Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "cod fiscal"

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si modificarea actelor normative


Descarcati aici spre consultare propunerea legislativa.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si modificarea actelor normative

Primaria Cluj Napoca – 1 aprilie 2013 – ultima zi pentru plata impozitelor şi taxelor locale (prima tranşă)


În conformitate cu prevederile Codului fiscal,  data de 31martie este ultimul termen de plată pentru impozitele şi taxele locale din anul în curs (prima tranşă) , excepţie făcând taxa de reclamă şi publicitate, taxa hotelieră, taxa vehicule lente şi impozitul pe spectacole.

Având în vedere faptul că anul aceste   31 martie  este  o zi  nelucrătoare, vă anunţăm că se consideră achitate în termen  şi  sumele plătite  în data de 1 aprilie. Astfel, clujenii care îşi achită integral impozitele şi taxele locale până luni, 1 aprilie 2013,  vor beneficia de bonificaţia de 10% .

Începând cu data de 2 aprilie 2013 se vor calcula majorări în cota de 2% pe lună sau fracţiune de lună.

Taxele şi impozitele se pot achita:

La ghişeele  de încasări din P-ţa Unirii nr. 1, sala 15 şi Moţilor  nr. 7  după următorul  program :

  • Luni, marti, miercuri, vineri – între orele 8,30-16.30 şi  Joi   –  între orele 8,30-18,30

La primăriile din cartierele  Iris, Gheorgheni, Mărăşti, Mănăştur,  Zorilor, Grigorescu, Someşeni  după următorul  program :

  • Luni, marţi, miercuri  – între orele 8.00-15.30,    Joi   –  între orele 8.00-17.00
  • Vineri –între orele 8.00-14.00

De asemenea, se pot achita şi online sau  prin ordin de plată.

Alte informaţii utile:

* Contribuabilii persoane juridice/fizice  pot solicita înregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale (parola de acces este confidenţială)-  prin cerere tip + copie CUI/CIFsau BI/CI şi prin e-mail: incasareimpozite@primariaclujnapoca.ro

*Documentele necesare pentru declarare contribuabilii se găsesc aici:            http://taxe.primariaclujnapoca.ro/acte.php

* Hotărârile Consiliului local prin care s-au stabilit taxe şi impozite locale se pot accesa la adresa:   http://taxe.primariaclujnapoca.ro/informatii.php

*Solicitări pentru informaţii suplimentare pot fi transmise la e-mail:

persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro

persoanefizice@primariaclujnapoca.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Primaria Cluj Napoca – 1 aprilie 2013 – ultima zi pentru plata impozitelor şi taxelor locale (prima tranşă)

MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE CODULUI FISCAL DE ORDONANTA 8/2013 – seminar organizat de CCI Cluj


Camera de Comert si Industrie Cluj va invita sa participati în data de 15.02.2013, ora 10,30 la seminarul:

MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE CODULUI FISCAL DE ORDONANTA 8/2013
Pe parcursul dezbaterilor Doamna Mariana MAN, Sef Birou Metodologie si Asistenta Contribuabili în cadrul DGFP Cluj  va avea în vedere OG nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal  cu urmatoarele teme de discutie :
–  Noul sistem de impunere
–  Modificari privind regimul TVA
–  Deductibilitatea cheltuielilor
–  Noi taxe si impozite
–   Alte probleme ridicate de catre participantii la seminar.
Dezbaterile sunt libere, seminarul avand caracter interactiv se va desfasura într-o maniera pragmatica, bazata pe dialog.
Taxa de participare:   100 lei + T.V.A  pentru membri CCI
150 lei + T.V.A  pentru nemembri
Modalitate de plata:    în ziua seminarului la caseria CCI Cluj, camera 205 sau cu dispozitie de plata în
contul RO61RNCB0106026604670001 deschis la BCR Cluj
Locul de desfasurare: Camera de Comert si Industrie Cluj, Str. Horea, Nr. 3, Cluj-Napoca,
sala Clubul Oamenilor de Afaceri
Informatii suplimentare: Lucia Boariu,  tel: 0364/730.992 sau e-mail:  luci@ccicj.ro
Evenimentul se inscrie pe aceeasi tendinta  a CCI Cluj de informare si sprijin a membrilor sai, a mediului de afaceri  asupra modificarilor legislative financiar-contabile cu implicatii deosebite în dezvoltarea economica a firmelor.
Va rugam sa confirmati participarea persoanelor din firma dvs. prin retransmiterea talonului pe care il puteti descarca aici, prin fax 0364/730991 sau prin e-mail, la adresa luci@ccicj.ro, pâna la data de 14.02.2013, ora 16,00.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru MODIFICARI SI COMPLETARI ADUSE CODULUI FISCAL DE ORDONANTA 8/2013 – seminar organizat de CCI Cluj

Modificari ale Codului fiscal incepand cu anul 2013


Avand in vedere modificarile aduse la Codul fiscal incepand cu anul 2013,    s-au modificat corespunzator si o parte din declaratiile fiscale ce urmeaza sa fie depuse la organul fiscal si pentru care se folosesc programe informatice care pot fi descarcate de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, sectiunea asistenta contribuabili- programe utile.

Formularul D101 privind impozitul pe profit anual si decontul de TVA D300, au alta structura si programul informatic va fi disponibil cel mai tarziu pana la data de 1 februarie 2013.

Declaratia privind impozitul pe profit anual D101 se va transmite  pe portalul www.e-guvernare.ro .

Formularele 392 A si B si 393, declaratii informative referitoare la TVA, cu termen de depunere in luna februarie,  sunt de asemenea in lucru pentru actualizare si vor fi disponibile pana la data de 1 februarie 2013.

Formularele 120 si 130 referitoare la accize si impozitul pe titei, de asemenea s-au modificat pentru anul 2012, iar formularul 104 referitor la repartizarea veniturilor si cheltuielilor in cazul unor asocieri s-a modificat pentru anul 2013. Acestea  vor fi transmise incepand cu anul 2013 numai pe portalul www.e-guvernare.ro .

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Modificari ale Codului fiscal incepand cu anul 2013

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale


Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale
Prin Ordonan
ța Guvernului nr.15/ 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.621 din 29 august 2012, au fost introduse noi prevederi în ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, aplicabile în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi.
Potrivit noilor prevederi, obligaţiile fiscale declarative şi de plată a contribuţiilor sociale obligatorii le revin fie salariaţilor, fie anajatorilor nerezidenţi, după cum urmează:

a) în situaţia în care există un acord, încheiat între angajat şi angajatorul nerezident, privind achitarea contribuţiilor sociale obligatorii, salariatului îi revine obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale individuale şi ale angajatorului;

b) în situaţia în care nu există un acord încheiat între angajat şi angajatorul nerezident care nu are sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribu
țiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, angajatorului îi revine obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate în calitate de angajator, reținerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi declararea acestora la organul fiscal competent direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.
Totodată, în mod similar au fost prevăzute obligaţiile persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Având în vedere cele de mai sus, pentru clarificarea noilor prevederi din legea fiscală şi pentru a veni în sprijinul contribuabililor şi al organelor fiscale teritoriale, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, prin care se propune:

a) aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, care stabileşte:

– obligaţiile de înregistrare fiscală şi cele declarative care le revin persoanelor fizice care au încheiat un acord, privind plata contribuţiilor sociale, cu angajatorul nerezident;

– organul fiscal competent pentru administrarea acestei categorii de salariaţi;

– pentru reducerea obligaţiilor declarative pentru această categorie de salariaţi, se propune ca în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” să se declare şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fiind eliminată obligaţia depunerii formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.
b) precizarea unor aspecte procedurale referitoare la obligaţiile privind înregistrarea fiscală care le revin angajatorilor nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte şi care nu au încheiat un acord privind plata contribuţiilor sociale, cu angajaţii care desfăşoară activitatea în România.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

·
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.


Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale

Raiffesen Asset Management cere eliminarea plăţii trimestriale a impozitului pe câştigul de capital


Ordonanța de modificare a codului fiscal aflată în prezent în dezbatere publică ar trebui să elimine frecvența trimestrială a administrării impozitului pe câștigul de capital, se arată într-un comunicat transmis duminică de Raiffesenn Asset Management.

„Nu e deloc eficient că ANAF să administreze sute de mii de declarații și plăţi trimestriale de valoare foarte mică, statul să piardă o sursă de finanțare a deficitului bugetar, iar investitorii locali să fie penalizați pentru investițiile în țară comparativ cu cele în străinătate”, se spune în comunicat.

Introdus începând cu iunie 2010, sistemul actual de impozitare prevede obligativitatea că fiecare investitor pe piața de capital să calculeze și să declare trimestrial câștigul acumulat și să plătească tot trimestrial impozitul aferent.

„Această măsură îi afectează așadar pe toți cei care cumpără fonduri de investiții, acțiuni sau obligațiuni și, dacă ne gândim doar la cei care plasează în fonduri de investiții monetare sau de obligațiuni, deci acei investitori mai puțin sofisticați și cu disponibilități financiare mai reduse, observăm că avem în prezent peste 200.000 de contribuabili care, pentru a se bucură de avantajele acestor plasamente, trebuie să vină în agențiile ANAF de 5 ori pe an pentru a-și depune declarațiile de venit pentru sume care de multe ori nu depășesc 10 RON. Declarațiile se pot trimite și prin poștă, recomandat, dar costurile trimiterii unei scrisori de multe ori depășesc valoarea impozitului datorat”, spun reprezentanţii Raiffesenn Asset Management.

Potrivit acestora, pe lângă disconfortul creat unui număr foarte mare de contribuabili, există numeroase argumente care să susţină această măsură.

Astfel, pentru ANAF, efortul de administrare al impozitării trimestriale este foarte mare, valoarea medie pe investitor a impozitului de plătit fiind mică, de 60 lei.

Totodată, în condiiţiile în care regimul actual de impozitare se va menține, investitorii în fondurile monetare și de obligațiuni, care reprezintă peste 90% din piață, se vor întoarce cu plasamentele în depozite (de unde au și venit), preferând stopajul la sursă. Asta ar însemna că Ministerul Finanțelor ar renunța la o sursă de finanțare a deficitului bugetar, ținând seama că o parte importantă a plasamentelor tipurilor de fonduri menționate e direcționată către titluri de stat (deținerile prezente ale fondurilor sunt de ordinul miliardelor de lei).

„În prezent nu există nicio ţară civilizată în care investitorii să fie chemaţi de cinci ori pe an să-şi declare căştigurile, fiind suficientă maxim o declaraţie anuală”, se mai spune în comunicat.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raiffesen Asset Management cere eliminarea plăţii trimestriale a impozitului pe câştigul de capital

Firmele mici vor putea depune declaraţia fiscală unică trimestrial


Primul-ministru Emil Boc a anunţat că proiectul de modificare a Codului Fiscal aflat în pregătire la Guvern prevede ca firmele cu cel mult doi angajaţi şi o cifră de afaceri de maximum 100.000 de euro să poată depune declaraţia unică trimestrial.

„În conformitate cu Codul Fiscal pe care îl avem în pregătire, declaraţia unică ce se depune acum lunar pentru firmele care au doi angajaţi inclusiv şi o cifră de afaceri de maxim 100.000 euro, adică 370.000 de firme, se va putea depune trimestrial. Firmele mai mici, ONG-urile şi persoanele fizice autorizate vor avea astfel un sprijin din partea statului pentru debirocratizarea relaţiei cu statului”, a declarat prim-ministrul, vineri, în cadrul unei emisiuni la Radio România Actualităţi.

Boc a spus că proiectul de modificare a Codului Fiscal se înscrie printre priorităţile pe care le are guvernul său în această sesiune parlamentare, deoarece acest proiect va conţine mai multe prevederi care să încurajeze mediul de afaceri. Printre celelalte priorităţi majore ale Guvernului, Boc a mai enumerat Legea bugetului de stat, Legea salarizării pe anul 2012, precum şi schimbarea modalităţii de acordare a ajutoarelor de încălzire.

În acest ultim punct, Boc a precizat că subvenţia care se acorda în mod nediferenţiat va fi eliminată, dar plafoanele la ajutoarele de încălzire vor fi majorate astfel încât beneficiarii să fie doar persoanele cu venituri foarte mici. „Ajutoarele de încălzire vor merge la cei care au cu adevărat nevoie. Pe lângă aceasta, administraţiile locale pot să acorde subvenţie şi ajutoare de încălzire, fie numai ajutoare de încălzire pentru familiile cu venituri mai mici. Este decizia autorităţilor locale cum pot şi ele să sprijine populaţia după ce se elimină subvenţia la nivel naţional”, a spus premierul Boc.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Firmele mici vor putea depune declaraţia fiscală unică trimestrial