere implementare proiect Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate


Cluj-Napoca, 25.09.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Cluj a început în luna iulie implementarea proiectului cu titlul Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate (POCU 109172).

Obiectivul proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor profesionale ale studenților care se regăsesc la nivelul educațional de studii de licență, în vederea creșterii capacității acestora de a se încadra cu succes și în mod sustenabil pe piața muncii.

Proiectul va facilita participarea a 340 de studenți din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, a Facultății de Știinte Economice și Gestiunea Afacerilor și a Facultății de Business la stagii de practică. Se urmărește creșterea competențelor dobândite în timpul studiilor, prin aprofundarea acestora în cadrul unor stagii de practică aplicată derulată în societăți comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

În urma implementării proiectului se dorește ca majoritatea studenților participanți să dobândească o calificare, să își găsească un loc de muncă și să urmeze  studii de aprofundare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 2.203.658,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.873.109,97 lei.  Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (18 iulie 2018 – 17 iulie 2020).

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Manager proiect
Conf. univ. dr. Grigoreta Cojocar
https://cs.ubbcluj.ro/~grigo
grigo@cs.ubbcluj.ro
Facultatea de Matematica si Informatica,
Cluj-Napoca, Str. M. Kogalniceanu, Nr. 1

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Începere implementare proiect Îmbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate

POR: Au fost lansate apelurile de proiecte aferente priorității de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri!


AM POR a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) aferente Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Pentru a descărca Ghidul, click aici.

Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.

Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative
 • asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele),
 • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru POR: Au fost lansate apelurile de proiecte aferente priorității de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri!

A fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „România Start Up Plus”!


Descarcati aici spre consultare lista proiectelor aprobate in cadrul apelului Romania Start-up Plus.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A fost publicată lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul „România Start Up Plus”!

Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”

            Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad,  Colegiul Economic Arad, Asociația întreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest și SC Edukado SRL anunta finalizarea cu succes a proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”, ID proiect 150380.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 ” Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”, proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015 beneficiind de un buget în valoare de 2.458.428 lei.

Obiectivul proiectului, facilitarea inserției pe piața muncii a elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar din Regiunile Nord Vest și Vest, prin măsuri de sprijin și instrumente inovative, a fost atins prin crearea unor firme de exercițiu și prin activități de consiliere și orientare profesională, respectiv consultanță antreprenorială și managerială oferită elevilor, contribuind la creșterea gradului de ocupare și la reducerea șomajului în rândul tinerilor.

Principalele rezultate ale proiectul, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt:

 • asistarea a 648 de elevi în tranziția de la școală la viața activă prin măsuri integrate de informare, conștientizare, consiliere, orientare, consultanță pentru antreprenoriat și management;
 • organizarea a 10 seminarii de informare pentru elevi care au contribuit la creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițierii și administrării unei afaceri și adaptării la cerințele actuale de pe piața muncii;
 • înființarea a 10 Centre de antreprenoriat in cadrul a zece colegii din regiunile NV si V (Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei, Colegiul National Silvania Zalau, Colegiul National George Baritiu Cluj-Napoca, Colegiul National Andrei Muresanu Bistrita, Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare, Colegiul National Sabin Dragoi Deva, Colegiul National Traian Lalescu Resita, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timisoara, Colegiul Economic Arad) in cadrul  carora activitatile continua si dupa finalizarea proiectului;
 • realizarea platformei Business Game- instrument software inovator care permite simularea unei afaceri, facilitand elevilor utilizarea conceptelor și practicilor specifice mediului de business (www.ecognito.ro);
 • înființarea a 131 firme de exercițiu;
 • acordarea de subventii pentru 110 elevi, ca premiu pentru activitatile desfasurate in cadrul firmelor de exercitiu;
 • crearea unui cadru adecvat dezvoltarii abilităților elevilor (încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile și mecanismele specifice unei firme, abilitatea de a înțelege complexitatea vieții profesionale, conștientizarea importanței dobândirii unei experiențe practice) care le vor fi foarte utile în momentul angajării sau demarării unei afaceri.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe website-ul proiectului: http://posdru21.ccicj.ro/

 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

 

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

 

 

Publicat in : Evenimente, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”

“CLUJ-NAPOCA ÎN PROIECTE, 50 DE ANI 1960-2010″


Accesând link-urile de mai jos puteți descărca  cartea „Cluj-Napoca în proiecte, 50 de ani 1960-2010”

Coperta

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010– set 1

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 2

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 3

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 4

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 5

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 6

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 7

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 8

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 9

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 10

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 11

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 12

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 13

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 14

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 15

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 16

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 17

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 18

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 19

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 20

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 21

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 22

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 23

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 24

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 25

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 26

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 27

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 28

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 29

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 30

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 31

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 32

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 33

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 34

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 35

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 36

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 37

Carte: Cluj-Napoca in proiecte, 50 de ani 1960-2010- set 38

Sursa: Arhitect Eugeniu Păunescu, Președintele A.A.C.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru “CLUJ-NAPOCA ÎN PROIECTE, 50 DE ANI 1960-2010″

„CLUJ-NAPOCA ÎN PROIECTE, 50 DE ANI 1960-2010”- Galerie poze


Galeria de poze face parte din cartea „Cluj-Napoca în proiecte, 50 de ani 1960-2010” și conține imagini ale Clujului din perioada menționată.

Sursa: Arhitect Diplomat  Eugeniu Pănescu

Publicat in : Economic - FinanciarComments (8)

Forum Economic din Gomel, Republica Belarus


Ambasada Republicii Belarus în România invită agenții economici să participe în data de 16 mai 2014 în orașul Gomel la cel de-al XI-lea Forum Economic.

Vizitând Târgul Expoziţional Internaţional «Primăvara în Gomel» în cadrul căruia se va desfăşura Forumul Economic, participanţii vor putea face cunoştinţă cu potenţialul economic şi investiţional al regiunii Gomel, cu proiectele de perspectivă şi reciproc avantajoase în turism, industria prelucrătoare, comerţ şi construcţii.

În anul 2013 la Forum au participat peste 170 de reprezentanţi străini ai cercurilor de afaceri şi delegaţii oficiale din 23 de ţări.

Informaţii suplimentare despre eveniment se pot afla accesând:

www.gomel-forum.by şi www.gomel-region.by.
Telefoanele de contact ale organizatorilor Forumului:
(+375 232) 743173, 749690, 741912, 745421;
e-mail: yved@mail.ru, ginvest@yandest.ru.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Forum Economic din Gomel, Republica Belarus

IMM FORUM, Soluții pentru IMM-uri, 13- 15 martie 2014


ROMEXPO S.A. organizează în perioada 13-15 martie 2014, în sala Titulescu, cea de-a III-a ediție a IMM FORUM- Soluții pentru IMM-uri.

IMM FORUM este un eveniment B2B care se adresează tutror celor interesați de dinamica mediului de afaceri . Vor fi prezente firme de consultanță, bănci și instituții financiare de produse specifice pentru IMM-uri, fonduri de garantare și instituții private cu proiecte pentru IMM-uri.

Pe lângă prezența celor mai importante instituții și companii din domeniu, evenimentele conexe vor constitui punctul de atracție al IMM FORUM 2014, contribuind astfel la un mediu propice interacțiunii.

Pentru detalii suplimentare privind participarea la IMM FORUM, apelați la următoarele date de contact:

Laura Iordache- Coordonator Proiect

M: 0758 053 134, F: 021 207 70 70

Email: imm@romexpo.ro;  laura.iordache@romexpo.ro

Web: www.imm-expo.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru IMM FORUM, Soluții pentru IMM-uri, 13- 15 martie 2014

Misiune economică în România


Camera de Comerț Naționlă a României a fost informată de către Consulatului General al României la Strsbourg despre interesul companiilor din regiunea Lorena, Franța, pentru organizarea unei misiuni economice în România, în primăvara anului 2014, în scopul stabilirii unor proiecte de colaborare în domeniul energiei și industrei materialelor de construcții, teme actuale pe agenda globală a Camerelor de Comerț și a comunitații de afaceri.

Agenții economici clujeni interesați de colaborare cu companiile din regiunea Lorena sunt rugați sa o contacteze pe Doamna Lucia Boariu, E-mail: luci@ccicj.ro, Tel: 0745660973

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Misiune economică în România

Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat


Asociația Non Profit Alucro, Ecotic, Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România și Hotnews.ro, sub egida Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, dau startul în cea de-a cincea ediție a Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat!

Astfel, până pe data de 5 decembrie, vă invită să înscrieți proiectele de mediu derulate în decursul acestui an, printr-o scurtă descriere pe care o puteți trimite pe adresa office@alucro.ro sau prin completarea formularului alăturat GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT – formular de inscriere in concursul Galei.

Calendarul de desfășurare al Galei este următorul:

 • Înscrierile în concurs se vor face până pe data de 5 decembrie, 2013;
 • Jurizarea proiectelor înscrise se va face în perioada 6 – 9 decembrie 2012, urmând ca în data de 10 decembrie să fie anunțați câștigătorii Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat.
 • În data de 12 decembrie 2013 va avea loc decernarea premiilor în cadrul unei gale festive.

”Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, ajunsă în acest an la cea de-a cincea ediție, reprezintă o formă de recunoaștere și de promovare a campaniilor dedicate protecției mediului. Astfel, organizatorii premiază în fiecare an cele mai bune proiecte și exemple de bune practici destinate îmbunătățirii condițiilor de mediu în cadrul comunităților locale, precum și programele de responsabilizare socială dezvoltate de companii, instituții publice și organizații nonguvernamentale.

Începând cu anul 2009, ”Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat” a reunit laureați atât din mediul de afaceri, astfel ca, orice entitate juridică din România are posibilitatea de a face parte din laureații Galei, condiția fiind aceea ca proiectul desfășurat să vizeze protecția mediului.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații privind înscrierea proiectelor dumneavoastră, nu ezitați să d-na Nicoleta Talpes, Managing Director la adresa de e-mail: nicoleta.talpes@imagefactory.ro sau sa vizitati site-ul dedicat ediției din acest an: http://www.ecotic.ro/proiecte-ecotic/gala2013.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat

„Oportunități de accesare a Fondurilor Structurale 2014 – 2020”, conferință- 20 septembrie 2013, Camera de Comerț și Industrie a României


Camera de Comerț și Industrie a României în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Navigație Castellón organizează vineri 20 septembrie 2013, orele 09.00 – 13.30, conferinta „Oportunități de accesare a Fondurilor Structurale 2014 – 2020”.

Scopul acestui eveniment este de a identifica potențiale proiecte inovatoare care să răspundă provocărilor actuale întâmpinate de municipalități, Camere de Comerț și companii, ce pot beneficia de oportunitățile de finanțare ale UE.

Conferința cuprinde în prima parte o sesiune plenară, în prezența înalților Oficiali români și spanioli, și își propune să dezbată perspectivele de utilizare a fondurilor structurale în perioada de programare 2014 – 2020, urmate de sesiuni sectoriale pe teme precum creșterea incluzivă și sustenabilă, energie, clustere, mediu, ocuparea forței de muncă, detaliate în programul atașat. La final, vor fi organizate mese rotunde unde se vor discuta idei de proiecte, ce vor fi evaluate în mod deschis pentru a facilita acorduri între potențiale consorții, în perspectiva viitoarelor apeluri UE de interes pentru municipalități, Camere de Comerț și companii.

Tariful de participare este de 150 RON + TVA / persoană.

Data limită pentru înscrieri și plata tarifului de participare de către companii este 18 septembrie 2013.

Persoana de contact din cadrul Camerei Nationale este Dl. Petru Saca, Consilier, Direcția Reprezentare Camerală, Biroul Relații Externe, telefon: 021/3190088, fax: 021/3117512, e-mail: drc@ccir.ro, care va gestiona confirmările de participare din partea firmelor atrase de Camerele de Comerț și Industrie Județene.

Agenții economici clujeni interesați să participe la acest eveniment sunt rugați să contacteze Camera de Comerț și Industrie Cluj pentru a primi invitatia, programul preliminar al evenimentului și formularul de participare la e-mail: office@ccicj.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru „Oportunități de accesare a Fondurilor Structurale 2014 – 2020”, conferință- 20 septembrie 2013, Camera de Comerț și Industrie a României

Topul proiectelor finalizate după cinci ani de luat bani de la UE


Ziarul Financiar a cerut oficialilor de la Ministerul Afacerilor Euro­pe­ne lis­ta proiectelor pe fonduri eu­ro­pene finalizate la cinci ani de când Ro­mânia a primit undă ver­de pen­tru a aduce în economie bani euro­peni.

Datele că arată că Trans­por­turile şi Me­diul, ministerele ce ar trebui să facă auto­străzi, drumuri naţionale, sisteme de canalizare sau gropi de gunoi nu au reuşit în cinci ani de luat bani europeni să termine niciun pro­iect cu impact concret în teren. Trans­por­tu­rile au terminat două pro­iecte, unul pen­tru măsu­ra­rea adâncimii apelor Du­nă­rii, respectiv un altul pentru pro­tecţia ecologică în cazul lu­crărilor de infrastructură. Si­milar, la Me­diu niciunul din cele mai mari cinci pro­iec­te finalizate nu in­clude o groapă de gunoi sau un sistem de canalizare.

„Problema a fost că după ce auto­ri­tăţile au făcut progra­me­le operaţionale şi axele nu au avut un mecanism de prioritizare. La acel moment, Autoritatea pentru Coor­do­narea In­strumentelor Structurale – instituţia care coor­do­na absorbţia până la crearea MAEur – nu pu­tea să spună unui minister ce pro­iect este mai im­portant şi ce alt proiect este mai puţin im­portant. În condiţiile în care nu a existat o prio­ri­tizare iniţială, autorităţile de ma­nagement au im­ple­men­tat ce proiecte au venit la rând”, ex­plică con­sul­tantul pe fonduri euro­pene Dragoş Pîslaru.

În acest context, Guvernul a publicat în ulti­ma parte a anului trecut o listă de proiecte pe fon­duri europene în valoare totală de 8 miliarde de euro, considerate ca fiind prioritare. Acum lis­ta cuprinde 150 de proiecte de investiţii în do­me­niul transporturilor, energiei sau mediului. Investiţiile derulate prin intermediul acestor pro­iecte sunt însă departe de momentul în care vor fi inaugurate. O mare parte din proiectele de pe lista de priorităţi aveau la sfârşitul lunii mar­tie grade de finalizare de sub 50%.

Sursa: Mediafax

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Topul proiectelor finalizate după cinci ani de luat bani de la UE

Tot mai mulţi români sunt angajaţi “pe proiect”


Peste 55.000 de persoane au lucrat anul trecut în regim temporar, ceea ce reprezintă o creştere de 10%,  comparativ cu anul 2010, potivit estimărilor realizate de compania de consultanţă în management financiar Accace. Regimul temporar se referă la persoanele angajate pe anumite proiecte, care beneficiază de acelaşi salar asemenea angajaţilor pe perioadă nedeterminată

„Companiile sunt din ce în ce mai interesate să flexibilizeze relaţia directă dintre numărul de angajaţi şi nivelul cererii de servicii sau produse, un avantaj oferit de furnizorul de muncă temporară. Se observă o creştere a cererii pe acest segment, trendul datorându-se atât noilor reglementări în domeniu, care favorizează munca temporară, cât şi faptului că angajatorii sunt din ce în ce mai atenţi la optimizarea costurilor”’, a declarat Bogdan Badea, Business Development Manager Accace Romania, citat de www.econtext.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Tot mai mulţi români sunt angajaţi “pe proiect”

DOCUMENTAR – Proiecte prioritare ale României


Ministerele şi-au stabilit proiectele prioritare de investiţii pentru perioada următoare, pe care intenţionează să le realizeze în parteneriat public-privat, facilitând dotarea României cu infrastructură rutieră, agricolă, juridică, energetică şi de sănătate.

Consilierul de stat al primului-ministru, Andreea Paul Vass, a prezentat o listă cu aceste proiecte prioritare:

ENERGIE

Patru proiecte sunt prioritare în domeniul energiei: proiectul AGRI, centrala Tarniţa-Lăpuşteşti, realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, termocentrala Doiceşti.

Proiectele se află în diferite faze de implementare.

Pentru proiectul AGRI (Azerbaijan–Georgia–Romania Interconnector) s-a publicat la începutul lunii anunţul de selectare a proiectantului pentru elaborarea studiului de fezabilitate, care trebuie finalizat în luna aprilie a anului următor.

Proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti presupune asigurarea de fonduri de investiţii de peste 1,1 miliarde euro, fără TVA. Deja este în curs de derulare procedura de elaborare a documentaţiei de licitaţie pentru selectarea investitorilor. Următorul pas este aprobarea strategiei de atragere a investitorilor de către comisia de negociere şi documentaţia de participare la licitaţie.

Proiectul privind Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă va asigura dublarea producţiei naţionale de energie electrică din surse nucleare. Valoarea estimată a realizării proiectului este de 4 miliarde euro. Reprezentantul comercial al Ambasadei Canadei la Bucureşti, al Consorţiului coreean BKB CO., Ltd. şi al Candu Energy au ridicat documentaţia pentru depunerea de oferte angajante. În urma delegaţiei de la Beijing, de la a XXI-a sesiune a Comisiei Mixte Interguvernamentale Româno – Chineză de colaborare economică, firma China Guangdong Nuclear Power Group a primit documentaţia pentru depunerea unei oferte angajante. Momentan, proiectul se află în faza procedurii de selectare a investitorilor, care se va finaliza la mijlocul lunii martie. De asemenea, este în desfăşurare procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului „la cheie” de Inginerie, Procurare şi Construcţie.

Proiectul Termocentralei Doiceşti este în stadiu avansat, negocierile cu China Huadian Engineering Co fiind în plină desfăşurare.

INFRASTRUCTURĂ

În domeniul infrastructurii, proiectele prioritare derulate în parteneriat public-privat continuă extinderea reţelei de infrastructură românească.

Patru dintre acestea vizează infrastructura rutieră: autostrada Sibiu-Piteşti, de 116 km, care va completa porţiunea rămasă neacoperită din coridorul IV; tronsonul Comarnic-Braşov, de 58 km, pentru realizarea autostrăzii Bucureşti-Braşov; autostrada Transilvania, care va fi finalizată pe culoarul de la Suplacu de Barcău – Borş de compania Becthel, iar ulterior va fi realizată prin finanţare din fonduri europene şi în regim de parteneriat public-privat; autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni, de 307 km.

Canalul Dunăre-Bucureşti va avea efecte favorabile atât asupra transportului, cât şi a turismului.

Infrastructura aeriană va fi îmbunătăţită prin realizarea aeroportului de la Alexeni.

Alte cinci proiecte vor contribui la asigurarea dezvoltării regionale:

– realizarea cadastrului general al României, prin implementarea sistemului de înregistrare sistematică a imobilelor;

– realizarea sălii multifuncţionale a Capitalei, atât pentru activităţile culturale, cât şi pentru cele sportive;

– construirea podului peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea;

– realizarea proiectului „Eco Ghencea” din Bucureşti, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

– proiectul Esplanada.

AGRICULTURĂ

Pentru agricultură este prioritară realizarea canalului magistral Siret – Bărăgan,  pentru a rezolva problema irigaţiilor şi a dependenţei de condiţiile meteorologice. Valoarea investiţiei a fost stabilită la 744,5 milioane lei la sfârşitul anului 2009. La momentul actual, studiul de prefezabilitate şi documentaţia de atribuire a contractului de PPP pentru realizarea investiţiei vor servi la identificarea potenţialilor parteneri.

JUSTIŢIE

Două proiecte în regim PPP vor sprijini domeniul justiţiei:

– construirea unei unităţi penitenciare;

– proiectul pentru dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat de Acces Electronic la Justiţie. Acest ultim proiect se află în etapa de iniţiere a selectării operatorului economic în vederea încheierii contractului de prestări servicii pentru elaborarea studiului de prefezabilitate.

SĂNĂTATE

Proiectele în domeniul sănătăţii completează lista domeniilor prioritare de mai sus. Prin parteneriat public-privat se vor construi spitale regionale de urgenţă în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi, Craiova, Constanţa şi Bucureşti.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru DOCUMENTAR – Proiecte prioritare ale României