Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | noiembrie, 2015

COMUNICAT DE PRESÃ referitor rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

COMUNICAT DE PRESÃ
Ref: rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

Verificãrile fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformãrii fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoanã), au fost declanșate efectiv în anul 2013.

În anul 2014 au fost declanșate verificãri fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativã între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate  verificãrile fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.

Rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei – venituri nedeclarate cu sursã neidentificatã

·        Impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei
·        Obligații fiscale accesorii (penalitãți de întârziere și dobânzi) – 2.437.706 lei

63.176.858 lei – venituri nedeclarate cu sursã identificatã

·        Impozit pe venit suplimentar – 10.108.297 lei
·        Obligații fiscale accesorii (penalitãți de întârziere și dobânzi) – în curs de calculare
Aceste verificãri  au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de urmãtoarele aspecte:

– au fost analizate operațiunile desfãșurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manualã a acestora

– au fost verificate operațiuni desfãșurate de persoanele fizice cu peste 120 de societãți comerciale (peste 10.000 de operațiuni)

– au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autoritãți ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)

– mare parte dintre activitãțile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activitãți investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).

Descărcați aici: infografic pfam 2 copy
SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESÃ referitor rezultatele verificãrilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

Raport de Monitorizare 20 noiembrie 2015

Raport de Monitorizare 20 noiembrie 2015

Raport de monitorizare 20 noiembrie 2015, ora 13.00

Raport de Monitorizare – 20 noiembrie 2015, ora 17.00

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de Monitorizare 20 noiembrie 2015

Romexpo S.A. anunță calendarul evenimentelor 23 noiembrie – 29 noiembrie 2015

Romexpo S.A. anunță calendarul evenimentelor 23 noiembrie – 29 noiembrie 2015

RomexpoS.A. Bucureşti  anunta calendarul evenimentelor care se desfasoara  la Romexpo in perioada 23 noiembrie – 29 noiembrie 2015.

Descărcaţi aici: Evenimente Romexpo – 23.11 – 29.11.2015 calendarul  in format pdf.

Pentru informatii suplimentare, vă puteţi adresa:.

Mihaela PLETEA
Protocol

S.C. ROMEXPO S.A. Bucureşti

Phone: +40 21 207.70.00 / 1092
Fax: +40 21 207 70 70
E-Mail:  mihaela.pletea@romexpo.ro

Sursa:

S.C. ROMEXPO S.A.

BUCURESTI

B-dul Mărăști nr 65-67, cod 011465, București,România
Phone + 40 21 207.70.00  –  Fax + 40 21 207.70.70

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Romexpo S.A. anunță calendarul evenimentelor 23 noiembrie – 29 noiembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii octombrie are loc în data de 22 noiembrie a.c.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii octombrie are loc în data de 22 noiembrie a.c.

 

Duminică, 22 noiembrie a.c., va avea loc extragerea bonurilor fiscale câștigătoare emise în perioada 1 – 31 octombrie 2015. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

Selecția câștigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, 22 noiembrie a.c., va fi organizată prima etapă de selecție care va consta în  extragerea din urne a bilelor care vor desemna ziua și valoarea bonurilor câștigătoare. După centralizarea cererilor de revendicare a premiilor,  dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată cea de a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câștigătoare.

 

Detalii despre prima etapă de selecție a câștigătorilor Loteriei bonurilor fiscale din data de 22 noiembrie a.c.:

Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române, începând cu ora 17.00. Extragerea este publică și va putea fi transmisă, în direct, de către toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.

Extragerea va avea două etape, după cum urmează:

– etapa I: va fi extrasă o bilă pentru determinarea zilei bonurilor câștigătoare;

– etapa II: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor câștigătoare.

Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și al C.N. „Loteria Română” (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile.

 

 

Extragerea va fi realizată cu urnele și bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto. Totodată, aceasta va fi supravegheată de o comisie de tragere formată din câte un reprezentant al MFP, ANAF și CNLR, iar bilele și urnele vor fi verificate în prezența comisiei înainte de tragere.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), alături de copia actului de identitate și de o cerere, la orice administrație fiscală din structura ANAF.

Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul și seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii precum și numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câștigătoare în prima etapă de selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea „conform cu originalul”, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenței, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP și ANAF. În situația în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărțit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticității bonurilor câștigătoare. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători.

 

Detalii despre a doua etapă de selecție a câștigătorilor în cadrul Loteriei bonurilor fiscale:

În cazul realizării celei de a doua etape de selecție în cadrul Loteriei bonurilor fiscale, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Și această extragere va fi realizată cu urnele CNLR și va fi televizată, organizarea acesteia urmând să fie anunțată ulterior.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câștigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea câștigător,  se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câștigător. Pentru aflarea celorlalți câștigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câștigător.

 

Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecție se depășește numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câștigător din listă este dat de diferența dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referință şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câștigătoare, sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, acestea vor fi centralizate și transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticității bonurilor fiscale câștigătoare de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Pentru extragerea din data de 20 septembrie a.c., în termenul de 30 de zile au fost depuse 35 cereri de revendicare. Totodată, pentru extragerea organizată în data de 18 octombrie a.c. au fost depuse 26 cereri de revendicare a premiilor până la data de 18 noiembrie a.c.

Având în vedere informaţiile care au circulat în presă în zilele precedente reiterăm că extragerile la loteria bonurilor fiscale se desfăşoară în deplină legalitate, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.166/2015, precum și cele ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.417/2015, modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.755/2015.

 

NOTĂ:

Mai multe informații referitoare la Loteria bonurilor fiscale sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la următorul link: http://www.mfinante.ro/loteriabonurilor.html?pagina=loteriabonurilor

Reprezentanții posturilor TV interesate să transmită în direct extragerea sunt rugați să contacteze Biroul Comunicare și Protocol al Loteriei Române, la numerele: 0372.137.35 sau 0730.980.541, e-mail: pr@loto.ro. Accesul în studioul TV al Loteriei Române din str. Reînvierii nr. 2b, sector 2, București, se va face pe baza de legitimație de presă, începând cu ora 16.30.

 

Sursa:

Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ Loteria bonurilor fiscale aferentă lunii octombrie are loc în data de 22 noiembrie a.c.

Informare Camera de Comert si Industrie a României privind evenimente internationale organizate in perioada urmatoare

Informare Camera de Comert si Industrie a României privind evenimente internationale organizate in perioada urmatoare

Camera de Comert si Industrie a României va aduce la cunostinta lista evenimentelor internationale din Europa, Asia de Sud si de Est, Orientul Apropiat si Mojlociu, care vor fi organizate in perioada urmatoare, precum si a unor oportunitati de afaceri.

Regasiti evenimente care vor fi organizate in:

 • Bulgaria: Expozitia Internationala de Viticultura si a Producatorilor de Vin Vinaria 2016, in cadrul Targului International Plovdin-Bulgaria, 24-28 februarie 2016;
 • Polonia: Forumul de Industrie, Forum UE-Ucraina, Congres European de Autoritati Locale, 17-19 decembrie 2015 si cea de-a 26-a editie a Forumului Economic, organizat de Institutul pentru Studii Estetice de la Varsovia. In perioada 19-21 aprilie 2016 va avea loc Targul International pentru Industria Alimentara WorldFood;
 • Republica Coreea, in perioada 21-23 aprilie 2016 va avea loc cea de-a 14-a editie a manifestarii Seoul International Wine and Spirits Expo la Seoul, in Republica Coreea
 • Republica Populara Chineza, in perioada 9-11 decembrie 2015 va avea loc prezentarea unui proiect de cooperare economica si comerciala intre China si tarile CEE, pentru promovarea celui mai nou port infiintat in orasul Tianjing;
 • Kuweit: in perioada 21-27 februarie 2016 va avea loc prima editie a Targului International de Comert al Kuweitului.

Descărcați aici: Informare CCIJ_evenimente internationale decembrie 2015-aprilie 2016,

Diseminare partXXX CCIJ si SIWS Expo 2015_Post Show Report

Speram ca aceste informatii sa se bucure de interesul Dumneavoastra.

 

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camera de Comert si Industrie a României

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare Camera de Comert si Industrie a României privind evenimente internationale organizate in perioada urmatoare

Raport de monitorizare a presei 19 noiembrie 2015

Raport de monitorizare a presei 19 noiembrie 2015

Raport de monitorizare 19 noiembrie 2015, ora 13.00

Raport de monitorizare 19 noiembrie 2015, ora 17.00

 

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Raport de monitorizare a presei 19 noiembrie 2015

Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – aprobarea modelului și conținutului formularului (089)

Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – aprobarea modelului și conținutului formularului (089)

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la  art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr.688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare,  se modifică și dispozițiile referitoare la aplicarea taxării inverse asupra livrării de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă (vechiul art.160 alin.(2) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal).
Potrivit vechilor dispoziții legale, regulile privind taxarea inversă se aplicau comercianților care dețineau o licență  valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectiva persoană impozabilă este comerciant de energie.
Prin noile dispoziții legale ale art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal, regulile privind taxarea inversă au fost extinse și pentru comercianții care dețin o licență pentru activitatea traderului de energie electrică.
Având în vedere că formularul de declaraţie utilizat de comercianţii persoane impozabile cumpărători de energie electrică este aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.410/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundre pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, considerăm că este necesară modificarea acestui formular, a instrucţiunilor de completare şi a procedurii de gestionare a declaraţiei.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – aprobarea modelului și conținutului formularului (089)

Interviul Presedintelui CCI Cluj- ing. Stefan DIMITRIU in suplimentul Romania Competitiva al revistei PIATA FINANCIARA, dedicat judetului Cluj

Lecturati aici  (click pentru descarcare) interviul acordat publicatiei PIATA FINANCIARA de catre Presedintele Camerei de Comert si Industrie Cluj, ing Stefan-Florea DIMITRIU.

Interviul a fost publicat in paginile suplimentului Romania Competitiva dedicat judetului Cluj http://www.piatafinanciara.ro/wp-content/uploads/2015/11/Romania-competitiva_Cluj_PF.pdf

 

sursa: Piata Financiara

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Interviul Presedintelui CCI Cluj- ing. Stefan DIMITRIU in suplimentul Romania Competitiva al revistei PIATA FINANCIARA, dedicat judetului Cluj

Târguri Internaționale pentru Industria Alimentara”DETROP-BOUTIQUE” si “ARTOZYMA”

Târguri Internaționale pentru Industria Alimentara”DETROP-BOUTIQUE” si “ARTOZYMA”

În perioada 26 Februarie – 29 Februarie 2016, la Centrul International “HELEXPO” din Salonic,va avea loc cea de-a 26 a editie a Targului International pentru Industria Alimentara „DETROP-BOUTIQUE” (produse alimentare,bauturi,vinuri,delicatese,utilaje, echipamente de ambalare,produse traditionale grecesti)in paralel cu  cea de-a 6a editie a Targului International “ARTOZYMA” (produse de panificatie, cofetarie, patiserie,ingetata)

In cadru targului, organizatorul ofera posibilitatea gazduirii a 4-5 importatori din sectorul respectiv, acoperind pentru acestia cheltuielile de transport si cazare pe durata de desfasurare a targului.

Mai multe informatii despre expozitie si evenimentele auxiliare sunt disponibile pe pagina de internet:http://detropboutique.helexpo.gr/detropboutique/en

Descărcați aici:   DETROP BOUTIQUE Thessaloniki PROFILE 2016 si  ARTOZYMA PROFILE 2016 profilul expozitiilor in limba engleza.

Sursa:

AMBASADA REPUBLICII ELENE LA BUCURESTI

Biroul de Afaceri Economice si Comerciale

B-dul. Pache Protopopescu 1-3, Sector 2 București

Tel: 004-021 210 07 48, 211 57 24 Fax: 004-021-211 98 93

E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr

Website: www.agora.mfa.gr/ro104

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Târguri Internaționale pentru Industria Alimentara”DETROP-BOUTIQUE” si “ARTOZYMA”

Comunicat Forum de afaceri România – Hong Kong, organizat la Camera de Comert si Industrie a României

 

Comunicat Forum de afaceri România – Hong Kong, organizat la Camera de Comert si Industrie a României

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2015: Camera de Comert si Industrie a Romaniei a fost astazi gazda si partenerul, totodata, Forumului de Afaceri Romania – Hong Kong, organizat in marja vizitei Secretarului Financiar al regiunii Hong Kong, dl. John C. Tsang, in parteneriat cu Biroul de Afaceri Economice si Comerciale al Regiunii Special Administrative Hong Kong din Bruxelles. Relatiile bilaterale intre Romania si Hong Kong au evoluat imbucurator de la an la an si forumul de afaceri de astazi a creat oportunitatea imbunatatirii colaborarii intre mediul de afaceri autohton si cel din Hong Kong.

,,Camera de Comert si Industrie a Romaniei este cea mai puternica voce a mediului de afaceri din Romania. (…) CCIR se angajeaza sa imbunatateasca si intermedieze colaborarea dintre companiile autohtone si investitorii straini si, totodata, scopul nostru este sa faciliteze investitii dincolo de granita pentru companiile romanesti. (…) In acest moment, Romania are o crestere economica de aproximativ 3%, dar trebuie sa ne concentram eforturile comerciale catre pietele din afara Uniunii Europene. Asa incat Hong Kong reprezinta un partener important pentru a dezvolta viitoare proiecte comune “ a declarat Vicepresedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, dl. Aurelian Gogulescu.

Secretarul Financiar al regiunii Hong Kong a apreciat ca ,, relatiile dintre Romania si Hong Kong au evoluat destul de mult in ultimii ani. De la redeschiderea Consulatului in 2008, numarul cetatenilor romani care traiesc in Hong Kong a crescut si, de asemenea, si valoarea schimburilor comerciale. (…)  Nu este o suma foarte mare dar cred ca putem observa ca relatiile economice se imbunatatesc.“, a subliniat dl. Tsang.

,,Sunt incantata sa fiu aici cu secretarul Tsang. Scopul vizitei dlui Tsang este sa puna bazele unei fundatii solide pentru o mai buna colaborare intre Hong Kong si Romania si este momentul cel mai oportun pentru ca relatiile dintre cele doua state s-au consolidat din ce in ce mai mult in ultimii ani. In primul rand, Camera de Comert a Romaniei a deschis un punct la Hong Kong in decembrie 2013 si asta inseamna ca avem o prezenta mai puternica a companiilor romanesti in Hong Kong. Si apoi s-a semnat si un memorandum de colaborare intre cele doua state in ceea ce priveste comertul cu vin”, a declarat si dna. Shirley Lam, Special Representative for Hong Kong Economic and Trade Affairs to the EU, HKETO Brussels.

Oportunitatile de afaceri intre companiile din Romania si cele din Hong Kong sunt multiple, iar tara noastra poate exporta o gama larga de produse, intre care vinuri si produse alimentare. Mai ales ca exista conditii speciale pentru investitori oferite de autoritatile din Hong Kong, cum ar fi eliminarea, in anul 2008, a taxelor de import pentru vinuri sau acordarea de facilitati oamenilor de afaceri care doresc sa mearga in interes de afaceri (decontarea cazarii pana la 3 nopti).

Cu prilejul vizitei in Romania a Secretarului Financiar al regiunii Hong Kong, a fost semnat un acord cu Ministerul Finantelor din Romania, pentru a elimina dubla taxare a produselor. De asemenea, dl. Secretar Tsang a adresat reprezentantilor mediului de afaceri prezenti la forum, dar si reprezentantilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, invitatia de a participa la Forumul Economic organizat in Hong Kong in luna mai a anului viitor.

Informatii de background

Schimburile comerciale dintre cele doua state, la nivelul anului 2014, se ridica la valoarea de 58,64 milioane euro. Exportul Romaniei este in valoare de 48,57 milioane euro, iar importul 10,07 milioane euro.

Principalele produse importate constau in materii prime si semifabricate, produse de larg consum, produse alimentare, combustibili. Valoarea totala de exporturi de bunuri pe 2014 este de 528,2 miliarde USD, iar cea de importuri de bunuri de 560,2 miliarde USD.

 

 

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Comunicat Forum de afaceri România – Hong Kong, organizat la Camera de Comert si Industrie a României

Comunicat Participarea Presedintelui CCIR, dl. Mihai Daraban, la Forumul Economic Romania – Slovacia

 

Comunicat Participarea Presedintelui CCIR, dl. Mihai Daraban, la Forumul Economic Romania – Slovacia

 

Bratislava, 18 noiembrie 2015: Presedintele Camerei de Comerţ si Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat astazi, 18 noiembrie 2015, la Forumul Economic Romania – Slovacia, organizat de CCIR in parteneriat cu Agenția Slovaca de Dezvoltare a Comerţului si Investiţiilor si desfasurat in marja vizitei Presedintelui Romaniei, dl. Klaus Werner Iohannis in Republica Slovaca.

In deschiderea forumului, Presedintele Romaniei, dl. Klaus Iohannis, a declarat ca „imi doresc sa subliniez, de la bun inceput, potențialul comercial si investițional pe care il dețin economiile noastre, potențial pe care cu toții il dorim, sunt convins, cat mai bine exploatat. Romania isi doreste parteneriate si proiecte comune, care sa susțina, cu prioritate, dezvoltarea competitivitaţii industriale. In acest sens, colaborarea dintre ţarile noastre trebuie axata pe proiecte investiționale majore, pe finanţarea din fondurile europene, mai ales in contextul Strategiei Europene a Regiunii Dunarii”. Totodata, dl Iohannis a precizat ca, pe viitor, Romania si Slovacia pot atinge un nivel sporit de interconectare, avand in vedere ca Slovacia ocupa locul 15 in topul partenerilor comerciali externi ai Romaniei: “valoarea schimburilor noastre comerciale a crescut an de an. Acest lucru este unul imbucurator, insa trendul pozitiv trebuie susţinut si alimentat cu noi idei de afaceri”. Cu aceasta ocazie, Presedintele Romaniei a mulţumit Camerelor de Comerţ si Industrie pentru contribuţia la identificarea unor noi oportunitaţi de afaceri, pentru cooperarea in clusterele cu potenţial din cele doua ţari.

 

„Imi face o deosebita placere sa ma aflu in Bratislava alaturi de delegaţia romaneasca de afaceri condusa de Presedintele Romaniei, dl. Klaus Iohannis. Doresc sa-mi exprim recunostința pentru sprijinul Agenției Slovace  de Dezvoltare a Comerţului si Investiţiilor – SARIO ce ne-a ajutat sa organizam acest forum, agenţie ce are ca scop sa intareasca relaţiile bilaterale si sa faciliteze noi parteneriate in arii economice majore precum industrie, transport sau turism”, a declarat Presedintele CCIR, dl. Mihai Daraban. In continuare, dl. Daraban a precizat ca poziţiile georgrafice ale Romaniei si Slovaciei pot facilita o cooperare puternica in faţa unor provocari unice presentate de dinamica actuala a economiei globale: „Consider ca potenţialul economic al celor doua ţari este inca, in mare parte, nedescoperit si, astfel, pot sa apara numeroase oportunitaţi. O astfel de oportunitate este Dunarea, un coridor vital pentru ambele ţari, ce ofera o ruta comerciala rentabila pentru bunurile produse in regiunea noastra spre alte pieţe interconectate”.

 

Informaţii de background

Schimburile comerciale dintre cele doua state, la nivelul anului 2014, se ridica la valoarea de 2223,9 milioane euro. Exportul Romaniei este in valoare de 930,43 milioane euro, iar importul 1293,47 milioane euro. Valoarea totala de exporturi de bunuri pe 2014 este de 85,94 miliarde USD, iar cea de importuri de 79,78 miliarde USD.

La 30 septembrie 2015, in Romania se regasesc 616 companii cu capital slovac ce au un total capital social subscris slovac de 44,56 milioane euro.

Domeniul auto in Slovacia este principalul motor al sectorului industrial, sector care numara 72.000 de angajaţi si reprezinta 39% din economia naţionala. Apartenenţa la Zona Euro a oferit Slovaciei un avantaj concurenţial in raport cu statele din regiune.

 

Biroul Comunicare Publica

tel. 0374474373, 0213190085, 0374474375, fax: 0213190156, e-mail: bcp@ccir.ro

 

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 56
www.ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Comunicat Participarea Presedintelui CCIR, dl. Mihai Daraban, la Forumul Economic Romania – Slovacia

Invitație la târgul WorldFOOD Moscova 2016

Locația târgului: 
Moscow Expocentre, Rusia Perioada târgului:
12 – 15 septembrie 2016

 •  WorldFood Moscow: Website Rusia
 •  WorldFood Moscova: Webpage  Romania

Parteneriat:   Targul este organizat in parteneriat  Rusia – Marea Britanie (ITE London)

Fii PREZENT pe o Piata DINAMICA cu Mari Oportunitati de Afaceri!

AVANTAJELE de a fi expozant la WorldFOOD Moscova

     Business Program:

     1.  Retail Centre:

        Retail Centre este zona special amenajata unde expozantii se intalnesc cu retail-eri si distribuitori din Rusia. Este locul de negocieri directe cu reprezentanti ai lanturilor de retail cu privire la furnizarea de produse pe rafturile magazinelor importante ale Rusiei.  Program „Retail Centre”: click aici 
   
2.
 Seminarii tematice „Russian Food Forum”
     3. Concurs „Product of the Year”
      Concursul de degustare profesionala ” Product of the Year ” este jurizat de o comisie formata din experti de top din industrie. Participarea la concurs promoveaza pe piata rusa produsele de calitate.
     
4. 
Concurs „New Product Showcase”: este ocazia unica pentru expozanti de a prezenta noile lor produse, specialistilor in achizitii, reprezentanti ai companiilor de retail si en-gros de la Moscova si alte regiuni ale Rusiei. Detalii concurs: click aici
Targul WorldFOOD este organizat in
Sectoare Specializate:

 • Bacanie
 • Alimente congelate
 • Cofetarie, Patiserie
 • Conserve
 • Uleiuri, Grasimi, Sosuri
 • Lactate
 • Carne si Pasari
 • Bauturi
 • Peste si Fructe de mare
 • Legume & Fructe
 • Ceai & Cafea
 • Alimente Bio / Eco si Produse pentru stil de viata sanatos

 

 

 Editia WorldFOOD 2015:
    FOTO WorldFOOD Moscova 2015: click aici

 

                       

                         

    Catalog Expozanti WorldFood Moscova 2015click aici

 • Expozanti: 1 522 companii din 62 tari; 

37 Pavilioane Nationale: Argentina, Armenia, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, Egipt, Franta, India, Indonezia, Italia, Coreea, Letonia, Mauritius, Mexico, Moroc, Moldova, Pakistan, Peru, Macedonia, Serbia, Spania, Africa de Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailanda, Tunisia, Vietnam, Turcia, Polonia, Iran, Syria, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudita 

 • Vizitatori: 30 981 vizitatori unici comerciali din 81 regiuni ale Rusiei si 96 tari.

   Companiile din Romania care participa la WorldFOOD beneficiaza de:
– asistenta gratuita pentru organizarea participarii la acest eveniment,
– oferte personalizate de costuri pentru participare
– rezervari de spatii / standuri cu vizibilitate buna in cadrul targului
 INFO! Toate costurile vor fi achitate direct catre targ pe baza contractelor si facturilor emise de organizatorii evenimentului.

 

COSTURI de PARTICIPARE  

***solicita oferta personalizata!    

Taxa de inscriere: 576 GPB 
Inchiriere spatiu neamenajat: 253 GPB /mp
Constructie si amenajare stand standard : 51 GPB /mp

Costurile sunt comunicate in lire sterline, dar la cerere se pot emite facturi in moneda EURO.

Servicii incluse in taxa de inscriere:
– inscrierea la targ prin inregistrare computerizata,
– listarea firmei in catalogul oficial al targului cu nume, date de contact si descriere
– listarea firmei in ghidul evenimentului (route Planner)
– asigurare de raspundere publica
– permise de acces gratuit pe perioada targului pentru delegatii expozanti,
Servicii incluse in costuri Constructie + Amenajare stand standard:

– constructie stand standard cu pereti pe conturul spatiului,
– pazie cu numele firmei amplasat pe stand in partea superioara
– mocheta pe intreaga suprafata a standului,
– 1 masa, 2 scaune pentru fiecare 12mp,
– 1 cos menajer
– servicii de paza in hala de expunere
nu sunt incluse instalatia electrica si consumul curent electric

 

Se pot inscrie la targ, companii ce includ urmatoarele categorii de produse si servicii:

BACANIE
•   Cereale
•    Faina
•    Paste
•    Zahar si Amidon
•    Condimente, Sare si Arome
•    Snacks-uri, chips-uri, biscuiti, covrigei
•    Fructe de mare uscate
•    Alune, nuci si Fructe uscate
•    Cereale (ovaz, muesli, fulgi de porumb)
•    Mancare instant (supe, piureuri)
•    Produse concentrate si Aditivi
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial

CONGELATE
•    Alimente din Carne si peste refrigerate
•    Produse de patiserie congelate
•    Mancare preparata congelata
•    Fructe si legume congelate
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial
ULEIURI, GRASIMI, SOSURI
•    Uleiuri vegetale
•    Ketchup si sosuri
•    Maioneza
•    Margarina
•    Grasimi pentru gatit
•    Grasimi animale topite
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial
CARNE si PASARI

•    Carne proaspata
•    Pasare si vanat
•    Produse din carne
•    Carne ambalata
•    Mezeluri
•    Carne afumata si Delicatese
•    Produse din carne semipreparate
•    Oua si produse din oua preparate
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial
LEGUME si FRUCTE
•    Legume proaspete
•    Fructe proaspere
•    Fructe de padure proaspere
•    Ciuperci proaspete si preparate
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial

Alimente BIO/ECO
•    Ingrediente alimentare
•    Panificatie
•    Cofetarie
•    Lactate
•    Bauturi racoritoare
•    Sosuri, dressing-uri si condimente
•    Bacanie
•    si multe alte produse

COFETARIE-PATISERIE
•    Dulciuri
•    Ciocolata si produse din cacao
•    Dulciuri orientale si halva
•    Produse din fructe (jeleuri si dropsuri)
•    Produse de Patiserie
•    Produse de Brutarie
•    Covrigi
•    Produse congelate si semi-preparate
•    Guma de mestecat
•    Miere si gem
•    Ingrediente si Aditivi alimentari
•    Produse de cofetarie dietetice
•    Cadouri de craciun
•    Snacks-uri
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial

CONSERVE
•    Carne conservata
•    Peste conservat
•    Lapte conservat
•    Legume si Fructe conservate
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial

BAUTURI
•    Apa
•    Sucuri din fructe si concentrate
•    Bauturi alcoolice si nealcoolice din fructe
•    Vinuri si champagne
•    Bere si cidru
•    Spirtoase

CEAI & CAFEA
•    Frunze de ceai vrac
•    Ceai preset (Frunze si tulpini)
•    Extract de ceai (extracte apoase si uscate )
•    Ceai granulat
•    Ceai aromatizat
•    Bauturi din ceai
•    Boabe de cafea
•    Cafea granulata
•    Cafea uscata congelata
•    Cafea instant
•    Inlocuitori de cafea
•    Bauturi din cafea
•    Echipament comercial
•    Masini de cafea

LACTATE
•    Lapte si smantana
•    Lapte pasteurizat
•    Produse din lapte fermentate
•    Unt
•    branza
•    Inghetata
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial

Peste si Fructe de Mare
•    Peste proaspat viu si refrigerat
•    Peste congelat
•    Peste sarat
•    Peste uscat si sarat
•    Produse afumate din peste
•    Produse Balyk
•    Caviar
•    Peste conservat
•    Produse semipreparate din peste
•    Fructe de mare
•    Materiale si Echipamente de Ambalare
•    Echipament industrial si comercial

 

Calendar WorldFOOD 2016:

    

          

         

 

Pentru detalii,  inscriere la targ si rezervarea standurilor de expunere contactati

Reprezentantul  WorldFOOD in Romania

Nicoleta Paraschiv
Phone: 0040 722.84.44.31
Email: contact@activpromo.ro

Socializam aici

 

 

Publicat in sectiunea : Expozitii, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Invitație la târgul WorldFOOD Moscova 2016

Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – corectare erori materiale decont TVA

Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – corectare erori materiale decont TVA
Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată
Prin dispoziţiile art. 105 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.574 din 23 iulie 2015, s-a prevăzut că erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Instrucţiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată au fost aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 179/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.347 din 22 mai 2007.
Având în vedere aceste dispoziții legale, considerăm că este necesară elaborarea unui ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care să fie preluate aceste instrucțiuni.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat ANAF: Legea 52/2003 – corectare erori materiale decont TVA

Prezentare Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

 Prezentare Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj 

Aflați mai multe informații referitor la activitatea  Aeroportului International Avram Iancu Cluj descărcând (click) prezentarea de mai jos:

Prezentare Aeroportul International AVRAM IANCU Cluj

 

Sursa:

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU  CLUJ                                                                                         Biroul Marketing

Str. Traian Vuia nr. 149-151
Tel:+40.264.307.500 Fax:+40.264.416.712
sorin.costas@airportcluj.ro
www.airportcluj.ro

Publicat in sectiunea : CompaniiComentariile sunt închise pentru Prezentare Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Comunicat ANAF – Legea 52/2003 – Formular 014

Comunicat ANAF – Legea 52/2003 – Formular 014
Proiect de ordin
al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014)
„Notificare privind modificarea anului fiscal”
Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, anul fiscal este anul calendaristic.
Fac excepţie de la această regulă contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, şi care optează pentru anul fiscal corespunzător exerciţiului financiar, conform art. 16 alin. (5) din același act normativ.
În prezent, potrivit prevederilor actualului Cod fiscal opțiunea pentru modificarea anului fiscal se comunică organului fiscal competent cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.
Conform prevederilor noului Cod fiscal, contribuabilii care optează pentru modificarea anului fiscal au obligația de a comunica organului fiscal competent această opțiune în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz.

Având în vedere aceste prevederi legale, este necesară aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, care să fie utilizat de contribuabili pentru îndeplinirea acestei obligaţii prevăzute de lege.

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat ANAF – Legea 52/2003 – Formular 014

Cursuri dedicate membrilor PACTULUI REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA – PROIS-NV, Managementul proiectelor finantate prin POCU

Cursuri dedicate membrilor PACTULUI REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA –  PROIS-NV, Managementul proiectelor finantate prin POCU

Secretariatul Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala reitereaza invitatia de a participa la programul educational Cursurile PROIS-NV!

Unul dintre cursurile care vor debuta in perioada imediat urmatoare este Cursul de Managementul Proiectelor finantate prin POCU (aut. ANC 12/1945/11.09.2015) care se va desfasura in perioadele 14-16 aprilie si 12-14 mai 2016. Persoanele interesate se pot inscrie pana la data de 8 aprilie a.c.

Inscrierea este necesara si in cazul celor care au completat deja formularul de pre-inscriere.

Prezentarea Cursurilor PROIS-NV, precum si detalii privind procedura si conditiile de inscriere sunt disponibile AICI.

 

Informatii suplimentare privind activitatile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectelor se pot obtine.Silviu ISPAS | Director executiv
Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Sociala
Secretariatul PROIS-NV
www.prois-nv.rohttps://www.facebook.com/PROISNV

Sursa:

PACTUL REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cursuri dedicate membrilor PACTULUI REGIONAL NORD-VEST PENTRU OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA – PROIS-NV, Managementul proiectelor finantate prin POCU