CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. prin sesiune de vot online, deschisă în perioada 26 martie 2024 – 02 aprilie 2024, ora 10:00


CONVOCATOR Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. prin sesiune de vot online, deschisă în perioada 26 martie 2024 – 02 aprilie 2024, ora 10:00

CONVOCATOR

Adunarea Generală Ordinară a Asociaților Expo Transilvania S.R.L. prin sesiune de vot online, deschisă în perioada 26 martie 2024 – 02 aprilie 2024, ora 10:00

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, si Cap. V, art. 14 si 15 din Statutul societatii, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor societatii Expo Transilvania SRL prin sesiune de vot online, deschisa în perioada 26 martie 2024 – 02 aprilie 2024, ora 10:00, cu  urmatoarea

ORDINE DE ZI :

  1. Aprobarea Raportului Comitetului Director al societatii pe anul 2023;
  2. Aprobarea Raportului Cenzorului societatii privind realizarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023;
  3. Aprobarea deciziilor luate si descarcarea de gestiune a Comitetului Director al societatii pentru activitatea desfasurata pe anul 2023;
  4. Aprobarea Raportului Comitetului Director al societatii pe anul 2024
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pe anul 2024.

Conform prevederilor art.12 din Statut, hotararile asociatilor in Adunarea Generala se iau cu votul a 51% din participarea la capitalul social al asociatilor.

Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi se va realiza prin semnarea si transmiterea buletinelor de vor comunicate, pana in data de 02 aprilie 2024 ora 10.00, la adresa de mail office@ccicj.ro

Presedinte Comitet Director

ing. Ştefan-Florea DIMITRIU

Descărcați aici: