Guvernul a pus botniţă urbanismului sălbatic


Modificarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul le dă autorităţilor locale puterea de a ţine sub control dezvoltarea imobiliară a oraşelor.

Guvernul a aprobat, în ultima şedinţă, modificarea şi completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Modificările, salutate de urbanişti, sunt menite să stopeze haosul architectural care a marcat în ultimii ani investiţiile imobiliare din oraşele României. Pentru Cluj, noul act normative obligă administraţia locală să urgenteze elaborarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG), dar va şi reduce considerabil importanţa comisiei tehnice de urbanism, care până acum era decisivă pentru aprobarea proiectelor. Pe viitor documentaţiile se vor apoba exclusiv în concordanţă cu PUG-ul oraşului.

Modificarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul le dă autorităţilor locale puterea de a ţine sub control dezvoltarea imobiliară a oraşelor.  Regulile de rang inferior, precum planurile urbanistice zonale sau de detaliu (PUZ sau PUD), nu vor mai putea da peste cap “regula de aur”, planul urbanistic general (PUG).

Este vorba despre modificarea unei legi importante care ţine de urbanism, de viaţa noastră de zi cu zi. Chiar dacă aveam o legislaţie pusă la punct, este loc şi de mai bine”, a precizat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely. Ministrul Laszlo Borbely a precizat că modificările şi completările aduse acestei legi urmăresc o dezvoltare urbanistică armonioasă, care să ducă la o viaţă mai bună, mai civilizată, pentru cetăţenii României. În vederea corectării deficienţelor existente în domeniul urbanismului, s-a decis limitarea urbanismului derogatoriu prin consolidarea planului urbanistic general (PUG) şi încadrarea mult mai strictă a documentaţiilor de ordin inferior (PUZ, PUD). Astfel, emiterea autorizaţiilor de construire se va face direct, ca regulă generală,  în baza prevederilor Planului Urbanistic General pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor. PUG-ul va dicta Planul Urbanistic General va identifica în mod obligatoriu zonele cu reglementări ce nu pot fi modificate prin Planuri urbanistice zonale sau de detaliu, va conţine lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare, va stabili şi delimita zonele cu interdicţie temporară şi definitivă de construire, va prevedea zonele în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană. De asemenea, Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) mai mare de 4 se va stabili numai prin Planul Urbanistic General şi regulamentul local de urbanism. Limitarea modificărilor nejustificate a indicatorilor urbanistici prin sporirea autorităţii administraţiei publice locale şi a interesului public în raport cu interesul privat PUZ se va elabora numai după emiterea unui aviz de oportunitate eliberat de administraţia publică locală, care va prevedea teritoriul ce urmează a fi reglementat, funcţiunile admise, reglementări obligatorii şi dotări de interes public necesare. Acesta va putea modifica reglementări din Planul Urbanistic General cu privire la regimul de construire, înălţimea maximă admisă, Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) şi retragerea clădirilor faţă de aliniament. Limitarea urbanismului derogatoriu PUZ va putea modifica părţi ale Unităţii teritoriale de referinţă (UTR) în limita unui Coeficient de utilizare a terenului (CUT) de maxim 20% faţă de cel aprobat iniţial. Vor putea fi realizate modificări ale Coeficientului de utilizare a terenului (CUT) de peste 20 % faţă de cel aprobat numai prin refacerea PUZ la nivelul întregii unităţi teritoriale de referinţă şi numai la iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente. Creşte importanţa consultării publice Noul act normativ obligă să se asigure participarea publicului în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajarea teritoriului şi urbanism, prin informare, consultare şi alte forme de participare în funcţie de amploarea şi de importanţa documentaţiilor. Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Camelia Spătaru, “modalităţile concrete de realizare a procedurii de consultare vor fi prevăzute în metodologia „Procedura de informare şi consultare a populaţiei pentru planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului”, care va fi elaborată şi aprobată până la sfârşitul anului 2008”. Consolidarea planificării urbane integrate Planul Urbanistic General se va elabora în baza strategiei de dezvoltare a localităţii şi se va corela cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică. MDLPL urmăreşte, totodată, întărirea acestor măsuri punctuale de urgenţă printr-o reformă a cadrului legislativ şi instituţional din domeniul urbanismului.

,