Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | octombrie, 2008

Monitorul Oficial 17-29 octombrie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 17-29 octombrie 2008

– Extras –
1.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organelle fiscale (M.Of. nr.706 din 17 octombrie 2008).
2.Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 754/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respective de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 (M.Of. nr. 706 din 17 octombrie 2008).
3.Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare şi securitate a transporturilor rutiere de mărfuri (M.Of. nr. 716 din 22 octombrie 2008).
4.Legea nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 725 din 27 octombrie 2008).
5.Legea nr.202/2008 pentru modificarea alin.(1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (M.Of. nr 728 din 28 octombrie 2008). – a se vedea art 134 astfel cum a fost modificat:
“Art. 134. (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 1 şi 2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşti; 1 mai; prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 1 decembrie; prima şi a doua zi de Crăciun; 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.”
5.Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2846/2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţilor generale ale finanţelor publice judeţene (M.Of. nr. 732 din 29 octombrie 2008).

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 17-29 octombrie 2008

Ambasadorul Slovaciei în România, în vizită la CCI CLUJ

Ambasadorul Slovaciei în România, în vizită la CCI CLUJ

Ambasadorul Slovaciei, doamna Dagmar Repčeková, s-a aflat marţi, 28 octombrie, în vizită la Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) Cluj. Vizita a avut un character informativ, Excelenţa Sa declarând că este interesată să culeagă date despre mediul de afaceri clujean, în vederea dezvoltării unor colaborări de afaceri româno-slovace. Această întâlnire, care a cuprins atât componenta oficială, cât şi cea economică şi culturală, a fost un bun prilej pentru o cunoaştere mai bună a oportunităţilor de colaborare dintre judeţul Cluj şi Slovacia, atât pe plan economic cât şi cultural. Ambasadorul solvac şi-a exprimat interesul deosebit pentru prezenţa în judeţ a mai multor societăţi slovace şi a subliniat importanţa demarării unor proiecte commune între CCI Cluj şi Ambasada Slovaciei.

Publicat in sectiunea : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Ambasadorul Slovaciei în România, în vizită la CCI CLUJ

Monitorul Oficial 30 septembrie – 16 octombrie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 30 septembrie-16 octombrie 2008.

1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (M.Of. nr.680 din 3 octombrie 2008)

2.Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2847/2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.  694 din 13 octombrie 2008).

3. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2980/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor (M.Of. nr. 696 din 13 octombrie 2008).

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.Of. nr. 697 din 14 octombrie 2008).

5. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2848/2008 pentru actualizare listei marilor contribuabili administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 698 din 14 octombrie 2008).

6.Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 888/2008 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronic, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscal în formă electronic (M.Of. nr. 699 din 14 octombrie 2008).

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (M.Of. nr. 705 din 16 octombrie 2008).

8. Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării (M.Of. nr. 686 din 8 octombrie 2008).

Publicat in sectiunea : Acte normative, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 30 septembrie – 16 octombrie 2008

Magazinul Central s-a modernizat şi extins printr-o investiţie de 8,3 milioane de euro

Magazinul Central s-a modernizat şi extins printr-o investiţie de 8,3 milioane de euro

Colegiul de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj transmite felicitări conducerii SC Central SA, domnului preşedinte al Consiliului de Administraţie, Marius Maier, membru al CCI Cluj, preşedinte al Comisiei de Comerţ din cadrul Camerei pentru investiţia deosebită, datorită căreia unul dintre cele mai importante puncte de reper din centrul Clujului, magazinul universal Central oferă servicii comerciale la cele mai înalte standarde, rămânând în acealşi timp simbolul oraşului.

• Centralul a câştigat peste 4000 de mp de suprafaţă comercială şi va avea cafenele şi restaurante
• Magazinul Central doreşte să rămână “un loc inima Clujului” şi nu să se transforme într-un mall
• Produsele autohtone de calitate, firmele cu blazon din România vor fi încurajate să aibă un loc în magazinul Central

Magazinul universal Central a deschis pentru public noua aripă a complexului, care creşte suprafaţa comercială cu peste 4200 de metri pătraţi. Tăierea panglincii a avut loc joi, în prezenţa dl. ing. Ştefan Dimitriu preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj a primarului Emil Boc si a Prefectului Călin Platon.
“Nu dorim să transformăm Centralul în mall, ci numai să îl adaptăm condiţiilor actuale, prin extindere, modernizare şi reabilitare” a explicat Marius Maier, preşedintele consiliului de administraţie al SC Central SA, societatea care administrează cel mai vechi complex comercial din oraş. Potrivit acestui investiţia totală se va ridica la circa 8,3 milioane de euro, în acest moment fiind finalizată în procent de 60%. Prin alipirea unei noi aripi pe întreaga înălţime a magazinului, şi alinierea clădirii la nivelul faţadei principale, Centralul va căpăta o faţă nouă şi funcţionalităţi diferite. “Vom organiza la etajul patru un food-court, care nu va avea nimic de a face cu sistemul fast-food. Chiar dacă va fi mai greu de pus în practică, am gândit acolo două linii expres, una cu produse din bucătăria românească tradiţională şi o alta cu produse din peşte, dar e un restaurant a la carte şi o cafenea de calitate”. Directorul Centralului a mai explicat că momentul finalizării extinderii, care a demarat în urmă cu mai bine de doi ani, nu este cel mai favorabil, în condiţiile actuale de recesiune, care se resimte din plin pe piaţa de retail. “Cu toate acestea, sper ca, poziţia centrală a complexului, mixul chiriaşilor, calitatea produselor să ne ajute să menţinem ritmul de creştere pe care l-am previzionat”.

Publicat in sectiunea : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Magazinul Central s-a modernizat şi extins printr-o investiţie de 8,3 milioane de euro