Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale

A- A A+
Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale
Prin Ordonan
ța Guvernului nr.15/ 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.621 din 29 august 2012, au fost introduse noi prevederi în ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, aplicabile în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi.
Potrivit noilor prevederi, obligaţiile fiscale declarative şi de plată a contribuţiilor sociale obligatorii le revin fie salariaţilor, fie anajatorilor nerezidenţi, după cum urmează:

a) în situaţia în care există un acord, încheiat între angajat şi angajatorul nerezident, privind achitarea contribuţiilor sociale obligatorii, salariatului îi revine obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale individuale şi ale angajatorului;

b) în situaţia în care nu există un acord încheiat între angajat şi angajatorul nerezident care nu are sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribu
țiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, angajatorului îi revine obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate în calitate de angajator, reținerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi declararea acestora la organul fiscal competent direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.
Totodată, în mod similar au fost prevăzute obligaţiile persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Având în vedere cele de mai sus, pentru clarificarea noilor prevederi din legea fiscală şi pentru a veni în sprijinul contribuabililor şi al organelor fiscale teritoriale, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, prin care se propune:

a) aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, care stabileşte:

– obligaţiile de înregistrare fiscală şi cele declarative care le revin persoanelor fizice care au încheiat un acord, privind plata contribuţiilor sociale, cu angajatorul nerezident;

– organul fiscal competent pentru administrarea acestei categorii de salariaţi;

– pentru reducerea obligaţiilor declarative pentru această categorie de salariaţi, se propune ca în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” să se declare şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fiind eliminată obligaţia depunerii formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.
b) precizarea unor aspecte procedurale referitoare la obligaţiile privind înregistrarea fiscală care le revin angajatorilor nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte şi care nu au încheiat un acord privind plata contribuţiilor sociale, cu angajaţii care desfăşoară activitatea în România.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

·
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.


Related Posts with Thumbnails