Blocarea vânzării societăţilor cu datorii


Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2010, emisă de Guvern pentru a combate evaziunea fiscală, societăţile comerciale (SRL) vor putea fi vândute numai cu acordul organelor fiscale şi al creditorilor.

Scopul urmărit este blocarea vânzării societăţilor comerciale cu datorii către persoane insolvabile.

Procedura obligă proprietarul care intenţionează să înstrăineze părţile sociale ale firmei să certifice aceasta, în termen de 15 zile, la Registrul Comerţului. La rândul său Registrul Comerţului va înştiinţa organele fiscale astfel încât fiscul, sau orice persoană fizică/ juridică, să poată contesta, în istanţă, în termen de 30 de zile tranzacţia în cauză. Mai exact, în conformitate cu prevederile ordonanţei sus menţionate “Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze parţile sociale.”

În lipsa oricărei contestaţii operaţiunea se consideră valabilă după cum nedeclararea la Registrul Comerţului a vânzării sau înstrăinării societăţilor deţinute se pedepseşte cu închisoarea între 6 luni şi 3 ani.